Nieuw waterstof woonwijk

Op dit moment is Enexis samen met woonstichting Groninger Huis bezig om in het Groningse Wagenborgen een woonwijk uit de jaren '70 aan te sluiten op het waterstofnetwerk. Ongeveer 75% van de bewoners wilt hieraan meedoen. De 50 jaar oude woningen worden geïsoleerd tot energielabel B-niveau. Er worden zonnepanelen en een hybride warmtepomp geïnstalleerd. Op winterse dagen schakelt een op waterstof draaiende ketel bij. Via een elektrolyser bij een boer nabij Siddeburen wordt er waterstof geproduceerd uit zonne- en windenergie. Het groene waterstofgas wordt opgeslagen in ondergrondse bufferen. Vervolgens wordt het waterstofgas naar de woningen vervoerd via deels bestaande gasleidingen en een deels nieuw netwerk.

Pilots

In Hoogeveen wordt een nieuwbouwwijk aangesloten op waterstof en in Lochem worden vijftien monumentale panden geschikt gemaakt voor waterstof. Bij The Green Village in Delft gaat er getest worden met verschillende netbeheerders hoe 100% waterstof zich gedraagt in het bestaande gasnetwerk. Al met al een hoop ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Waterstof tankstation

Het komend halfjaar zal blijken of een waterstoftankstation haalbaar is op het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Mocht dit het geval zijn dan kan het er in 2023 al staan. Dat zegt de projectleider bij RVN die samen met de gemeente onderzoek doet naar waterstof tanken. Bij het tankstation moet naast waterstof ook LNG en biodiesel verkrijgbaar zijn. Waterstof tanken is nog in ontwikkeling. Het kan momenteel op 10 plekken in Nederland, onder andere in Arnhem. Er zijn plannen voor meer waterstoftankstations zoals in Nijmegen.

Wist je dat?

Waterstof gemaakt wordt via elektrolyse? Dit is een proces waarbij je water onder stroom zet, zodat je zuurstof en waterstof kunt scheiden. Als je waterstof daarna in aanraking brengt met zuurstof dan komt er heel veel energie vrij. Het nadeel is echter dat je bij elektrolyse een rendement van 70% hebt. Dit betekent dat 30% van alle opgewekte energie verloren gaat om waterstof te maken. Het vervolgens omzetten van waterstof naar elektriciteit geeft hetzelfde energieverlies. In totaal ben je dus meer dan de helft van de opgewekte energie kwijt.

Meer over waterstof

Geef een reactie