Wat is het Target Grid?

Het Target Grid is een “strategische aanpak” om een gezamenlijk beeld te hebben van waar het elektriciteitsnet naartoe kan gaan. De focus ligt in deze eerste versie op het hoogspanningsnet van 380 kV. Met daarnaast nog een te ontwikkelen gelijkstroomnet van 525 kV. Tennet gaat uit van ondergrondse HVDC-verbindingen (high voltage direct current) van 525 kV die gekoppeld worden aan deze offshorewindparkaansluitingen. Welke de windstroom verder landinwaarts en naar Duitsland en België kunnen brengen.

HVDC-verbindingen

De HVDC-verbindingen zijn bedoeld voor het “bulktransport” van elektriciteit. Deze worden slechts op enkele strategische plekken via energiehubs op land gekoppeld aan het onderliggende wisselspanningsnet. In de toekomstvisie van Tennet gaan het huidige 220 kV- en 380 kV-wisselstroomnetwerk vooral gebruikt worden om vraag en aanbod te koppelen. Sterke 380 kV-verbindingen tussen de Eemshaven en de Maasvlakte en tussen Zeeland/Maasvlakte en Maasbracht zullen moeten bestaan. Voor een groot deel zijn deze verbindingen al aangelegd, maar sommige delen moeten nog verder worden doorgetrokken. Het Target Grid is gebaseerd op het scenario met de meeste elektrificatie uit de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050. Dit is een startpunt voor een dialoog.

Target Grid Tennet

Waarvoor is het Target Grid?

Netbeheerder Tennet heeft het Target Grid ontworpen, een toekomstvisie op het hoogspanningsnet in zowel Nederland als Duitsland. Het plan omvat onder meer de ontwikkeling van gelijkstroomcorridors en energiehubs. Tennet wil in de komende jaren voorbereidend werk verrichten, waardoor de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbindingen sneller kan verlopen zodra de investeringsbeslissingen zijn genomen. Tennet wil de komende tijd het Target Grid verder verfijnen. Dit doen ze in overleg met belangrijke stakeholders en door het inzetten op verregaande standaardisatie en modulair bouwen. Vanaf 2025 wil Tennet volgens het plan "op volle capaciteit zijn om te gaan bouwen" en moeten alle nieuwe assets volgens de specificaties van het uiteindelijke Target Grid gebouwd worden.

Wordt Tennet verkocht?

Hoewel er momenteel onderhandelingen plaatsvinden over de verkoop van Tennet Duitsland aan de Duitse Staat Gaat een eventuele verkoop de verdere ontwikkeling van het Target Grid niet in de weg staan, aldus Tennet. Er zal nog steeds nauw worden samengewerkt tussen Tennet Nederland en de Duitse TSO's zelfs als de verkoop doorgaat. Het is belangrijk dat er bij de onderhandelingen niet alleen gekeken wordt naar de prijs die Duitsland wil betalen, maar ook naar een samenwerkingsakkoord tussen Tennet Nederland en alle Duitse TSO's.

Meer lezen over de energietransitie

Bron: Tennet

Gaat Target Grid helpen in de energietransitie?

Meer nieuws lezen over de energietransitie

Geef een reactie