Huidige uitdagingen in Aansluit- en Transportovereenkomsten (ATO)

Demissionair minister Rob Jetten wijst op de beperkingen van de huidige aansluit- en transportovereenkomsten die ervan uitgaan dat het elektriciteitsnet altijd beschikbaar is voor gebruikers. Echter, tijdens piekmomenten is dit vanwege netcongestie in grote delen van Nederland niet mogelijk. De bestaande regelgeving staat niet toe dat gebruikelijke overeenkomsten op veel plaatsen worden aangeboden.

Non-firm ATO als huidige oplossing

Om toch tegemoet te komen aan de vraag naar transportcapaciteit binnen congestiegebieden wordt momenteel vaak gekozen voor een non-firm Aansluit- en Transportovereenkomst (NFA). Hierbij wordt buiten de piekmomenten transportcapaciteit toegekend aan nieuwe aangeslotenen. De ACM verwacht deze maand een definitief besluit te nemen over de benodigde wijzigingen in regelgeving, waarna netbeheerders deze contracten kunnen aanbieden.

Tijdsblokgebonden transportrechten

Als aanvulling op de NFA's heeft Netbeheer Nederland een voorstel ingediend voor twee specifieke vormen: tijdsblokgebonden transportrechten en tijdsduurgebonden transportrechten. Bij tijdsblokgebonden transportrechten wordt tussen de regionale netbeheerder en de aangeslotene afgesproken binnen welke tijdvensters transportcapaciteit beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een bedrijf alleen 's nachts elektrische auto's laadt, buiten piekmomenten, waardoor congestierisico wordt vermeden.

Praktijkvoorbeeld: Enexis en Vogten Staal

Enexis past het tijdsblokgebonden contract al in de praktijk toe. Het Limburgse bedrijf Vogten Staal heeft een "tijdvenstercontract" afgesloten, waarbij het binnen het vastgestelde tijdvenster de volle capaciteit heeft. Buiten deze uren valt het bedrijf terug op de oorspronkelijke ATO.

Tijdsduurgebonden transportrechten

De tweede voorgestelde contractvorm is tijdsduurgebonden transportrechten, die alleen kunnen worden toegepast op het hoogspanningsnet. Hier heeft een aangesloten bedrijf gedurende een minimaal aantal uren zekerheid over de beschikbare transportcapaciteit. De netbeheerder bepaalt echter wanneer deze uren worden ingezet. Deze variant, informeel bekend als ATR85/15 biedt 85% van de tijd zekerheid over transportcapaciteit.

ACM's rol en verdere procedure

Het is nu aan de ACM om een oordeel te vellen over het voorstel, waarna een ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd. Het definitieve besluit volgt op basis van verzamelde input uit de betrokken partijen. Netbeheer Nederland kijkt uit naar deze ontwikkeling, die de weg vrijmaakt voor meer flexibiliteit en efficiëntie in het gebruik van het elektriciteitsnet.

Lees meer over de energietransitie

Bron: Netbeheer Nederland, Enexis Netbeheer

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie