Eerste waterstofgas vloeit door huidige gasnetwerk

Netwerkbedrijven Enexis Groep, Stedin en Alliander zijn een proefproject gestart om het huidige gasnetwerk te testen op het transport van waterstofgas. De proef is enkele weken geleden van start gegaan./

Onderzoek KIWA

Uit een onderzoek van het KIWA, kwam naar voren dat het huidige gasnetwerk geschikt is voor het transporteren van biomethaan of 100% waterstof. Moderne materialen als PVC, PE en kathodisch beschermd staal zijn geschikt voor gebruik van deze duurzame gassen. Dit was de conclusie in het rapport: “Toekomstbestendige gasdistributienetten”./

3 speerpunten

Op 1 oktober ging de eerste schop de grond in en binnenkort vloeit het eerste waterstofgas erdoor. Het onderzoek spitst zich toe op 3 zaken: het ontwikkelen van passende maatregelen, het ontwikkelen van standaarden, normen en keurmerken en ervaring en kennis opdoen. Het proefproject moet uitwijzen of de conclusies uit het KIWA-rapport ook daadwerkelijk gelden voor de werkelijkheid./

Afhankelijkheid van aardgas

In 2050 willen we niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze woningen. Dit is één van de afspraken in het Parijse klimaatakkoord. Tot nu wordt als alternatief vaak een warmtepomp of duurzaam warmtenet genoemd. Waterstofgas wordt nog onderbelicht, maar kan een structurele en duurzame oplossing zijn. Bijkomend voordeel is, dat dit een goedkope oplossing is voor het vervangen van aardgas. Dit komt, omdat er minimale gevolgen zijn voor de huidige infrastructuur. De enige aanpassing is dan een nieuwe verwarmingsketel in de woning./

Aanjagen energietransitie

Met dit initiatief willen de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzoek en innovatie binnen de energietransitie aanjagen. Het experiment vormt een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland. Het sluit bovendien aan bij het, op 1 juni aan minister Wiebes, aangeboden Manifest Waterstof Coalitie. Dit manifest werd door meerdere netwerkbedrijven en kennisinstellingen ondertekend./

Bron: KIWA, Enexis Groep

Duurzame onderwerpen

6 reacties op “Eerste waterstofgas vloeit door huidige gasnetwerk”

 1. Jan van den Berg

  Mooi, heel de Sahara vol leggen met zonnepanelen en dan waterstof maken. Maar zie het dan maar eens hierheen te krijgen, kan niet met een omgebouwde olietanker denk ik. En wat denk je van die zandstormen, dat wordt heel veel poetsen. En het rendement van omzetten is maar 40 à 50%.
  Zie waterstof wel als een mooie oplossing voor CO2 vrije staalindustrie

 2. Richard

  Voor bedrijven gelden strenge eisen voor aanleg gasleidingen en apparatuur ivm explosieveiligheid (ATEX richtlijn). Waterstof is een explosief. Dat komt dan gewoon in een huishouden waar de aanleg van het gasnetwerk minder streng is dan voor bedrijven. Wachten op wanneer het misgaat met waterstof.

 3. Frank Engels

  Weet iemand wel hoe vaak we EU-wijd groene stroom overschot hebben? NOOIT!!! en zal erg landuren voordat we dit in de toekomst gebeurd. Het komt soms wel voor dat Duitsland een overschot heeft aan groene stroom (een enkele keer per jaar en dat alleen in het weekend of feestdag), maar dit overschot kan gemakkelijk ergens anders in the EU-net gebruikt worden. Het probleem hierbij voor Duitsland is dat ze moeten betalen aan de afnemers van het overschot. Dit overschot heeft dus niets met klimaat te maken maar is puur economisch. Het is dus zeer schadelijk voor het klimaat om waterstof te maken van groene stroom (verlies van minimall 66 % voor de omzetting van stroom naar waterstof naar stroom) als het elder in het net ook direct gebruikt kan worden ( maximaal verlies van 9% ). Realiseer je ook dus dat het gebruik van waterstof meer CO2 uit stoot dan gebruik van van aardgas, puur vanwege de inefficiëntie van het systeem en het beter benutten van de stroom elders in het het elektriciteits-netwerk

 4. Cees Bruggink

  Het mooie aan waterstof produceren door elektrolyse is dat we aan energie opslag kunnen doen als de productie van elektriciteit hoog is. Als er geen wind en/of zon meer is kan je energie terugwinnen. Als gas zal ook de industrie er profijt van hebben omdat de kosten voor het aanpassen van de processen weleens goedkoper blijken te zijn. Ook auto’s kunnen erop rijden. Met een brandstofcel weer elektriciteit opwekken en een elektramotor in een auto is heden ten dage een normale zaak.

 5. GroenLicht

  En nu maar hopen dat er GEEN waterstof door de pijp gaat wat gemaakt is door splitsing van aardgas….i.p.v. een echt CO2 neutraal proces

Geef een reactie