Elektrisch rijden wordt het sowieso

Bijna de hele Tweede Kamer is het erover eens: de elektrische auto heeft de toekomst. Hoe en wanneer precies, daarover verschillen de meningen. Maar dat het rijden op fossiele brandstoffen niet oneindig kan doorgaan, staat voor de meeste partijen wel vast.

Zero emission

Auto’s met uitlaten zijn de nieuwe sigaret

De PvdA  pleit in haar energievisie voor een volledig duurzaam autopark. Benzinestations zijn er straks niet meer. Dat worden snellaadstations. De partij denkt dat Nederland zo een ‘gigantische voorsprong’ op andere landen kan krijgen. Met naar schatting 8 miljoen elektrische auto’s hebben we meteen een enorme reservecapaciteit aan stroom beschikbaar voor als het niet waait en onze windmolens niet draaien . Elektrisch vervoer maakt onze lucht schoner en onze straten stiller.

Streven: 100 procent emissieloze auto’s

Het plan van de PvdA werd op het Binnenhof onmiddellijk als te ambitieus en onrealistisch afgedaan. Een verbod op de verkoop van auto's die op fossiele brandstof rijden ging de meeste partijen (veel) te ver. Toch wilde Tweede Kamerlid Jan Vos van de PvdA zijn plan voorleggen aan de Kamer. De motie die de Kamer uiteindelijk in afgezwakte vorm indiende, riep niet meer op tot een verbod. Maar 'Nederland moet streven naar het verkopen van 100 procent emissieloze (nieuwe) auto's in 2025'. De PvdA kreeg hiervoor onder andere steun van D66, SP, ChristenUnie en GroenLinks. Genoeg voor een meerderheid.

Aanpassing beleid nodig

Volgens marktkenner en ondernemer Robin Berg van het Utrechtse LomboxNet is de omslag die de Tweede Kamer wil, haalbaar. ‘We hoeven alleen nog te investeren in de infrastructuur. En we moeten ervoor zorgen dat elektrische auto’s ook voor Jan Modaal te betalen zijn. Dat kan met nieuwe belastingmaatregels en aankooppremies. Uniek beleid is het niet. In België, Noorwegen en Duitsland, stimuleert de overheid op die manier elektrisch rijden al.’ Minister Kamp van Economische Zaken moet nog een beslissing nemen. Maar hij vindt de wens van de Tweede Kamer niet realistisch. Hij stelt dat 15 procent het hoogst haalbare percentage is.

Meer over elektrische auto's

Geef een reactie