Ook het SER-akkoord benadrukt het belang van deze data voor het ontwikkelen van lokaal energiebeleid. De gemeente Den Haag maakt al langer tevreden gebruik van Energie in Beeld​. 'Wij weten nu precies waar onze energiebesparingskansen liggen’, zegt Rabin Baldewsingh, o.a. wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag. 'Concreet levert Stedin via Energie in Beeld ons inzicht in het effect van ons klimaatbeleid. En het laat ons zien waar precies in de stad de beste kansen liggen voor zaken als energiebesparing, energienetten en armoedebestrijding via de energierekening. Kortom, voor ons is dit een uitstekend instrument.’

Energie in Beeld

Energie in Beeld is ontwikkeld in 2011. Tot nu toe maken enkele tientallen gemeenten tegen betaling hiervan gebruik.De kosten voor een jaarabonnement vormen voor andere gemeenten nog een bezwaar. Enexis, Liander en Stedin bieden de applicatie daarom vanaf 2014 gratis aan in hun eigen verzorgingsgebied. Per wijk is het totale en gemiddelde elektriciteits- en gasverbruik te zien, uitgesplitst naar particulieren en bedrijven. Ook wordt zichtbaar òf en hoeveel duurzame elektriciteit op wijkniveau wordt opgewekt. Op basis van deze gegevens kunnen gemeenten gericht beleid ontwikkelen voor energiebesparing en CO2-reductie. Met ‘Energie in Beeld’ kan ook het effect van klimaatbeleid in beeld worden gebracht.

Bijdrage netbeheerders aan Nederlandse klimaatdoelstellingen

Met het gratis aanbieden van Energie in Beeld, willen de netbeheerders een structurele bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Het SER-akkoord benadrukt het wegnemen van barrières voor de lokale productie van hernieuwbare energie. Het verschaffen van gedetailleerde data over verbruik en opwek van energie, levert hieraan een belangrijke bijdrage. ​

Eén reactie op “Gemeenten krijgen kosteloos inzicht in energieverbruik op wijkniveau”

  1. dr. F.A.G.J. Eggink

    Dat de gemeenten deze informatie niet betalen begrijp ik niet.
    De verbruikers moeten het dan betalen wat de gemeenten van Enexis vragen.
    Een schande want de verbruikers zijn hierover niet geraadpleegd.

Geef een reactie