Groene gas gaat niet verloren

Afvalbedrijf Attero wekt biogas van vergistingsinstallaties in de omgeving op tot groen gas, dat in het lokale net wordt gebruikt. In de zomermaanden is het aanbod groter dan de vraag naar gas. Daardoor ontstaat er een overschot aan groen gas dat wordt geleverd aan de lokale netbeheerder. Bij uitbreiding van de capaciteit geeft Attero aan dit kwijt te kunnen aan het GasUnienet. Hiermee wordt voorkomen dat het groen verkregen gas verloren gaat.

Groen Gas Booster

               Foto: Groen Gas Booster

Lokale gas geschikt maken voor landelijk netwerk

Het lokale netwerk van Enexis werkt met een lagere gasdruk dan het landelijke netwerk van de Gasunie. Om het groene gas uit Drenthe geschikt te maken voor het landelijke netwerk van gasleidingen van de Gasunie, moet de druk dus worden opgevoerd. Met behulp van de Groen Gas Booster kan in de zomermaanden groen gas opgevoerd worden naar hoge druk. Op deze manier kan het lokale overschot aan groen gas ingevoed worden in het landelijke gasnet en gaat er niets verloren.

56.000 huishoudens voorzien van groen gas

De verwachting is dat de Groen Gas Booster eind 2016 voor het eerst in productie wordt genomen. Met de inzet van de Groen Gas Booster kunnen - in het geval van Attero - in Wijster jaarlijks 56.000 huishoudens worden voorzien van groen gas. Met het faciliteren van grootschalige productie van groen gas wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de duurzame energiedoelstelling, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

Geef een reactie