Gascentrale blijft back-up

Grote hoeveelheden wind- en zonne-energie kunnen we nu nog niet opslaan. Als het hard waait en de zon zich veel laat zien, kunnen we dus lang niet alle beschikbare duurzame energie gebruiken. Tegelijkertijd hebben we gascentrales die maar weinig werken. Alleen als de wind niet waait en de zon niet schijnt, vallen we terug op deze centrales. Voorlopig blijven zij de meest efficiënte en flexibele back-up voor onze energievoorziening. Samen met de onderzoeksgroep van professor Fokko Mulder van de TU Delft onderzoekt Nuon nu de mogelijkheden om ‘seizoensoverschotten’ aan duurzame energie bij Magnum op te slaan. De energie wordt omgezet in ammoniak die als brandstof kan worden gebruikt in de gascentrale.

magnum-centrale-nuon

Foto: Magnumcentrale van Nuon

Windenergie wordt ammoniak

Hoe werkt het precies? Allereerst wordt de elektriciteit uit wind omgezet in vloeibare ammoniak. Daar komt een chemisch proces bij kijken, waarbij waterstof aan stikstof verbonden wordt om ammoniak te maken. Deze ammoniak wordt opgeslagen in grote tanks, zo lang als het nodig is. Zo is er altijd een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is.

Voordelen ammoniak als brandstof

Als de ammoniak als brandstof wordt gebruikt in de gascentrale, komen alleen stikstof en waterdamp vrij, dus geen CO₂. Wat verder zo mooi is aan deze techniek, is dat die op alle plekken in de wereld kan worden toegepast. Overal kun je dus de energie uit wind of zon recyclen. En overal kun je van gascentrales een soort superbatterij maken, vertelt Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte.

Magnum-centrale voorop in de energietransitie

In 2013 werd de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven officieel geopend. Het oorspronkelijke idee was om een centrale te bouwen die op verschillende brandstoffen, zoals biomassa, gas en kolen kon draaien. In onderling overleg met natuur- en milieuorganisaties kwam in 2011 het besluit dat Magnum in ieder geval tot 2020 een gascentrale zou blijven. Met het onderzoek van Nuon en TU Delft ziet Nuon definitief af van het gebruik van steenkolen in deze centrale. Nu wordt juist gezocht naar een toekomst voor Magnum zonder CO₂-uitstoot.

Onderzoek TU Delft en Nuon

Hoewel TU Delft en Nuon nog aan de tekentafel zitten en er nog veel onderzoek nodig is, zijn beide partijen van mening dat het opslaan van energie in ammoniak een veelbelovende techniek is. Met het nodige onderzoek en aanvullende financiering moet die binnen een jaar of 10 op grote schaal toegepast kunnen worden. Uiteraard staan veiligheid en milieu in dit onderzoek voorop. Binnen 5 jaar hopen beide partijen een demonstratie op relevante schaal te kunnen uitvoeren

Power to Ammonia

Het onderzoek van Nuon en TU Delft is onderdeel van het project ‘Power to Ammonia’, waarvoor het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) meerdere partijen samen heeft gebracht om kennis te delen en onderzoek te doen. Power to Ammonia is een samenwerkingsverband van ISPT, Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, TU Delft , Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.

Bron: Nuon, TU Delft, Power to Ammonia

Opslag opgewekte energie 

Discussieer mee!

Geef een reactie