Stadswarmte belangrijk alternatief

In 2050 wil het kabinet Nederland van het (Groningse) aardgas af hebben en hierbij is vooral stadswarmte een belangrijk alternatief. Nederland heeft 8 miljoen woningen en gebouwen, waarvan nu een kleine 6 procent al aardgasvrij is. Hiervan is 90 procent overgestapt van aardgas naar stadswarmte en 10 procent hiervan heeft een warmtepomp.

Aardgasvrij in 2050

Om het klimaatdoel “Aardgasvrij in 2050” te halen, moet vanaf 2025 het aantal woningen dat overstapt op stadswarmte stijgen naar 80 duizend per jaar. Bij het lanceren van de klimaatplannen beloofde het kabinet dat overstappers niet duurder uit zijn, maar zelfs op de energiekosten besparen. De prijs van Nederlandse stadswarmte blijkt echter wel erg fors in vergelijking met onze Europese buren.

Stadswarmte honderden euro’s duurder

Stadswarmte kost een gemiddeld Nederlands huishouden 38 euro per Gigajoule. Terwijl ditzelfde huishouden in Denemarken slechts 30 euro betaald. Helemaal goedkoop zit je in Finland met slechts 23 euro per GJ. Een Nederlands gezin betaalt dus gemiddeld 1100 euro per jaar, terwijl men “even verderop” iets meer dan de helft hiervan betaalt. Hoe kan het dat Nederlanders zoveel duurder uit zijn?

Gebrek aan concurrentie

Nederland heeft 5 energiebedrijven die stadswarmte aanbieden. En daar zit gelijk het probleem, te weinig concurrentie. Denemarken bijvoorbeeld, heeft maar liefst 400 warmtebedrijven, waardoor marktwerking automatisch zorgt voor een veel lagere prijs per Gigajoule. Ook kunnen gebruikers niet overstappen naar een andere warmteleverancier.

Hoge investering, weinig gebruikers

Een andere oorzaak is het lage aantal eindgebruikers, terwijl de kosten voor aanleg net zo hoog zijn als in andere Europese landen, zeggen warmteleveranciers. Het warmtenetwerk staat hier nog in de kinderschoenen, terwijl in Scandinavische landen dit al gewoon is. TNO en ook de warmtebedrijven verwachten dat met de groei van eindgebruikers ook de eindnota straks lager is.

Liberalisering warmtenetten

Tot 2004 was een overstap naar een andere leverancier voor gas of elektra ook niet mogelijk. Tevens waren de leveranciers en netwerkbedrijven nog aan elkaar gekoppeld. Het is misschien wel een open deur, dat met de energietransitie van aardgas naar stadswarmte tot 2050 ook de markt voor warmtelevering langzaam verandert. Dit zou in elk geval goed zijn voor de jaarnota van Nederlandse huishoudens.

Meer over energie besparen

Kosten stadswarmte in Europa 2020

Bron: TNO, ESB

Geef een reactie