Oorzaken daling energieverbruik

Een belangrijke reden is de scherpe daling in het verbruik van brandstoffen voor het wegverkeer. Daarnaast was er een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie en een forse daling in het gebruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit. Er was ook een daling in de verkoop van kerosine die getankt wordt door vliegtuigen. Deze kromp maar liefst met 44% meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Ook de export nam af. Nederland is een belangrijke leverancier voor de Duitse luchtvaart, dat ook door corona is getroffen.

De verkoop van benzine en diesel daalde flink, waarbij de klap voor diesel iets minder fors was, doordat het vrachtverkeer minder zwaar getroffen werd door de pandemie. Daarnaast zagen de Nederlandse raffinaderijen de productie het afgelopen jaar met bijna de helft afnemen.

energieverbruik

Hogere productie in chemisch industrie

Naast de flinke dalingen heeft de petrochemie in Nederland geen last gehad van de lockdowns. De productie van chemische producten zoals etheen en propeen is met 14% gestegen ten opzichte van 2019. De productie was zowel gelijk aan 2017 en 2018. Een woordvoerder zegt dat het energieverbruik niet alleen door de coronacrisis is gedaald, maar voor een belangrijk deel ook terug te voeren is op een efficiëntere economie. "Qua energieverbruik zitten we op het niveau van begin jaren negentig, terwijl de economie nu fors groter is."

Bron: CBS

Geef een reactie