Implementatie in Brazilië

In Brazilië is reeds een prototype geïmplementeerd van deze ecologische accu. Het prototype haalt zijn energie uit micro-organismen in de bodem, wat gunstig is voor gebieden waar traditionele energiebronnen moeilijk bereikbaar zijn. De Bactery biedt niet alleen een betrouwbare energiebron, maar vermindert ook de afhankelijkheid van externe energievoorzieningen, wat cruciaal is voor afgelegen landbouwgebieden.

Bacteriebatterij

De werking van de Bactery is gebaseerd op bacteriën die organisch materiaal afbreken in de bodem. Tijdens dit proces komen elektronen vrij, die vervolgens worden opgevangen en gebruikt voor de elektriciteitsproductie van het apparaat. Deze 'elektrogenen' vormen dus de kern van de autonome energievoorziening van de Bactery. Hierdoor kan continu stroom geleverd worden aan sensoren die cruciale gegevens verzamelen over bodemcondities zoals; vochtigheid, pH-niveaus en voedingsstoffen. Deze gegevens zijn essentieel voor het optimaliseren van gewasopbrengsten en het beheer van landbouwgronden.

Rol in de landbouw

Het eerste succes werd behaald met een waterdesinfectiesysteem in afgelegen gemeenschappen. Dit succes opende de weg naar bredere toepassingen in de landbouwsector. Door sensoren te voeden die real-time data verstrekken over bodemgezondheid en gewasgroei, draagt deze technologie bij aan de verdere digitalisering van de landbouw. Het stelt boeren in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen die de opbrengst en duurzaamheid van hun gewassen verbeteren.

Toekomstperspectief van de Bactery

Hoewel er nog uitdagingen zijn, zoals de noodzaak van zuurstofvrije omstandigheden rond plantenwortels, biedt de Bactery aanzienlijk potentieel voor grootschalige productie en implementatie. Met een levensduur van meer dan 25 jaar en zo’n 30 euro per stuk kan dit systeem een revolutionaire impact hebben op duurzame energieopwekking binnen de landbouwsector. Het verminderen van de afhankelijkheid van externe energiebronnen en het verbeteren van de efficiëntie van landbouwpraktijken zijn cruciale stappen naar een meer duurzame toekomst.

Zelfvoorzienende landbouwtechnologieën

Door te vertrouwen op natuurlijke processen in de bodem opent de bacteriebatterij de deur naar een nieuwe generatie zelfvoorzienende landbouwtechnologieën. Het bedrijf zal het komende jaar besteden aan het verfijnen van de prototypes. Het bedrijf heeft als doel om in 2026 te beginnen met kleinschalige productie. Deze innovatie belooft niet alleen economische voordelen te bieden voor boeren wereldwijd, maar ook bij te dragen aan een meer milieuvriendelijke en efficiënte voedselproductie. De voortdurende ontwikkeling en implementatie van dergelijke technologieën zijn essentieel voor het oplossen van de uitdagingen waarmee de moderne landbouw wordt geconfronteerd.

Meer over thuisbatterij

Bron: SciDevNet

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie