Hoe verliep het onderzoek

Het onderzoek omvatte negen omvormers van acht marktpartijen, inclusief bijbehorende accessoires. Vijf van de negen omvormers veroorzaken meer storing dan is toegestaan en geen enkele omvormer voldeed aan de aankomende cybersecurity-eisen. De omvormers waren geselecteerd uit een lijst van apparaten die voldoen aan bepaalde Europese eisen en die op het Nederlandse netwerk mogen worden aangesloten.

Verantwoordelijkheid nemen

Het kabinet roept fabrikanten, importeurs en installateurs op om hun verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te nemen om digitale kwetsbaarheden te verminderen. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat bedrijven zich moeten voorbereiden op aankomende regelgeving omtrent cyberveiligheid. Voor storingen hebben de fabrikanten een waarschuwing gekregen, maar er zijn nog geen boetes opgelegd, omdat de partijen bereid waren actie te ondernemen. Er worden hercontroles uitgevoerd, waarbij ook andere omvormers worden getest.

Veel omvormers houden de ruis niet binnenboord

Bij het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom in zonnepanelenomvormers ontstaan ongewenste radiofrequenties, die storing kunnen veroorzaken. De RDI rapporteert dat goede omvormers deze ruis binnenboord houden, maar bij gebrekkige omvormers kunnen de frequenties uitzenden wat resulteert in een storing. Dit kan leiden tot verminderde prestaties van draadloze apparatuur, wifi-problemen en dergelijke. Het aantal storingsmeldingen is de afgelopen jaren gestegen, van 21 in 2014-2016 tot 113 in 2020-2022. Veel mensen zijn zich echter niet bewust van de mogelijke storing veroorzaakt door zonnepanelen. Bovendien houden Defensie en het hulpdienstnetwerk C2000 al rekening met dergelijke storingen bij de planning van hun netwerkdekking. De RDI benadrukt dat er een limiet is aan de beschikbare frequentieruimte en dat het probleem van storende zonnepaneleninstallaties moeilijk te herstellen kan zijn als het te ver gevorderd is.

Bewustwordingscampagnes

Daarnaast waarschuwt de RDI voor digitale risico's, zoals grootschalige uitval van zonnestroominstallaties en het stelen van persoons- en verbruiksgegevens door slecht beveiligde digitale toegangen. Minister Adriaansens benadrukt de noodzaak van bewustwordingscampagnes om gebruikers van met internet verbonden apparaten aan te zetten tot het nemen van beveiligingsmaatregelen, zoals het aanpassen van standaardwachtwoorden. In 2022 vond het DIVD een datalek bij 42.000 omvormers gevonden van fabrikant Solarman

Lees meer over omvormers

Bron: Het RDI

Forum

Hoe is het met de veiligheid gesteld?

Meer nieuws

Over zonnepanelen en omvormers

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie