Earth Overshoot Day is de dag in het jaar waarop de wereldwijde productie en consumptie voorbij gaan aan wat de aarde in een jaar kan opbrengen. Deze dag wordt elk jaar berekend door een internationale denktank: Global Footprint Network. Om Earth Overshoot Day te berekenen, hanteert de denktank het volgende sommetje: (de biocapaciteit van de aarde / de ecologische voetafdruk van de mensheid) x 365. In een ideale wereld zou de Earth Overshoot Day op 31 december vallen. Maar waar deze dag in het jaar 2000 nog plaats vond op 1 november, vond het dit jaar al op 8 augustus plaats.

Dag valt steeds eerder

8 augustus is vijf dagen vroeger dan de Overshoot Day van

earth overshoot day

vorig jaar, die op 13 augustus viel. In het begin van de jaren 70 stelden onderzoekers al vast dat we meer van de aarde vroegen dan die ons kon geven, maar de eerste officiële Overshoot Day werd 'gevierd' in 1987, op 19 december. Die datum werd met andere rekenmethoden later bijgesteld naar een vroeger moment en elk jaar opnieuw schuift de datum op, onder andere door de groei van de wereldbevolking. Tussen 2000 (9 oktober) en 2005 (10 september) maakten we bijvoorbeeld een sprong van een maand. In 2011 konden we de datum nog een maandje terugdringen, maar sindsdien verbruiken we de capaciteit van de aarde steeds sneller.

Meer aarde nodig

Om te leven en de wereldeconomie draaiende te houden hebben we voedsel, hout, vis en biocapaciteit nodig om de broeikasgassen te absorberen. Maar we stoten meer kooldioxide uit dan onze oceanen en bossen kunnen absorberen, we vangen meer vis dan er bijkomt en hakken sneller bomen om dan dat ze groeien. In 1961 had de totale wereldbevolking nog genoeg aan driekwart van wat de aarde oplevert, maar sinds begin jaren zeventig hebben we eigenlijk meer dan één aarde nodig. Vooral de laatste jaren gaat het slecht met onze 'ecologische voetafdruk'. Om aan onze levensstandaard te voldoen, hebben we 1,6 aardes nodig. Mochten we allemaal zoals de Indiërs leven, zouden dat er maar 0,7 zijn. De meeste ontwikkelde landen gaan echter zwaar boven dat gemiddelde. Vooral Australië (5,4 aardes) en de VS (4,8) maken een slechte beurt. Ook wij Nederlanders doen het niet goed: mochten de zeven miljard bewoners van de aarde allemaal zoals wij leven, zou de wereldbevolking elk jaar 4,3 keer de aarde verbruiken.

Klimaatakkoord Parijs

We kunnen van alles en nog wat doen om onze aarde minder te belasten. Zo kunnen we minder vlees gaan eten, minder energie gaan gebruiken en meer thuiswerken. Steeds meer landen maken echter concrete plannen om hun uitstoot terug te dringen. Zo haalde Costa Rica in het eerste kwartaal van dit jaar bijvoorbeeld 97 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. En in China werkt de overheid aan een plan om de vleesconsumptie van de Chinezen met vijftig procent terug te dringen. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat Earth Overshoot Day later in het jaar plaatsvindt. Zover is het echter nog niet: de dag valt elk jaar weer ietsje eerder. Het goede nieuws is dat de snelheid waarmee Earth Overshoot Day zich op de kalender verplaatst wel is afgenomen. Als we ons zouden houden aan de Parijse klimaatdoelstellingen houden, dan teren we tegen 2050 niet meer in op de natuurlijke reserves van de aarde, zegt Global Footprint Network.

Bron: Earth Overshoot Day

Geef een reactie