Belangrijke rol voor waterstof

De verwachting is dat waterstof een belangrijke rol kan spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in Parijs. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) heeft daarom aan Ecorys gevraagd om de potentie van waterstof te onderzoeken. Ecorys werkt samen met het TNO en zal tijdens de uitvoering van het onderzoek ook experts in het veld raadplegen.

Onderzoek regulering transport waterstof

Op korte termijn wil het ministerie inzicht krijgen in de potentie van waterstof en wat er in gang moet worden gezet, om dit potentieel ook optimaal te kunnen benutten. Op deze manier kan het EZK een routekaart waterstof opstellen. Een van de meest belangrijke onderwerpen is het reguleren van het transport van waterstof. Waterstof kan op dezelfde wijze getransporteerd en gedistribueerd worden als aardgas. Echter is regulering, net als bij aardgas, noodzakelijk om de potentie van waterstof ook te kunnen benutten. Naar verwachting wordt een eindversie van rapport in april 2018 opgeleverd.

Bron: Ecorys, EZK

Geef een reactie