Brand zonnepanelen door slechte kabels en stekkers

Bij een aantal van de 27 onderzochte brandincidenten werd de oorzaak niet gevonden, maar bij het overgrote deel constateerden de onderzoekers slecht gemonteerde stekkers en kabels achter de zonnepanelen. Installatiebedrijven gebruikten daarbij verschillende merken die niet goed op elkaar aansluiten. TNO constateerde in enkele gevallen zelfs zéér onvakkundig installatiewerk.

Risico bij zonnepanelen in het dak hoger

Uit het rapport bleek ook dat bij zonnepanelen die in het dak verwerkt zijn (zogenaamde indaksystemen) het risico op brand 20 keer zo groot is. Dat komt vooral doordat er minder natuurlijke ventilatie aanwezig is en de zonnepanelen dichter op het isolatiemateriaal van het dak zijn geplaatst. Er zijn geen wettelijke eisen of richtlijnen voor deze systemen of de ventilatie ervan, dus is dit moeilijk te controleren.

Discussie over extra controles

Na elke brand door zonnepanelen laait ook de discussie weer op of er niet een extra controle op zonnepaneleninstallaties moet komen. Bijvoorbeeld door een keuringsinstantie die een onafhankelijke inspectie naar de veiligheid van de zonnepaneleninstallatie uitvoert, nadat deze geplaatst is. Het nadeel is dat dit een tijdrovend proces is en meer nog: Wie betaalt deze extra controle? Ook jaarlijkse controles zijn een optie.

Controleer indak zonnepanelen

Brandweerorganisaties roepen al veel langer om extra of jaarlijkse controles op zonnepaneleninstallaties. Ook zij zien steeds vaker dat brand een gevolg is van slecht geïnstalleerde zonnepanelen. Zij adviseren mensen met een indak zonnepanelsysteem dan ook om de verbindingen sowieso te laten controleren.

TNO rapport: brand zonnepanelen

Bron: TNO

Geef een reactie