In het klimaatakkoord staat dat Nederland in 2025 ongeveer 75.000 ton waterstof kan produceren, Hiervoor is een elektrolysecapaciteit van 500 megawatt nodig. Waterstof kan op verschillende manieren ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan waterstof woonwijken en waterstofauto’s. Het doel in 2025 is dan ook om 50 waterstoftankstations te hebben. In dit artikel van minder gas meer waterstof bespreken we de meest recente innovaties op het gebied van waterstof.

Minder gas meer waterstof

      450x gezien   0 reacties

Nieuw waterstof woonwijk

Op dit moment is Enexis samen met woonstichting Groninger huis bezig om in het Groningse Wagenborger een woonwijk uit de jaren 70 aan te sluiten op het waterstofnetwerk. Ongeveer 75% van de bewoners wilt hieraan meedoen. De 50 jaar oude woningen worden geïsoleerd tot B-niveau. Er worden zonnepanelen en een hybride warmtepomp geïnstalleerd. Op de winterse dagen schakelt een op waterstof draaiende ketel bij. Via een elektrolyzer bij een boer nabij Siddeburen wordt er waterstof geproduceerd uit zonne- en windenergie. Het groene waterstofgas wordt opgeslagen in ondergrondse bufferen. Vervolgens wordt het waterstofgas naar de woningen vervoerd via deels bestaande gasleidingen en een deels nieuw netwerk. Wil je meer weten dan vind je via deze link een video over waterstof.

Pilots

In Hoogeveen wordt een nieuwbouwwijk aangesloten op waterstof en in Lochem worden vijftien monumentale panden geschikt gemaakt voor waterstof. Bij The Green Village in Delft gaat er getest worden met verschillende netbeheerders hoe 100% waterstof zich gedraagt in het bestaande gasnetwerk. Al met al een hoop ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

Waterstof tankstation

Het komend halfjaar zal blijken of een waterstoftankstation haalbaar is op het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Mocht dit het geval zijn dan kan het er in 2023 al staan. Dat zegt de projectleider bij RVN dat samen met de gemeente onderzoek doet naar waterstof tanken. Bij het tankstation moet naast waterstof ook LNG en biodiesel verkrijgbaar zijn. Waterstof tanken is nog in ontwikkeling. Het kan momenteel op 10 plekken in Nederland. Onder andere in Arnhem. Er zijn plannen voor meer waterstof tankstations zoals in Nijmegen.

Wist je dat?

Waterstof gemaakt wordt via elektrolyse? Dit is een proces waarbij je water onder stroom zet, zodat je zuurstof en waterstof kunt scheiden. Als je waterstof daarna in aanraking brengt met zuurstof dan komt er heel veel energie vrij. Het nadeel is echter dat je bij elektrolyse een rendement van 70% hebt. Dit betekend dat 30% van alle opgewekte energie verloren gaat om waterstof te maken. Het vervolgens omzetten van waterstof naar elektriciteit geeft hetzelfde energieverlies. In totaal ben je dus meer dan de helft van de opgewekte energie kwijt.

Geef een antwoord

Of