Watertekort in Nederland

Ondanks de opschaling naar een feitelijk watertekort zegt minister Harbers dat er voldoende drinkwater beschikbaar is en blijft. Een opschaling naar niveau 3, waarbij er sprake is van een nationale crisis, is niet aan de orde. Dit gebeurde overigens voor het laatst in 2003. Wel gaat een landelijke crisisteam (MTW) vanaf nu het schaarse water over Nederland verdelen en wordt er opgeroepen om zuiniger om te gaan met (drink)water.

Hoe ontstaat waterschaarste?

Er zijn veel misvattingen over het ontstaan van een watertekort en waterschaarste. Het regent immers steeds vaker, dus hoezo is er een watertekort? In Nederland gebruiken we gemiddeld 1,5 miljoen liter water per persoon. Dit komt neer op zo’n 782 miljoen m3 in totaal. In 2018 steeg dit waterverbruik al met zo’n 7 procent naar 837 miljoen m3. De trend is dat we steeds meer water verbruiken.

Ongeveer 85 procent van ons waterverbruik gaat op aan de productie van voedsel. De landbouwsector alleen al verbruikt 302 miljoen m3 aan water voor het groeien van gewassen, besproeien van grond, bemesten en onderhoud aan machines etc. Er is per dag maar liefst 3450 liter regenwater om dit te compenseren.

Omdat we steeds meer consumeren stijgt ook ons waterverbruik. Aan de andere kant daalt het wateraanbod juist door minder aanvoer vanuit rivieren, het tegengaan van verzilting door zout water uit zee en langer aanhoudende droogte. En juist bij aanhoudende droogte stijgt onze waterconsumptie weer. Op deze manier ontstaat er in bepaalde perioden in het jaar een watertekort of waterschaarste. Check hier de droogtemonitor.

Gevolgen waterschaarste

Op de langere termijn kan een watertekort zorgen voor minder schoon drinkwater in huis, maar ook voor de korte termijn kent waterschaarste enorme gevolgen. Zo gaan hele oogsten verloren door verzilte grond als er niet voldoende water is voor het besproeien. Insecten, bijen en plantensoorten verdwijnen door verdroging, waardoor de biodiversiteit nog sneller afneemt. Hierdoor raakt het ecologische systeem steeds meer in de war en neemt klimaatverandering toe. De kwaliteit van het leefklimaat voor de mens neemt dan af.

Water besparen

Je kunt zelf best veel doen om minder (drink)water te verbruiken en de waterkwaliteit te verbeteren. Korter douchen is hiervan het meest gehoorde voorbeeld, maar je kunt nog veel meer doen. Hieronder een aantal tips:

Gebruik waterbesparende kranen.

Was je auto minder vaak.

Vul je zwembad(je) minder vol en vaak.

Gebruik een bespaarknop voor je toilet.

Draai alleen een volle wasmachine.

Koppel een regenton aan je waterpijp.

Besproei je tuin in de ochtend en niet te vaak.

Vergroen je tuin: leg minder tegels.

Spoel geen medicijnen door het toilet.

Wissel vlees in voor groente.

Kies voor lokale en biologische producten.

Voorkom voedselverspilling.

Overzicht neerslagtekort en droogte Nederland

Neerslagtekort
Neerslagtekort kaart

Meer over watertekort

Bron: Natuur & Milieu, Rijkswaterstaat, KNMI, CBS

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie