De zonne-energiesector is dan ook de grote aanjager van het Energieakkoord. In 2015 groeide het geïnstalleerd vermogen met 50% ten opzichte van 2014 tot een totaal van 1,5 GW. De Nederlandse omzet steeg daarbij met 15% tot 1,9 miljard euro. De populariteit  van zonne-energie heeft dan ook positief effect gehad op de werkgelegenheid. Het aantal voltijdbanen in deze sector steeg met 7,5% tot ruim 9.000.

Subsidies zorgen voor hoge verwachtingen

De populariteit van zonne-energie is nog lang niet voorbij. De verwachting is zelfs dat het jaar 2016 het afgelopen jaar gaat overtreffen. Dit wordt mede veroorzaakt door de stimulerings-

Solar trendrapport

fondsen van de overheid. De ondernemers in de zonne-energie sector zien dan ook een trend die na 2016 door zal zetten. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel,  vreest alleen een terugval in de groei wanneer na 2020 de salderingsregeling zou worden opgeheven.

Overheid heeft een cruciale rol

Opvallend aan het rapport is de hoop en wens van de zonne-energiemarkt om de salderingsregeling ook na 2020 voort te zetten. De overheid wordt dan ook gezien als grootste bedreiging voor verdere groei en ontwikkeling. Met name de onduidelijkheid en uitwerking van de salderingsregeling kan een remmend effect hebben op de groei van zonne-energie. Diverse belangenorganisaties gaven recent een duidelijke boodschap aan de overheid: ‘geef stabiliteit en duidelijkheid tot minimaal 2025 want we staan nog steeds beschamend onderaan in Europa met de implementatie van duurzame energie in ons land’.

Onveilige installaties

Uit de enquêtes die voor het onderzoek zijn gehouden bleek daarnaast dat de zonne-energiesector bezorgd is over veiligheid van de installaties. Volgens de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis lopen bezitters van zonnepanelen hierdoor geld mis, wordt onveilig gewerkt op de daken en ontstaan gevaarlijke situaties met stroom. Als mogelijke oplossing om betere installaties te krijgen stellen ze een verplichte certificering van installatiebedrijven voor.

Het hele Solar Trendrapport kunt u hier lezen.

Salderen en zonnepanelen

Bron: Solar Solutions

Geef een reactie