Halverwege dit jaar zijn er al meer elektrische auto’s in Nederland verkocht, dan in heel 2017. De groei van elektrisch rijden lijkt daarmee onverminderd door te gaan. RVO publiceerde afgelopen maand nieuwe cijfers.
verkoop elektrische auto's 2018

      1500x gezien   0 reacties

Groei elektrisch rijden

Afgelopen jaren groeide het aantal hybride en elektrische auto’s wel, maar vrij gestaag. Halverwege dit jaar lijkt daar verandering in te komen. Vorig jaar werden er in totaal 7324 elektrische auto’s verkocht. Medio 2018 ligt dit aantal al op 7824. In totaal rijden er nu iets meer dan 127 duizend hybride en elektrische auto’s in Nederland rond./

Hybride versus volledig elektrisch

De invloed van het intrekken van de belastingvoordelen voor hybride-rijders is duidelijk zichtbaar. De groei van hybride auto’s daalt sinds eind 2016 langzaam. Sinds dat jaar is het aantal met 1000 auto’s afgenomen. Volledig elektrische auto’s worden juist steeds vaker verkocht. Ten opzichte van eind 2016 is het aantal van 13.000 meer dan verdubbeld./

Elektrisch auto versus benzineauto

Toch is het percentage hybride of volledig elektrisch, ten opzichte van de benzine- of dieselauto’s erg klein. In 2017 werden er 419 duizend auto’s verkocht, waarvan slechts 2,6 procent hybride of volledig elektrisch was. Medio 2018 zijn van de ruim 47 duizend auto’s al 5,3 procent hybride of volledig elektrisch. In 2016 was het percentage hybride (5,6%) nog hoger dan volledig elektrisch (1,1%). Die rollen zijn nu volledig omgedraaid: hybride (0,8%) en volledig elektrisch (4,5%)./

Groei laadpalen

Het aantal laadpalen lijkt de groei van de elektrische auto niet helemaal bij te houden. Ten opzichte van dezelfde periode in 2017, werden er tot op heden wel iets meer laadpalen geplaatst, maar deze groei loopt niet parallel met die van de elektrische auto. De zorg van de ACEA, dat er een dreigend tekort aan laadpalen ontstaat, lijkt daarmee gegrond./

Bron: RVO

Duurzame onderwerpen