Het verduurzamen van de woning is een belangrijke stap in het nationale klimaatplan. Het demissionaire kabinet stelt hiervoor de komende drie jaar 800 miljoen euro beschikbaar. 288 miljoen euro hiervan is bestemd voor het plaatsen van warmtepompen in huizen en utiliteitsgebouwen. Welke niet eenvoudig aardgasvrij te maken zijn. Daarnaast bestaan de ISDE en SEEH subsidies, welke beide via het RVO aan te vragen zijn.

Subsidie op warmtepompen

Het plaatsen van warmtepompen levert straks een waardevolle bijdrage aan het nationale klimaatplan. Zeker het plaatsen van warmtepompen gaat een waardevolle bijdrage leveren aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en de aangescherpte Europese CO2-eisen. Zo levert het installeren van 1 tot 2 miljoen warmtepompen in woningen en utiliteitsgebouwen een CO2-besparing op van 1,3 tot 2,6 megaton. Om zoveel warmtepompen te kunnen plaatsen is er jaarlijks minstens 100 miljoen euro nodig, dit voor onder meer subsidie aan woningeigenaren.

Het is goed om te zien dat het huidige kabinet voor de eerste drie jaar al een belangrijke beslissing heeft genomen door 288 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het nieuwe kabinet zou deze investering ook na 2024 moeten blijven doen. Het is en blijft bovendien een proces van de lange adem.

Subsidie voor woningeigenaren

Voor woningeigenaren is er sinds 1 januari 2016 een ISDE subsidie. Dit staat voor InvesteringsSubsidie Duurzame Energie. Deze ISDE is door de overheid in het leven geroepen om de energietransitie van aardgas naar duurzame elektriciteit en warmte te stimuleren. De subsidie is beschikbaar voor de volgende duurzame maatregelen:

Isolatie voor daken, gevels, vloeren en spouwmuren

HR++ glas

Warmtepomp

Zonneboiler

Aansluiting op warmtenet

Subsidie voor VvE's

Voor VvE’s bestaat ook een subsidieregeling, de SEEH subsidie. Dit staat voor Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis. Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen Vereniging van Eigenaren van bestaande koopwoningen deze subsidie aanvragen.

Meer over de ISDE subsidie

Bron: RVO

Discussie:

Warmtepomp

discussieer mee forum

Dossier:

Warmtepomp

dossier

Geef een reactie