De subsidie voor energiebesparende maatregelen is zowel beschikbaar voor woningcorporaties als overige verhuurders van woningen met een huurprijs tot €700 per maand. De aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die deze regeling namens minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) zal uitvoeren.

Verbeteren energielabel huurwoningen

De huurwoningen moeten ten minste drie energielabelstappen worden verbeterd en uitkomen op energielabel B voor woningcorporaties en label C voor overige verhuurders. Hoe meer labelstappen er worden gemaakt, hoe hoger het subsidiebedrag zal zijn tot een maximum van €4500 per woning en €7,5 miljoen per verhuurder. Deze regeling is in nauw overleg met de huursector tot stand gekomen.

Goed voor huurders en bouwsector

De huurder heeft na de renovatie een energiezuinigere woning met een hoger wooncomfort. Door de energiebesparende maatregelen gaan de woonlasten omlaag en het woongenot van de huurder omhoog. De regeling geeft door de aanpassingen van de woningen ook een impuls aan de werkgelegenheid in de bouwsector.

Energiebespaarfonds later dit jaar

In het najaar van 2014 start ook een revolverend energiebespaarfonds beschikbaar voor de gehele huursector (zowel sociale als vrije sector huurwoningen). Dit fonds is een onderdeel uit het Woonakkoord dat in februari 2013 werd gesloten en later werd opgenomen in het Energieakkoord. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen de subsidie en het energiebespaarfonds combineren indien voldaan wordt aan de voorwaarde van beide regelingen.

Lees de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector in de Staatscourant 

Geef een reactie