Klimaatafspraken Parijs verstevigen

De klimaatconferentie, die werd gehouden in het Zwitserse Bonn, was vooral bedoeld om de klimaatafspraken uit de vorige conferentie steviger neer te zetten. In 2015 werden door 194 landen klimaatdoelen opgesteld en afspraken gemaakt om deze doelen te behalen. Het belangrijkste doel is het tegengaan van de opwarming van de aarde. Deze moet beneden de 2 graden blijven. Om dit te halen is het nodig dat het gebruik van fossiele brandstoffen voor 2050 volledig is uitgebannen.

Klimaattop 2017 Bonn

Alle landen zien graag een “rule book” opgesteld worden. Hierin moet onder andere vastgelegd worden hoe de Co2-reductie gemeten moet worden, of er een versoepelingsregeling komt voor ontwikkelingslanden en welk bedrag de rijkere landen gaan investeren om de armere landen te ondersteunen. Ook de compensatie voor de reeds geleden klimaatschade moet worden vastgelegd.

Klimaattop-COP23-UN-Climate-Change-Conference

Verenigde Staten

President Trump kondigde een paar maanden geleden het vertrek van de Verenigde Staten uit de Klimaattop aan. De VS was echter wel aanwezig, maar dan vooral om kernenergie en “schone” steenkool te promoten. De Amerikaanse staten, bedrijven en steden lieten zien dat zij zich nog wel steeds aan de klimaatafspraken willen houden en voldoende klimaatambities hebben. #WeAreStillin hadden de grootste stand tijdens de conferentie.

China klimaatleider

Met het vertrek van de VS, was de verwachting dat China zich zou optrekken als klimaatleider van de conferentie. Tijdens de klimaattop bleek dit nog nergens uit. De Chinese delegatie liet het initiatief vooral bij de Europese landen. Zakelijk waren de Chinezen wel aanwezig. Dit vooral, omdat er kansen worden gezien om massaal zonnepanelen, elektrische auto’s en windmolens te exporteren vanuit China.

Ontwikkelingslanden

De arme landen toonden zich vooral strijdbaar met Marokko voorop. Het conflict over de bestaande verplichtingen van de rijke landen werd tijdens de Klimaattop bezworen door Marokko. De rijke landen beloofden de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Waarop de arme landen, in ruil daarvoor, niet meer constant over de verplichtingen naar draagkracht zouden beginnen. Afspraken over de geleden klimaatschade door arme landen worden doorgeschoven naar de volgende Klimaattop.

Klimaattop in Polen

De volgende klimaatconferentie wordt gehouden in Polen. Dit land is nog voor 80 procent afhankelijk van steenkool en daarmee één van de meest vervuilende landen in Europa. De bijeenkomst wordt in de mijnbouwstad Katowice gehouden. Tijdens de 24e Klimaattop moeten spijkers met koppen worden geslagen.

Meer over de energietransitie

Bron: Klimaattop 2017

Geef een reactie