Als er één dak wordt gecoat, wordt er in één jaar evenveel stikstof afgebroken als een auto produceert die 18 duizend kilometer rijdt. Het kost ongeveer € 3,50 aan materiaalkosten om alle dakpannen van een gemiddelde woning te coaten met de laag titaandioxide. Dat zou betekenen dat je voor 3,5 miljoen euro zo’n 1 miljoen huizen zou kunnen coaten om zo dagelijks 21 ton aan stikstofoxiden af te breken. Een andere en zéér betaalbare manier dus om mee te helpen aan een duurzamer klimaat.

Experiment

Er was nog niet eerder data beschikbaar die aantoonde of anti-smogdakpannen daadwerkelijk zouden helpen. Dit relatief eenvoudig experiment sprak echter voor zich. Studenten plaatsten twee gewone dakpannen in een afgesloten ruimte en smeerden deze in met de coating. Daarna is de ruimte gevuld met stikstofoxide en werd de ontwikkeling van de concentratie gemonitord.

Verder onderzoeken

Uit het experiment blijkt dat een coating van titaandioxide 88 procent tot 97 procent van de stikstofoxiden in de afgesloten kamer afbreekt. Binnenkort gaan de studenten verder onderzoek doen om een antwoord te vinden op vragen als: Is het mogelijk dat geluidswallen langs snelwegen straks geverfd kunnen worden met een laag titaandioxide? Hoe lang blijft een coating zitten? En maakt het nog uit wat voor kleur een coating heeft?

Bron: RTL Z Toekomstmakers (RTL Nieuws)

Geef een reactie