ARN heeft in samenwerking met diverse partijen een route ontwikkeld voor partijen om een batterij uit een elektrische of hybride auto het ‘end of waste’ status te geven. Dat betekent dat o.a. lithium-ion batterijen uit een elektrische of een hybride auto na hun toepassing in de auto officieel mogen worden hergebruikt voor andere duurzame energieopslag. Autobedrijf Peter Ursem uit Hoorn heeft als eerste partij deze procedure succesvol doorlopen en heeft de eerste Li ion batterij daadwerkelijk omgebouwd voor een nieuw ‘leven’.

Pampus

Na het voltooien van een succesvolle pilot in 2015 op het eiland

Pampus, waar een batterij nu zorgt voor een duurzame energieopslag, is ARN verheugd dat de weg nu vrij is voor andere partijen om legaal batterijen een tweede leven te geven. Arie de Jong, directeur ARN: “hergebruik van onderdelen uit auto’s is essentieel. Wij vinden dat deze zoveel mogelijk op een hoogwaardige manier terug moeten komen in de keten. Daar is dit hét perfecte voorbeeld van. ARN wil in samenwerking met alle partijen in de keten blijven zorgen voor die zorgvuldige omgang met grondstoffen.”

Duurzaam en kosten besparend

Ook bespaart het kosten door de batterijen een tweede leven te geven. De Jong: “batterijen in elektrische of hybride auto’s zijn voor toepassing in een auto minder geschikt als de opslagcapaciteit is afgenomen. De recycling van deze batterijen is kostbaar. Voor opslag van duurzame energie is de lagere opslagcapaciteit echter geen probleem.”

Besluit beheer batterijen

ARN is net als voor het Besluit beheer autowrakken (Bba) ook uitvoeringsorganisatie voor het Besluit beheer batterijen (Bbb). Dit besluit schrijft een aantal verplichtingen voor aan fabrikanten en producenten van accu’s. Voor de inzameling en verdere verwerking van deze accu’s heeft ARN de krachten gebundeld met Stichting Batterijen (Stibat). Samen zorgen beide partijen ervoor dat batterijen uit elektrische en hybride auto’s in Nederland zonder schadelijke gevolgen voor het milieu worden hergebruikt of gerecycled.

Meer over elektrische auto's

Bron: ARN

Geef een reactie