Presentatie Gemeente Groningen

Wouter van Bolhuis (Gemeente Groningen) presenteerde de toekomstplannen die de stad heeft om energieneutraal te worden voor 2035. Er werd gesproken over het opschalen van gebruik van zonne-energie, windenergie en duurzame warmtewinning. De realisatie van windparken op zee en zonneparken spelen hierbij een belangrijke rol. Ook wil de Gemeente Groningen haar bewoners maximaal stimuleren. Hiervoor is een Energieloket opgericht.

Installateursbijeenkomst 2016

Een kijkje in de keuken

Van Bolhuis gaf alvast prijs dat onderzoek heeft uitgewezen dat er meerdere windturbines en zonneparken rondom de stad Groningen geplaatst kunnen worden. Ook duurzame warmte krijgt de nodige aandacht. Groningen moet een Warmtestad worden met de realisatie van een ondergronds warmte/koude netwerk. Op het Europark wordt hier al mee geëxperimenteerd. Op dit moment is het aandeel duurzame energie slechts 3% in de stad. Het streven om in 2035 de energievoorziening voor 100% uit duurzame energiebronnen te halen vereist dus een stevige aanpak.

Slim wonen en slimme netten

Martijn van Huijkelom (Enexis Innovatie) en Wilbert Prinssen (Technolution) vertelden over Smart Grid en Smart Home. Er wordt rekening gehouden met 4 toekomstscenario’s waarbij opslag van energie, slim wonen en slimme netten een belangrijke rol gaan spelen. Zo wordt de elektrische auto straks normaal in het straatbeeld en gebruikt voor opslag van energie, zo voorspelt van Huijkelom. In de toekomst worden vraag en aanbod van energie vaker op elkaar afgestemd met slimme toepassingen. Consumenten zijn meer dan bereid om het energiegedrag aan te passen. Met het proefproject JouwEnergieMoment van Enexis is dit al bewezen.

Nieuwe installateursbijeenkomst in najaar 2016

De bijeenkomst is een initiatief van Enexis om installatiebedrijven te informeren over de veranderingen op het gebied van duurzaamheid. Installatiebedrijven en netbeheerders spelen een belangrijke rol in de energietransitie en op deze manier kunnen we elkaar uitstekend informeren, verteld een enthousiaste installateur. De installateurs reageerden ook positief op de aankondiging van een 4e bijeenkomst.  Enexis spreker Jappie Kuiper gaf aan dat deze wordt gehouden in het najaar van 2016.

Meer over de energietransitie

Bron: Enexis, Technolution, Gemeente Groningen

Geef een reactie