Minder uitstoot broeikasgassen

De lagere gasverbruik komt onder andere door de hoge gasprijzen en het zachte, zonnige voorjaar. In de gebouwde omgeving, landbouw en industrie heeft dit tot een forse vermindering in de uitstoot van broeikasgassen geleid. In al deze sectoren is een groot gedeelte van het energieverbruik aardgas en op korte termijn is het moeilijk om hiervoor vervangers in te zetten. Het verlagen van het gasverbruik is daardoor de enige manier om de CO2-voetafdruk te verlagen.

Broeikasgassen per sector

Onderstaande tabellen zijn op basis van de kwartaalcijfers over broeikasgassenuitstoot volgens de richtlijnen van de IPCC.

Uitstoot broeikasgas 2e kwartaal 2022
Uitstoot broeikasgas 3e kwartaal 2022

Uitstoot in mobiliteits- en elektriciteitssector tweede kwartaal

In het tweede kwartaal is in de elektriciteitssector ruim 4 procent meer geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal van 2021. De uitstoot van CO₂ is vrijwel gelijk gebleven door deze veranderde energiemix. Deze energiemix verandert in de elektriciteitssector meer dan in de andere sectoren. De energiemix is ​​een verzameling van verschillende primaire energiebronnen waaruit secundaire energie voor direct gebruik, zoals elektriciteit wordt geproduceerd. Net als de gebouwde omgeving, landbouw en industrie verbruikt de elektriciteitssector relatief veel aardgas. Maar er is minder elektriciteit geproduceerd met aardgas vanwege de hoge aardgasprijzen. Echter zorgen de lagere prijzen voor steenkool, zelfs bij een gestegen CO₂-prijs dat er meer kolen ingezet zijn voor de productie van elektriciteit. De uitstoot van broeikasgassen in de mobiliteitssector is amper veranderd. Net als de ontwikkeling van het verkeer in Nederland op het gebied van brandstofgebruik.

Bijdrage uitstoot broeikasgassen 2e kwartaal 2022

Uitstoot in broeikasgassen derde kwartaal

Ten opzichte van het derde kwartaal in 2021 stootte landbouw en industrie respectievelijk 12 en 11 procent minder schadelijke broeikasgassen uit. Voor de elektriciteitssector geldt dat er juist meer CO2-uitstoot was. Maar liefst 14 procent meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt vooral doordat kolen- en gascentrales de elektriciteitsproductie opvoerden als gevolg van de krapte op de Europese energiemarkt. Door de hogere elektriciteitsprijs werd het zelfs rendabel om elektriciteit te produceren met aardgas.

Bijdrage broeikasgas 3e kwartaal 2022

Bron:  CBS

De CO2-reductie gaat de goede kant op

Meer over klimaatvervuiling

Geef een reactie