Op 4 april 2013 werd een budget € 3 mrd beschikbaar gemaakt voor de subsidieregeling SDE+. Tot 28 november zijn 499 aanvragen voor de subsidie gehonoreerd, waarmee € 2,5 mrd is toegekend aan verschillende projecten. Een samengevat overzicht van aanvragen op 28 november is weergegeven in de bijgevoegde tabel. Met € 1,3 mrd (gehonoreerd uit € 1,5 miljard) is tot nu toe de meeste subsidie naar biomassaprojecten gegaan.

SDE+

De SDE+ verstrekt subsidie over de opgewekte duurzame energie. De SDE+ heeft betrekking op energie uit zon, wind, biomassa, aardwarmte en water en richt zich alleen op bedrijven en (non-profit)instellingen. De regeling vergoedt het verschil tussen de grijze stroomprijs en de groene stroomprijs. Afhankelijk van het moment van aanvraag wordt een basisbedrag toegekend van € 0,07  tot € 0,15 per kilowattuur.

2014

Op 1 april 2014 wordt de SDE+ 2014 opengesteld. Het budget wordt met een half miljard euro verhoogd. De regeling wordt op 1 januari 2014 gepubliceerd zodat ondernemers genoeg tijd hebben om hun aanvraag voor te bereiden. Het budget van de SDE+ 2013 was verhoogd van € 1,7 miljard naar € 3 miljard.

 

Bron: Agentschap NL

Geef een reactie