Er zijn heel veel batterijen nodig om alle stroom van windmolens en zonnepanelen goed te kunnen verspreiden. WeertEnergie heeft hier vijf jaar geleden al op ingespeeld door een buurtbatterij aan te schaffen.

buurtbatterij weertenergie

      128x gezien   0 reacties

Een buurtbatterij

Door de hoeveelheid opgewekte stroom raakt het elektriciteitsnetwerk overbelast. In verschillende wijken raakt het elektriciteitsnet overbelast een mogelijke oplossing is vaak een dikkere stroomkabel in de straat. Helaas, kost dit veel tijd. Een betere oplossing is om de stroom in de buurt te kunnen opslaan in een batterij. Zo kan de batterij de stroom die normaal overdag wordt geleverd aan het elektriciteitsnet opslaan en de buurt deze 's avonds gebruiken in huis. Hierdoor wordt het netwerk overdag en ’s avonds veel minder belast.

Een waardevol experiment

Het idee om een zonneweide aan te leggen met daaraan gekoppeld een grote buurtbatterij ontstond in 2017. Met als voornaamste reden om het elektriciteitsnet minder te belasten en de opgewekte zonnestroom van de zonneweide aan de eigen buurt te leveren. De realisatie van het plan kent een hoge aanschafsprijs en hoewel batterijen steeds goedkoper worden is het plan alleen realiseerbaar met een professionele handselspartner in stroom. Met een buurtbatterij kan er namelijk op verschillende manieren geld worden verdiend.

Geen aanpassingen nodig voor realisatie aan het netwerk

Doordat de Rijksoverheid het experiment van WeertEnergie zo waardevol vindt kon er door een flinke subsidie een grondige voorbereiding plaatsvinden, waardoor de zonneweide en batterij in 2019 in gebruik werd genomen. De stroom gaat niet over de gemeentegrens, waardoor het hoogspanningsnet ontlast wordt. Daarnaast wordt er overdag zonnestroom opgeslagen en ’s avonds geleverd aan de leden in Weert. Met de batterij kan er ook echt in stroom gehandeld worden. Er wordt stroom ingekocht van het elektriciteitsnet wanneer dit het goedkoopst is en teruggeleverd wanneer de stroomprijs hoog is. Er wordt ook gebruik gemaakt van peak shaving. Zonnepanelen slaan dan rond de middaguur wanneer de productie het hoogst is de stroom op in de batterij. Stroom kan dan via de bestaande kabels worden afgevoerd en er zijn geen aanpassingen nodig aan het netwerk.

Frequentiestabilisatie levert geld op

Ongeveer 3/4 jaar verder blijkt dat de frequentiestabilisatie het meeste geld oplevert. Het stroomnet werkt met 50 hertz: vijftig keer per seconde wisselt de spanning van plus naar min en weer terug. De frequentiestabilisatie zorgt ervoor dat de frequentie constant is. Als er op het net meer vraag dan aanbod is daalt de frequentie en is er meer aanbod dan vraag dan stijgt de frequentie. Om te voorkomen dat de frequentie schommelt moet er snel binnen 30 seconden meer of minder stroom aangeboden worden. En de batterij in Weert is hiervoor geschikt door snel te kunnen laden en ontladen om zo het netwerk stabiel te houden.

In een van de witte containers bij de zonneweide zit de buurtbatterij en de zonneweide bij Weert waar ook de panelen op de boerderij bij horen.

zonneweide en buurtbatterij
Is jou energierekening nog betaalbaar?

Meer over energie besparen

Geef een antwoord