Subsidie voor isolatie

Voorheen kwam de subsidie voor isolatie uit de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), maar deze is nu gedeeltelijk opgenomen in de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Onder isolerende maatregelen wordt o.a. verstaan: HR++ glas en isolatie van gevel, dak, spouwmuur of vloer. Vve’s kunnen tot januari 2023 nog wel subsidie voor isolatie vanuit de SEEH subsidie krijgen.

Van gas naar duurzamte warmte

Voor woningeigenaren die hun gasaansluiting vervangen voor een aansluiting op het warmtenet is vanaf dit jaar ook subsidie beschikbaar. Vve’s kunnen eveneens subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op het warmtenet. Vanuit de ISDE is een budget van 124 miljoen euro beschikbaar gesteld door RVO die de ISDE regeling uitvoert. Het kabinet hoopt met deze uitbreiding de transitie van aardgas naar duurzame warmte extra te stimuleren.

Zonnepanelen en wind

Helaas niet voor particulieren, maar wel voor zakelijke partijen en de MKB is er vanuit de ISDE ook een slordige 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zonnepalen en windenergie. Onder zakelijke partijen vallen ook theaters, scholen en sportverenigingen. Alleen kleinschalige zon- en windprojecten met een kleinverbruikersaansluiting komen in aanmerking voor ISDE subsidie. Voorheen konden kleinschalige windprojecten nog gebruik maken de SDE+ regeling, maar die regeling is nu alleen nog voor grootschalige projecten.

Meer over de ISDE subsidie

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Geef een reactie