Hernieuwbare energiebronnen of fossiele brandstoffen

Deze 55 miljard euro is geconstateerd door de Europese Rekenkamer. In vijftien van de zeventwintig EU-lidstaten wordt er meer geld in fossiele brandstoffen gestoken dan in hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Dit geldt met name voor Cyprus, Finland, België, Ierland en Frankrijk. Dit gaat ten koste van investeringen in een schonere economie. Wat nu juist zo belangrijk is om het doel van 2050 te bereiken.

De investeringen van Nederland in fossiele brandstoffen

Ook in Nederland wordt meer geïnvesteerd in schone energie dan in fossiele brandstoffen, maar het scheelt weinig. Dit komt omdat het streefdoel wat Nederland gesteld heeft op het gebied van de winning van duurzame energie nog ver weg is. Voornamelijk de investeringen in zon en wind blijven fors achter. Alleen Frankrijk doet het op dat gebied minder goed.

Energiebelastingen

In de EU zijn de energiebelastingen nog geen goede verhoudingen ten opzichte van hoeveel een brandstof het klimaat belast. De belasting van aardgas is hoger dan steenkool, terwijl steenkool meer CO₂-uitstoot veroorzaakt. Turf en stookolie worden ook minder zwaar belast dan elektriciteit, terwijl electriciteit juist groen opgewekt kan worden.

Voordelen voor industrie

Nederland heeft zijn industrie in 2020 met ruim 4,4 miljard euro bevoordeeld. Onder andere door belastingvrijstellingen op stookolie voor de commerciële scheepvaart en kerosine. Daarnaast kent Nederland een speciaal laag tatief op energiebelasting voor glastuinbouwers. Het kabinet wil met het oog op de klimaatambities deze voordelen onder de loep nemen. Wereldwijd wordt er 400 miljard euro aan steungeld in fossiele brandstoffen gestoken. Voornamelijk door diesel en benzine aan de pomp te subsidiëren.

Bron: Europese Rekenkamer

Is zoveel subsidie nodig?
Meer over fossiele brandstoffen

Geef een reactie