Ontlasting omzetten in groen gas

Bij de rioolwaterzuivering installatie (rwzi) in Tilburg is een systeem van buizen, meters en silo’s en met bijna 3 kilometer lange leiding verbonden aan het gasnetwerk van Enexis. Joost Bekkers geeft aan dat het systeem perfect werkt en er non-stop geleverd kan worden. Het grondstof slib is het restafval dat overblijft als het rioolwater gezuiverd is. Alle zeven rioolwaterzuiveringen van De Dommel en de verwerker in Mierlo werken mee aan de functionering van dit systeem. De Dommel gebruikt al langere tijd slib om zijn eigen gebouwen te voorzien van energie. De nieuwe installatie is een vervolgstap waarbij slib omgezet wordt in groene gas om zo woningen te voorzien.

Tussen de 540 en 1070 kuub groen gas

Met de nieuwe installatie wordt biogas opgewerkt tot gas van aardgaskwaliteit. Door membraantechniek en met filters wordt het als het ware erdoorheen geperst. Met de filters worden alle vervuilingen eruit gehaald en wordt er aan het eind het gasluchtje eraan toegevoegd. Per uur levert de installatie tussen de 540 en 1070 kuub groen gas op. Groen gas wordt als term gebruikt voor gas uit biologische bronnen. Het gemiddelde verbruik van huishoudens is zo ongeveer anderhalf duizend kuub per jaar.

Investering binnen een paar jaar terugverdiend

Door de installatie kan De Dommel bij minimale bedrijfsvoering elk drie uur een woning voor een jaar voorzien van voldoende gas. Het restafval dat overblijft van het slib is daarbij ook veel lager. Hierdoor hoeven er minder vrachtwagens naar de slibverbrander in Moerdijk. In Brabant is de eerste rioolwaterzuiveringssysteem die op deze manier werkt. CO₂ die vrijkomt tijdens het proces wordt opgevangen en omgezet naar vloeistof. Deze vloeistof kan vervolgens gebruikt worden in de tuinbouw en op termijn ook in de voedingsindustrie. Denk daarbij aan het toevoegen van prik in frisdranken. Dit is een financieel voordeel voor De Dommel en zorgt voor extra inkomen. De investering van circa 6 miljoen euro verwacht het waterschap binnen een aantal jaar terug te hebben verdiend.

Medicijnresten uit water halen

Het Waterschap vindt het belangrijk om de waterzuivering te verbeteren en het toepassen van deze technologie is één van de speerpunten. Daarnaast komt er in Hapert een installatie dat medicijnresten uit het water kan halen. De Dommel onderzoekt ook technieken die het winnen van bio plastic uit afvalwater mogelijk maakt. Het hele schoonmaakproces duurt ongeveer drie dagen en vloeit uiteindelijk naar de natuur via beken en kanalen.

Meer over de energietransitie

Van gas naar duurzame warmte

Meer over de energietransitie

Geef een reactie