Smart Grid

Er ontstaat dan een nieuwe situatie waarin energie tussen de eindgebruikers rechtstreeks wordt uitgewisseld of verhandeld. Voor het realiseren van dit scenario moet een deel van het elektrisch systeem gemoderniseerd worden. Bij dit upgraden van de huidige infrastructuur naar dit efficiënter, betrouwbaarder en duurzamer ‘smart grid’ energiesysteem gaat niet alleen om infrastructuur, maar ook om nieuwe manieren waarmee energie wordt verhandeld.

Pagani analyseerde de netwerkinfrastructuur van het huidige elektriciteitsnet en onderzocht hoe die moet veranderen om rekening te houden met de lokale productie en distributie van elektriciteit. Het doel was om oplossingen voor te stellen die de kosten van de distributie van elektriciteit op lokale schaal aanzienlijk kunnen verminderen.

Ook keek hij naar de software die nodig is voor de smart grid. Hij bedacht software architectuur voor het beteugelen van de heterogeniteit van dergelijke systemen en ontwierp een smart grid simulator. De software simuleert de energiemarkt met meerdere kleine producenten en consumenten, en kan gebruikt worden om strategieën voor de aankoop van energie te evalueren en optimaliseren.

Het onderzoek van Andrea Pagani werd uitgevoerd aan het Johann Bernoulli Instituut voor Wiskunde en Informatica na de RUG en gefinancierd door IBM.

De promotie vindt plaats op 14 maart om 12.45 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Geef een reactie