Eerder besluit van het kabinet

Minister Kamp verwijst in de brief naar een eerder besluit van het kabinet om 284 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de aanpak van de problemen in de provincie Groningen. De Tweede Kamer nam eerder tot twee keer toe een motie van VVD-kamerlid Bosman aan. Hierin werd aangedrongen op het voortzetten van de Waardevermeerderingsregeling in de huidige vorm.

Nieuwe vorm

Volgens Kamp wordt daar nu aan voldaan, maar dan in een nieuwe vorm. Daarbij wijst hij er op dat om een combinatie met de verduurzaming en versterking van woningen zal gaan, maar ook het bieden van compensatie voor de overlast van schade.

meer-budget-voor-aardbevingschade

Kamp zegt dat hij inschat dat de beschikbaar gestelde middelen voldoende ruimte bieden om invulling te geven aan de wensen van de Tweede Kamer.

Groter budget

In totaal gaat er 165 miljoen euro van de 284 miljoen naar de verduurzaming. Daar moet ook het geld voor de nieuwe schaderegeling uit komen. 30 miljoen gaat naar meer onderzoek in het gebied, 20 miljoen gaat naar compensatie provincie en gemeenten en het werkbudget Nationaal Coördinator Groningen wordt geraamd op 55 miljoen.

Concreet plan

Hoe de alternatieve regeling voor de energiepremie er exact uit komt te zien laat minister Kamp over aan de Groningse bestuurders. Deze moeten samen met Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, met een concreet plan komen voor het besteden van het beschikbare budget.

Huidige aanvragen

Hans Alders laat weten dat er nog 20 miljoen euro beschikbaar is binnen de huidige regeling. Hij verzekert dat niemand met lege handen komt te staan. Mocht blijken dat er aanvullende middelen nodig zijn voor erkende aanvragen, dan zal de Tweede Kamer daar in onze voorstellen rekening mee houden, laat Alders weten in een reactie op de kamerbrief van Kamp.

Bron: RTV Noord

Wat vindt u van de nieuwe regeling? 

Discussieer mee!

Geef een reactie