Minder CO2 uitstoten doe je zo

Ondanks dat het rapport, volgens het kabinet, gebruik maakt van verouderde gegevens en het daardoor geen coherent onderzoek is, geeft de quickscan wel een goed overzicht van de maatregelen die een bijdrage kunnen geven aan het verminderen van de Co2-uitstoot in ons land. Welke 5 maatregelen kunnen een bijdrage leveren?

1. Sluiting van alle kolencentrales

Als alle kolencentrales worden gesloten en worden vervangen door bijstook van biomassa, afvang en opslag van Co2 en vervanging door gascentrales dan scheelt dit 5 megaton aan Co2-uitstoot. Het rapport noemt dit al eerste optie waarmee een grote slag worden geslagen in het verminderen van Co2-uitstoot. In het energieakkoord is een gedeeltelijke sluiting van kolencentrales al opgenomen.

2. Kilometerheffing en aanpassen maximale snelheid

Het verminderen van de snelheid op de Nederlandse wegen en een invoering van een kilometerheffing leveren een reductie van maar liefst 6 megaton aan Co2-uitstoot op. Gelijktijdig levert juist dit punt uit het rapport de meeste commotie op, omdat niet wordt geacht dat deze maatregelen haalbaar zijn.

3. Stimuleren energiebesparing industrie

Een derde optie is het stimuleren van energiebesparing in de industrie. De industrie is verantwoordelijk voor de helft van het energieverbruik in ons land. Het rapport schrijft dat een reductie van 2 megaton al mogelijk is als er stimulerende maatregelen worden getroffen die de industrie bewegen om op hun energieverbruik te besparen.

4. Energie-efficïentie gebouwde omgeving

Bij bestaande bouw of nieuwbouw valt nog eens 2 megaton aan besparing op de Co2-uitstoot te halen. Dit kan eenvoudig door het energie-efficïent inrichten van bestaande bouw, door plaatsing van zonnepanelen of betere isolatie. Bij nieuwbouw kan vanaf de fundering al rekening worden gehouden met energiebesparing.

5. Methaanreductie in de landbouw

Door mestvergisting kan het methaangehalte in de landbouw flink gereduceerd worden. De productie van biogas blijft in Nederland achter en door grootschalig in te zetten op mestvergisting kan een grote inhaalslag gemaakt worden. De bijdrage in de reductie van broeikasgassen wordt door het rapport berekend op 1 megaton.

Vijf voor twaalf

In het rapport wordt ook geschreven dat er voldoende technische mogelijkheden zijn om een reductie van 25 procent voor 2020 te realiseren. Het is dan wel van belang om in maximale vaart tot besluitvorming te komen over de te nemen maatregelen. Het rapport maakt tevens een ruwe schatting van de reductie op Co2-uitstoot die het kabinet misloopt als besluitvorming een jaar vertraging oploopt. De schatting komt uit op ongeveer 13 megaton. In dat geval is de vereiste emissiereductie niet meer haalbaar. Het kabinet kan zich dus niet meer veroorloven om te wachten met maatregelen, zo oordeelt het rapport.

Bron: PBL, ECN

Geef een reactie