Opslag van energie

De natuurlijke beperking van duurzame energiebronnen ligt voor de hand: de zon is niet altijd even sterk en de wind waait niet altijd even hard. Daardoor is energie op basis van fossiele brandstof nu nog een noodzakelijke back-up. Maar het alternatief daarvoor rukt op: lokale energieopslag.

Doorbraak steeds dichterbij

Nu China op steeds grotere schaal zonnepanelen produceert, daalt de prijs van panelen scherp. In sommige zonnige landen zoals Spanje is zonne-energie al goedkoper dan energie uit fossiele brandstof. Tegelijkertijd dalen de prijzen van batterijen sterk en neemt de kwaliteit en opslagcapaciteit ervan toe. Die combinatie maakt een overstap op duurzame energie steeds realistischer.

Energieopslag

Wijziging salderen vanaf 2020

Er is nog een andere argument voor lokale energieopslag: de onzekere toekomst van saldering. Bedrijven wekken steeds vaker hun eigen energie op. De huidige salderingsregeling zorgt voor een deel van de winst die zij maken op hun energieproductie. Maar die regeling is nog maar tot 2020 gegarandeerd. Wat er daarna gebeurt is onzeker. Lokale energieopslag kan de afhankelijkheid van de salderingsregeling helemaal wegnemen.

Slimme software

Met slimme software die momenteel wordt ontwikkeld, kunnen we straks goed voorspellen hoeveel duurzame energie we op welk moment kunnen opwekken. En wanneer we welke hoeveelheid willen verbruiken. We kunnen vraag en aanbod dus goed op elkaar afstemmen en tot 72 uur vooruit bepalen hoe we energieverbruik en –opslag zo efficiënt mogelijk regelen. Dat verkleint de afhankelijkheid van fossiele energie verder en drukt daarmee de kosten.

Energiecloud

Lokale energieopslag is bovendien de katalysator van ander fenomeen dat de toekomst van de energiemarkt wellicht gaat bepalen: de energiecloud. Vergelijk het met cloud computing uit de IT-wereld. De energiecloud is een geheel van verbonden lokale energiesystemen in een virtuele cloud. Iedereen in de energiecloud is zowel afnemer als producent. Die cloud vangt het tekort aan energie op de ene plek op met een overschot elders. Lokale omstandigheden als het weer zijn zo minder van invloed op de beschikbaarheid van energie. En dat maakt consumenten en bedrijven minder afhankelijk van de grote energieleveranciers.

Hoe slaat u uw energie op? 

Discussieer mee!

Geef een reactie