Asbest eraf, zonnepanelen erop

Vanaf 2024 worden asbestdaken verboden. Als gevolg hiervan zijn veel huiseigenaren van plan om de daken te vervangen. Om het vervangen van een asbestdak te stimuleren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu medio 2013 een subsidieregeling opengesteld. Vanaf 1 juli 2014 is het al mogelijk om gebruik te maken van deze regeling.

Asbest eraf zonnepanelen erop

Provincie Drenthe verlengt subsidieregeling

De provincie Drenthe heeft de stimuleringsregeling verlengd met een jaar. Tot 1 september 2016 is het voor Drentse boeren en eigenaren van (voormalige) agrarische gebouwen mogelijk om subsidie te ontvangen voor het vervangen hun asbestdaken. Van de oorspronkelijk beschikbare 1 miljoen euro is nog ruim 580.000 euro beschikbaar. Op dit moment is in Drente al ruim 83.000 m2 asbestdak verwijderd en maar liefst 3,2 miljoen Wattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra hoopt met het verlengen van de looptijd iedereen binnen de doelgroep te activeren om hun gebouwen te verduurzamen. De verwachting is dat andere provincies het voorbeeld van Drente snel gaan volgen.

Eén reactie op “Mogelijke verlenging stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’”

  1. Bulder

    Op zich is dit mooi maar waarom in hemelsnaam weer boeren bevoordelen ten opzichte van particulieren. Ik ken diverse particulieren die een boerderij hebben gekocht met bijgebouwen waarop asbest ligt. Ze zouden niets liever dan de asbest verruilen voor zonnepanelen maar komen niet in aanmerking voor de subsidie omdat ze niet kunnen voldoen aan het criterium dat het voormalige agrarische bouwblok tenminste een jaar na 1993 een agrarisch bestemming had (zie hieronder). Waarom in hemelsnaam dat soort idiote criteria hanteren?

    4. Een gewaarmerkte verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat het bouwblok waarvoor u deze subsidie aanvraagt sinds 1993 in enig jaar een agrarische bestemming heeft gehad.

Geef een reactie