Huidige salderingsregeling

Op dit moment wordt de, aan het net teruggeleverde elektriciteit door bedrijven en consumenten met een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3x80 ampère), volledig in mindering gebracht op het netverbruik (salderen). Dit houdt per saldo in dat de kleinverbruikers hetzelfde bedrag terugkrijgen voor teruglevering, als die zij betalen voor afname, van hun energieleverancier.

Historie salderingsregeling

De salderingsregeling is in het verleden tot twee keer toe positief gewijzigd. In eerste instantie werd de teruglevering tot 3000 kWh gesaldeerd. In 2008 werd deze grens opgehoogd naar 5000 kWh. Sinds 2014 moet de energieleverancier onbeperkt salderen. De wijzigingen hebben een positief effect gehad op de toename van zonne-energie in Nederland. De terugverdientijd liep fors terug en is nu gemiddeld 7 jaar. Aan de gunstige salderingsregeling komt vanaf 2020 dus een einde.

Terugleversubsidie

Uitgangspunt van de terugleversubsidie is dat de terugverdientijd voor zonnepanelen 7 jaar blijft. Het subsidieplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van de marktprijs voor zonnepanelen. De regeling houdt in dat de energieleverancier de teruglevering tegen een vast bedrag gaat vergoeden en de toegekende terugleversubsidie verwerkt op de jaarafrekening. RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) voert de subsidieregeling uit. Op de opgewekte elektriciteit die de consument zelf gebruikt wordt geen ODE en energiebelasting geheven.

Overgang van salderen naar subsidie

Voor mensen die al zonnepanelen hebben gekocht komt een gunstige overgangsregeling beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe deze eruit komt te zien. Minister Wiebes meldde in de Kamerbrief dat hier in de komende maanden meer duidelijkheid over komt.

Digitale elektriciteitsmeter

Belangrijk punt na 2020 is de draaischijfmeter. Deze saldeert de teruglevering zelf en voldoet hiermee niet meer aan de Elektriciteitswet, als de salderingsregeling na 2020 verandert. Minister Wiebes stelt in zijn Kamerbrief dat er een einde komt aan deze meter. Om rechtsongelijkheid te voorkomen is het noodzakelijk dat duurzame opwekkers een elektriciteitsmeter hebben die de afname van, en teruglevering aan het net, apart registreert. De minister gaat in de komende tijd beslissen hoe de digitale meter kan worden “voorgeschreven”. Uiteraard kan de consument zelf kiezen of dit een slimme- of conventionele digitale meter wordt.

Meer over salderingsregeling zonnepanelen

Bron: Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, RVO

24 reacties op “Salderingsregeling zonnepanelen wordt terugleversubsidie”

 1. Schuldink

  Dat hebben ze in spanje al verboden

 2. Schuldink

  Energie via accus ligt wat kosten betreft op 40 cent per kwh. Dus vergeet het maar.
  Nieuwe ontwikkelingen in accus.
  Ondanks alle moderne ontwikkelingen wordt in pv inst nog steeds de lood zwavel accu gebruikt die qua opslag het goedkoopst is.
  Die lood zwavelzuur accutechniek is al 120 jaar oud
  De accu in de oude tford is nog steeds exact dezelfde als in de auto van 2018.
  Wat een ontwikkelingen.
  Dan nemen we de tesla 10 kw. Dat is door zijn naam blijkbaar iets bijzonders echter qua techniek stelt het in vergelijking met de liion accu niets voor.

  De opslag blijft een probleem.
  Nu wordt het weer waterstof. Reken ern uit hoeveel vermogen ik overhoud in waterstof als ik er 1 kw in stop. Even uit mijn hoofd
  1 kw in electrisch is omgeken in watersto nog masr een kwart. Tel uit je winst.
  Bert

 3. CSC coenen solar consulting

  Hallo Joop,
  zullen we een politieke partij oprichten om echt invloed uit te oefenen. Reacties op deze site helpen niet.

 4. Sjoerd Toonstra

  Ooit is de energiebelasting ingevoerd om te stimuleren dat er minder energie zou worden gebruikt. Omdat iedere huishouding een minimale hoeveelheid energie nodig heeft, wordt er op de energiebelasting circa 380 euro in mindering gebracht. Het was dus een stimuleringsbelasting, tenminste zo is het indertijd gebracht. Het kromme van de maatregel is wel dat voor bedrijven geldt hoe meer energie ze afnemen des te minder belasting ze betalen.
  Vanwege de salderingsregeling (terugverdientijd goed) zijn veel woningen voorzien van zonnepanelen. Het nobele idee van de energiebelasting werkt echter de opbrengst van de energiebelasting daalt en dat is iets waar de overheid een enorme hekel aan heeft. Ze willen geld zien en eigenlijk interesseert ze het geen fluit wat er met het milieu gebeurt.

  De netwerkbeheerders mogen wat mij betreft wel gecompenseerd worden voor het gebruik van het netwerk. Wij wekken in de zomer op en gebruiken het meeste in de winter. Het zou mijns inziens redelijk zijn om de netwerkbeheerder een vergoeding te geven voor het gebruik van het netwerk echter dat levert de overheid niks op. De salderingsmaatregel moet blijven bestaan om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Daar is een ieder bij gebaat.

 5. Ger ophet Roodt

  Goed idee. Als mijn energieleverantie niet vergoed wordt, dan hoeft deze ook niet door anderen met winst doorverkocht te worden.
  M.a.w. Elke zomerse dag dat ik zelf de stroom niet nodig heb schakel ik mijn zonnepanelen af.

 6. _Strijker

  Veel reacties geven al aan hoe onbetrouwbaar deze overheid is als het om de lange termijn beslissingen gaat. Dit gekonkel over de salderingsregeling komt voort uit “controle willen hebben over”. Een jaren 80 management filosofie. Onze overheid wil controle over:
  1. controle op de oude draaischijf meters, die salderen namelijk echt 1 op 1. Met de subsidie regeling is dit snel gefixed; oude meter? Geen recht op subsidie!
  2. controle op het uit te keren bedrag. Er komt namelijk een subsidie plafond. Niemand weet hoe hoog het is.
  3. controle op de energiebelasting inkomsten; door het afschaffen van gas zal die belasting ergens anders vandaan moeten komen, u raadt het al; de energiebelasting op stroom zal toenemen.
  4. controle op het beeld dat vooral alle huishoudens moeten verduurzamen; terwijl het laaghangende fruit bij de grootverbruikers te halen is. Dit ontslaat ons overigens niet om onze eigen ‘footprint’ te verkleinen maar laten we het wel in dat perspectief houden want op landelijk niveau zal het in percentage nauwelijks weer te geven zijn.
  5. controle op de aanvraag van de subsidie, nu doen de energie leveranciers dit. De overheid vertrouwd ze niet; daar moet ik ze dan wel gelijk in geven…

  Bijzonder ook dat consumentenbond maar vereniging eigen huis vorig jaar notabene nog tegen de aanpassing van de salderingsregeling waren en nu volgens de brief van Wiebes voorstander zijn van de subsidie regeling en afschaffing van het salderen. Heel bijzonder. Waar zitten daar de belangen?

  @Mia_B interessante gedachte: met je eigen zonnepanelen waterstof produceren.

  Hoewel mijn woning perfect geschikt is voor de installatie van een lucht-warmtepomp en ik dit binnen 2 jaar wilde realiseren, weet ik dit nu nog even niet meer vanwege het (enorm) toenemen van het gebruik van elektriciteit…

 7. Erik

  Een overgang van de salderingsregeling zou op de lange termijn redelijk kunnen zijn.
  De geboden oplossingen voor opslag van groene stroom staan dit nu nog niet toe.

  Nu de klimaatdoelstellingen nog niet gehaald zijn moet het gebruik van hernieuwbare energie gestimuleerd blijven. Het afschaffen van saldering frustreert de overgang naar duurzame opgewekte groene stroom.

  Zodra er haalbare (lees betaalbare) oplossingen zijn om het productieoverschot van de zomermaanden te bufferen voor gebruik in de wintermaanden dan kan een woningbezitter los van het elektriciteitsnetwerk. En zou de salderingsregeling mijns inziens op de schop mogen.

  De ontwikkeling van accutechniek en brandstofcellen zijn nog steeds in volle gang. Echter de stand van de techniek is (nog) niet zo ver dat je eenvoudig 1000kWh aan energie kan opslaan.

  Zolang de industrie dergelijke oplossingen niet biedt is het onredelijk de salderingsregeling af te schaffen.

 8. Mia

  Het is zonde dat er zoveel onduidelijkheid is over de toekomst van de salderingsregeling. Ik stel voor dat de overheid met een lange termijn oplossing komt, waarop mensen goed kunnen inschatten wat de opbrengst en terugverdientijd van hun zonnepanelen is.

  Ik verwacht overigens niet dat mensen nu geen zonnepanelen meer gaan kopen. De prijs van zonne-energie ligt namelijk lager dan die van de grijze stroom die je afneemt. Het kopen van zonnepanelen is dus financieel sowieso een goed idee.

  Feit is, dat elektriciteit in de toekomst veel goedkoper wordt, omdat het in overvloed aanwezig is. Gas zal steeds duurder worden en daardoor op termijn ook verdwijnen. Hoe worden onze woningen dan verwarmt? Nou.. als elektriciteit straks toch in overvloed aanwezig is, stel ik voor om hier waterstof van te maken. Schone oplossing die een grote meerwaarde kan hebben en toekomstbestendig.

  Zonnepanelen – Elektrolyse apparaat in je woning lijkt mij een totaal oplossing. Ik wacht nog even met de warmtepomp.

 9. Mia

  Dit is wel een hele botte conclusie. Er wordt vaak genoeg over percentage gesproken, maar niet in de media of voor het jip-en-janneke publiek. Dat is logisch wat als er wordt gezegd: De CO2 in de lucht neemt met 0,01% toe, dan denkt iedereen “oh, dat is geen probleem, ik doe niks”. Dat deze stijging effect heeft op ons leefklimaat is onomstotelijk vastgesteld. Omdat er nu werkelijk een beweging moet worden ingezet wordt gesproken over tonnen CO2, omdat dat meer tot de verbeelding van mensen spreekt.

  In jouw verhaal stel je tevens dat deze “propaganda” de overheid een reden geeft om de salderingsregeling te wijzigen. Wat was dan de reden, volgens jou, van de overheid om deze salderingsregeling in 2008 in te voeren en vervolgens 2 keer te verbeteren (vanuit de consument gezien).

  Groetjes Mia

 10. Erik

  Erg jammer dat de overheid weer eens een onbetrouwbare partner blijkt.

  Mijn duurzaam opgewekte energie blijft duurzaam ook al wordt via het elektriciteitsnetwerk door een ander gebruikt.
  Door het morrelen aan aan de regeling zullen investeringen in PV-installatie fors worden afgeremd.

  Goed bezig Wiebes, NOT!!!

 11. Rob

  Inderdaad wilde er nog een paar bijplaatsen dit jaar maar besteed het geld liever aan iets anders.

 12. Rob

  Het is weer typisch Nederland, eerst je lekker maken en dan je te pakken nemen.
  Het is wel duidelijk dat wij burgers de kosten moeten betalen voor die mooie deal die hij heeft gesloten met shell en Unilever.
  Maar een oplossing mensen in maart 2019 alleen maar stemmen op partijen die geen deal willen sluiten met deze maffia, Daan verliezen ze de meerderheid in de eerste kamer en zijn ze vleugellam.
  Dan krijgen ze er geen wet doorheen en moeten ze opstappen.
  Met de nieuwe regeling zullen ze wel jaarlijks het subsidie plafond naar beneden bijstellen.
  Goody voordeeltje

 13. A.E.Olijkan

  Zoals ik al eerder zei, het klimaatbeleid van onze overheid kan wat mij betreft bij het grof vuil!
  De totale hoeveelheid CO² in onze atmosfeer bedraagt 0,038%!
  Deze hoeveelheid is verwaarloosbaar klein, want dat staat in verhouding van 1:2631,57!!!!!!!
  CO² kan daarom onmogelijk de opwarming van ons klimaat veroorzaken, en dat weet onze overheid, en overigens niet alleen die van Nederland, drommels goed. Het hele CO² verhaal zoals we dat tegenwoordig steeds weer tegenkomen, wordt zorgvuldig in stand gehouden. Het is opvallend, dat wanneer er over CO² wordt gesproken of gepubliceerd, men het altijd over zoveel miljoenen tonnen CO² heeft. Nooit heeft men het over percentages, want als men dat zou hanteren, valt men gelijk door de mand!
  Er is tijdens de Middeleeuwen een periode van tientallen jaren geweest, dat het hier zelfs nog iets warmer was tegenwoordig. Zou dat onze alarmbellen niet moeten laten rinkelen. Er waren geen kolencentrales, er waren ook geen auto’s of vliegtuigen, en er waren toen veel minder mensen. Dus alleen al door dit gegeven wordt duidelijk dat het tegenwoordig gepresenteerde CO² verhaal gewoon niet kan kloppen!
  Betekent dit dan, dat er geen opwarming plaats vindt? Natuurlijk niet, want we kunnen duidelijk merken, dat het tegenwoordig warmer is dan b.v. 1960. Dat merk ik zelf ook, alleen heeft dat niets met CO² te maken, maar zeer waarschijnlijk meer met de toegenomen activiteit van de zon, en dat weet onze overheid ook wel. Maar laten we eerlijk zijn, dankzij dit CO² verhaal heeft de overheid een prima excuus om belastingen en heffingen te verhogen. En dus kan men zo ook de salderingsregeling gemakkelijk om zeep helpen. Bezitters van zonnepanelen, waarvan er velen dankzij subsidies over de streep waren getrokken, worden nu dankzij een nieuwe wet op legale wijze bestolen. Want de heffingskorting die we jaarlijks via onze energierekening ontvangen zal binnenkort ook wel verder afgebouwd gaan worden. Terwijl het hele woud aan onzinnige kosten wel duurder zal gaan worden, zoals meterhuur, transportkosten en capaciteitstarief, om er een paar te noemen. Ik voorspel dat er straks veel minder zonnepanelen geplaatst gaan worden. Mijn dak ligt vol, maar als ik nu voor de beslissing zou staan om zonnepanelen te plaatsen, dan zou ik er niet eens meer aan beginnen!

 14. J.L.goedbloed

  Hoe onbetrouwbaar kan de politiek zijn. Bij het vorige kabinet heeft de oppositie Minister Kamp met een motie gedwongen de
  salderingsregeling te verlengen tot 2023. een aantal van deze partijen schrapt onder het huidige regime zonder blikken of blozen
  deze motie weer van tafel.
  Ik heb stellig de indruk dat het bij het beleid niet gaat om het milieu of het klimaat, maar om het krampachtig vasthouden aan het verdien model van energiebelasting Met gaat daarbij zover om een kosten verslindende bureaucratie op te tuigen met subsidies en vergunningen in plaats van het eenvoudige systeem van salderen te handhaven en voor de burger aantrekkelijker te maken.
  Mijn idee is de stoom die ik opwek is van mij en moet van mij blijven, ook al stal ik deze stroom tijdelijk in het net.
  Stroom die ik in de zomer over heb moet ik in het voor- of najaar kunnen gebruiken voor bijv. verwarming

  Joop
  .

 15. Gebruiker

  Voel je door dit VVD kabinet weer eens genomen en wil je dat elke door jouw geproduceerde kilowatt hetzelfde waard is als die van de overheid.
  Zet je installatie op zonnige dagen dan op een lager pitje, zodat je alleen produceert wat je zelf nodig hebt.
  a) Je omvormer gaat langer mee dan de gemiddeld 5 – 10 jaar
  b) De jaarlijkse terugval van je panelenopbrengst is ook minder.

 16. Joost Joosten

  Aha, dus jaarlijks wordt op basis van de marktprijs van zonnepanelen de terugleververgoeding bepaald. Wiebes begrijpt blijkbaar niet dat de actuele marktprijs geen invloed heeft op de prijs van reeds gekochte panelen.
  ‘Vergissinkje’ in het voordeel van de energieproducenten. Waarom verbaast mij dat nou niet?

 17. Martin

  Duidelijk, het gaat ons weer geld kosten. De overheid wil niet echt iets aan het klimaat doen. Als burger worden we telkens genaaid. Tijdens de wedstrijden worden opnieuw de spelregels gewijzigd. De politiek is en blijft onbetrouwbaar.

 18. Adriaan

  Helemaal eens met A. Olijkan.
  Dit soort praktijken hanteert onze overheid telkens opnieuw. Eerst mensen een vette worst voorhouden en die tijdens het opeten weer afpakken. Ze kunnen zich beter bezighouden met opschonen van de ministeries, waardoor al die duurbetaalde onzinbedenkers verdwijnen en er misschien eindelijk eens rust komt in de regelgeving. Het is toch onbegrijpelijk dat de consument geen enkel voordeel gegund wordt door de graaiers uit Den Haag.

 19. A.E.Olijkan

  De beste regeling om particulieren aan de zonnepanelen te krijgen is de salderingsregeling. En juist die wordt nu afgeschaft. Daarmee maakt de overheid zich volkomen belachelijk!
  Accupakketten zijn in de Nederlandse situatie zinloos. Wie de winter wil overbruggen moet over een enorme opslag capaciteit beschikken, iets wat volkomen irreëel is. In de tropen waar de dagen en nachten vrijwel even lang duren en waar de zon elke dag van het jaar veel energie levert zou dit een prima optie zijn, maar hier dus niet. De klimaatwet die men hier wil invoeren kan wat mij betreft bij het grof vuil, het gaat alleen maar om geld, meer niet.

 20. John Zuidema

  De Nederlandse STAAT zegt dat mensen meer aan het milieu en CO2-uitstoot moeten gaan doen, dus gaan we de mensen straffen.
  Deze logica snap ik niet.

 21. Frans Spekschate

  Cees, ben het helemaal met je eens. Niets onbetrouwbaarder dan de overheid.

 22. Rob Beelen

  Zullen we onze zelf opgewekte energie maar zelf gaan verkopen? (Verlengsnoeren naar de buren)

  Concurrentie in het energie markt schijnt goed te zijn. (Misschien ook een tweede belastingdienst, waar nederlanders zelf kunnen bepalen bij wie ze belasting betalen 🙂

 23. Gerrit Haselhorst

  Er moeten accu’s komen met een opslag van bv 10 kw. Deze zijn er wel denk ik, maar zijn nog duur.
  Met deze regeling die in 2020 ingaat zullen deze accu’s ook wel in grotere aantallen gemaakt worden, dus worden goedkoper.
  In de winter periode zal het dan nog wel moeilijk worden om je eigen stroom te maken, dus dan van het net erbij.

 24. Cees

  Ach, als Groninger ben ik langzamerhand wel gewend smerig behandeld te worden door Wiebes en zijn vriendjes.

Geef een reactie