Verbod zonneparken door voorbereidingsbesluit

Onlangs publiceerde de provincie Overijssel een voorbereidingsbesluit om de omgevingsverordening te wijzigen, waarmee zonneweides op landbouwgrond aanzienlijk worden beperkt. Gemeentebesturen mogen voorlopig geen omgevingsvergunningen meer verlenen voor zonneparken op deze gronden. Dit besluit komt bovenop de al eerder opgelegde beperkingen door het kabinet deze zomer.

Kritiek van belangrijke belangenorganisaties

De NVDE, Holland Solar en Energie Nederland uiten scherpe kritiek op dit besluit. Volgens hen brengt de uitsluiting van duurzame energietechnieken op landbouwgrond niet alleen de Nederlandse klimaatdoelen in gevaar, maar ontnemen ze ook gemeenten en RES-regio's de controle over hun energietransitie. Daarnaast beperkt het agrariërs in kansen voor een stabiele inkomstenstroom. Wijnand van Hooff, directeur van Holland Solar, benadrukt dat gemeenten en regio's niet bij het besluit betrokken zijn. Hij betreurt het dat dit beleid, dat zorgvuldig met burgers in de regio's is ontwikkeld, nu plotseling ter discussie staat. Het besluit tast initiatieven die van onderaf komen aan en belemmert deze van bovenaf.

Impact op de Regionale Energie Strategie

Het besluit raakt ook de RES-doelen van de provincie. In RES-regio Twente staan minimaal 85,2 GWh aan energieprojecten op zonnevelden op het spel en in Overijssel-West gaat het om minstens 226 GWh. Gezamenlijk streven de regio's naar bijna 1,5 TWh aan opwekking op zonnevelden. De organisaties bekritiseren de provincie omdat ze het democratische besluitvormingsproces binnen de RES-regio's negeert. Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het invullen en uitvoeren van de RES'en worden plotseling buitenspel gezet. Het belang van lokale bestuursorganen bij de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij de burger wordt niet erkend.

Onnodige tegenstelling tussen zonne-energie en landbouw

De organisaties stellen dat de tegenstelling tussen zonne-energie en landbouw onterecht is. Agrariërs kiezen vaak zelf voor het beschikbaar stellen van hun land voor zonnepanelen. Zonne-energie biedt hen een stabiele inkomstenstroom, waarmee innovatie en voortzetting van agrarische activiteiten worden ondersteund. Het besluit van de provincie beperkt echter het zelfbeschikkingsrecht van agrariërs over hun bedrijfsvoering en landgebruik.

Landelijk overleg nodig voor normering zonneweides

De organisaties roepen de Provincie Overijssel op om het landelijke overleg over normering van zonneweides voort te zetten en de uitkomsten daarvan te integreren in provinciale verordeningen. Ze wijzen op de noodzaak om breder te kijken dan alleen de RES-doelen. Dit gezien de toenemende vraag naar elektriciteit en de diverse mogelijkheden voor duurzame energieproductie.

Situatie in andere provincies

Het besluit van Overijssel staat niet op zichzelf. Ook in andere provincies, zoals Gelderland en Friesland worden vergelijkbare maatregelen overwogen. Het is van belang dat deze besluiten niet enkel gebaseerd zijn op vermeende tegenstellingen tussen zonne-energie en landbouw, maar juist rekening houden met de gezamenlijke doelen voor een duurzame energietoekomst.

Lees meer over zonne-energie

  • Jouw feedback
  • 3   2

Geef een reactie