Klimaatakkoord windenergie Noordzee

Enkele jaren geleden werd in het Nederlandse klimaatakkoord het plan gesmeed om 11 Gigawatt aan windenergie te realiseren in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Deze capaciteit bestond uit 6 windparken die in 2030 klaar moeten zijn voor de productie van windenergie. In juni werd dit plan voor 2030 bijgesteld met 5 extra windparken en een totaal vermogen van 21 Gigawatt. Goed voor driekwart van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Noordzee als groene energiebron

Omdat de vraag naar elektriciteit ook groeit is het nodig dat de productie van groene elektriciteit meegroeit. Daarom komt Rob Jetten nu al met de plannen voor de periode tussen 2030 en 2050. In samenwerking met 9 andere Noordzeelanden wordt er een ambitie uitgesproken om de capaciteit van windenergie op de Noordzee uit te breiden tot 260 Gigawatt. Nederland neemt hiervan 70 Gigawatt voor haar rekening. In de periode 2030 tot 2050 moet de capaciteit dus verdrievoudigen.

Energiehubs en waterstof

Op dit moment wordt elk windpark met een aparte kabel aangesloten op het land. Om de kosten te drukken en het aantal elektriciteitskabels te verminderen worden er energiehubs gebouwd. Dit betekent dat alle windparken aan elkaar worden verbonden en er een knooppunt op zee ontstaat, die vervolgens de stroom aan land brengt. Ook worden de windparken van de andere Noordzeelanden met elkaar verbonden, om zo de leveringszekerheid te verhogen.

Daarnaast moeten de windmolens op de Noordzee ook waterstof produceren die met leidingen naar het vaste land worden getransporteerd. Netbeheerder TenneT moet de kabels en leidingen voor de transport van deze groene elektriciteit en waterstof verzorgen.

Windparken op zee is een goed idee
Meer nieuws over windenergie

Geef een reactie