Zonsverduisteringen

Af en toe schuift de maan voor de zon langs en wordt de zon gedeeltelijk of totaal afgedekt, dit noemen we een zonsverduistering. Een gedeeltelijke zonsverduistering komt regelmatig voor, een gehele zonsverduistering daarentegen is erg zeldzaam. De laatste totale zonsverduistering was in 1715 en de eerstvolgende totale zonsverduistering is pas in 2135. In 2093 vindt er een ringvormige zonsverduistering plaats; tijdens de gehele verduistering blijft er een ring zonlicht zichtbaar rond de maan.

Zonverduistering

 Foto: Gedeeltelijke zonsverduistering

Problemen energielevering

In Europees verband werd er al maanden voorafgaand aan de verduistering, gekeken welke maatregelen genomen zouden moeten worden, om de zonsverduistering en invloed daarvan op levering van energie, het hoofd te bieden. Zo werd er onder meer extra noodvermogen ingekocht.

Men verwachtte dat:

  • De vraag naar elektriciteit zou toenemen tijdens de zonsverduistering, omdat het dan donker is.
  • Het aanbod van zonne-energie drastisch omlaag zou gaan.
  • De verduistering zou zorgen voor problemen of uitval door tekorten.

Duitse netbeheerders gaven aan dat de zonsverduistering een stabiele stroomproductie in gevaar kon brengen. In Duitsland leveren zonnepanelen een aanzienlijk deel van de energie, in Duitsland wordt soms zelfs 50% van de elektriciteitsbehoefte opgewekt door zonnepanelen. Hierdoor waren er in Duitsland meer maatregelen getroffen dan in Nederland.

De gevolgen

De gevolgen van de verduistering vielen mee, omdat het een bewolkte dag was. Bij een zonnige dag waren de gevolgen 8 keer groter geweest. Maatregelen, als het tijdelijk loskoppelen van zonne-installaties waren niet nodig, maar kan met toekomstige zonsverduisteringen niet worden uitgesloten.

Geef een reactie