Klimaatdoel haalbaar met 10 gigawatt aan extra windparken

Tot 2030 komt er 10 gigawatt aan windparken op zee bij. Dat zijn ongeveer 750 tot 800 windturbines van wel 300 meter hoog. Dit is hard nodig om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Om deze vele windparken te realiseren zijn er miljarden nodig. De groene elektriciteit is vooral bedoeld voor de verduurzaming van de industrie. Daarnaast zijn de windparken om te zorgen dat alle extra windenergie omgezet kan worden in schoon waterstof. Dan kan vervolgens de Nederlandse industrie in De Botlek en het Noordzeekanaalgebied op groene waterstof draaien in plaats van fossiele aardgas.

Windparken op zee

Momenteel heeft Nederland windparken op zee bij IJmuiden en Egmond aan Zee. Daarnaast zijn er parken in aanbouw aan de Zeeuwse kust. De windparken worden verdeeld over 5 gebieden. Twee nieuwe windparken komen op tientallen kilometers uit de kust van Noord en Zuid-Holland te liggen en de andere drie ver boven de Waddeneilanden. Één daarvan is Doordewind ten noorden van de eilanden Schiermonnikoog en Ameland en het bestaande windpark Gemini. De andere 2 windparken zijn Nederwiek en Lageland die beiden ten westen van Texel en Vlieland komen te liggen. Rob Jetten wil rond 2030 maar liefst 21 gigawatt windenergie op zee realiseren, waardoor windenergie op zee in 2030 gelijk onze grootste bron van elektriciteit is.

Eigen duurzame windenergie

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de stijgende energieprijzen komt er meer druk te staan op het maken van eigen duurzame energie. Dit is de voornaamste reden om meer windparken op zee te bouwen. Een lastige opgave volgens Fred van Beers (CEO van de SIF-group) gezien de schaarste van staal. Naast de investering van het kabinet in windparken op zee, moeten ook exploitanten de nodige kosten opbrengen. Bedrijven die een windmolenpark willen bouwen kunnen later meedoen aan een veiling. Zodra Nederland in staat is om meer duurzame energie zelf op te wekken, kunnen de energieprijzen hopelijk weer dalen.

Bron: Rijksoverheid, Enexis Groep

Windparken op zee of land?
Meer over windenergie

Eén reactie op “Een verdubbeling van windparken op zee”

  1. Fred Mathot

    Altijd het framen van de politiek dat er weer een miljoen huizen van groene stroom worden voorzien. Ze hebben zelf gekozen voor een vrije energiemarkt dus degene die de opbrengst (eigenlijk de certificaten) koopt heeft groene stroom. Dat zijn dus niet de huishoudens. Stroom vanuit de Noordzee is aanzienlijk duurder dan energie uit de zonne landen. Waar blijft de scenario’s hoe we inzetten op zo goedkoop en snel mogelijk duurzame energie (incl warmte) transitie. Dat is iig geen energie die op Nederlands grondgebied geoogst gaat worden, althans niet in de wintermaanden. Dus hoe lossen we dat op.

Geef een reactie