Vragen

De vragen gaan onder meer over de situatie dat andere partijen dan de bewoner zonnepanelen op de woning van de bewoner installeren. Naar aanleiding daarvan deelt hij mee dat de vrijstelling van energiebelasting geldt voor het gebruik van elektriciteit die door de verbruiker is opgewekt. De verbruiker hoeft niet de eigenaar van de installatie te zijn. De voorwaarde moet zo worden opgevat dat de opwekking moet plaatsvinden voor rekening en risico van de verbruiker. De vrijstelling geldt uitdrukkelijk niet als de elektriciteit door een ander dan de verbruiker wordt opgewekt.

Inmiddels is echter door de Eerste Kamer de motie Vos aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt om aan de vrijstelling van energiebelasting voor zelfopwekking ‘achter de meter' niet de voorwaarde te verbinden dat de opwekking voor eigen rekening en risico van de gebruiker moet plaatsvinden. Naar aanleiding daarvan stelt de minister dat het niet mogelijk is om, zoals de motie vraagt, vast te houden aan de voorwaarde dat de elektriciteit door de verbruiker wordt opgewekt, terwijl tegelijk wordt uitgesloten dat daaraan de uitleg wordt gegeven dat de elektriciteit voor rekening en risico van de verbruiker wordt opgewekt.

De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden ingelicht over hoe met de motie zal worden omgegaan. Voor wat betreft btw-plicht over teruggeleverde elektriciteit deelt de minister mee dat de Belastingdienst zonnepaneeleigenaren aanmerkt als btw-ondernemer als met de zonnepanelen regelmatig en tegen vergoeding stroom wordt geleverd aan het energiebedrijf. Van een vergoeding is sprake als de exploitant een bedrag betaald krijgt voor de via de zonnepanelen aan het energiebedrijf geleverde stroom. Het maakt daarbij geen verschil of de eigenaar/exploitant over een zogenaamde ‘slimme' meter of een analoge (=terugdraai)meter beschikt, en de vergoeding via de salderingsmethode door het energiebedrijf aan de eigenaar/exploitant wordt betaald.

Brief Minister van Economische Zaken, 6 februari 2014 DGETM-ED / 14013452

14 reacties op “Antwoorden op Kamervragen over zonnepanelen en heffing energiebelasting en btw”

 1. Dick Sybenga

  even een kleine aanvulling: het salderen, zoals dat beschrijf, heeft geen eeuwigheidswaarde. En wat de slimme meter betreft, er zijn nu meteringbedrijven, die een apparaatje op de markt brengen, die de slimme meter kan uitlezen. Wel leuk, maar daar kun je ook een programmeur opzetten, die dat uitleest. En dan zie je per 10 seconden, wat je gebruik (of opwekking) is.

 2. Dick Sybenga

  Ik denk, net als Carolus, dat Reinder zich gepakt voelt. De slimme meter helpt me de energiebedrijf te controleren, dat ze alles terugbetalen, wat ik lever, en net andersom. Daarnaast zijn er oude (niet alle) terugdraaimeters (Ferraris) die niet terug kunnen draaien. Dan ben je lekker bezig: wel terugleveren maar geen cent ontvangen.
  Dus Reinder het kan wel wat je schrijft, maar dan zit je bij de verkeerde energie maatschappij, en niet bij de verkeerde netwerkmaatschappij. Je kunt niet van netwerk wisselen, wel van energiemaatschappij. En als je maatschappij niet goed saldeert (dus je opwekking niet totaal uitbetaald: opwekking + energiebelasting + BTW) dan MOET je wisselen! Ik ben ervaringsdeskundig (al zeg ik het zelf). Ik heb 3 jaar panelen op het dak liggen, zojuist 10000kWh geproduceert, en meer geld terugontvangen, dan betaald: 10000 (x 23€cent) = €2300,- In die 22 cent zit ongeveer 12 cent energiebelasting en 4 cent BTW . Dus 6 cent is het kale tarief. Er zijn energiemaatschappijen die alleen die 6 cent betalen, terwijl je volgens de regeling die tot 5000 kWh geldt, je die volle 22 cent moet terug krijgen.
  Het verhaal van de tweede kamer vragen gaat over wat hierboven beschreven wordt. Dat moet ook gelden voor een flatgebouw, waar alleen de bovenste mensen zouden kunnen produceren, en het hele bedrag, die 22 cent per kWh terug krijgen. Tot nu toe kon dat niet. Dat heette fout salderen. En een voorbeeld, dat je eigen dak niet geschikt is, en jij de panelen op het dak van de buurman legt, (bv een boerderij, die veel ruimte heeft, dat noemden we stout salderen. Je kreeg dus alleen 6 cent terug, ipv 22 cent. De regeling die hier beschreven wordt, betekend dat iedereen, met geen eigen dak, ook de 22 cent terug krijgt, dis fout en stout salderen zou dan goed salderen worden. De regeling moet er nog door hoor!!!

 3. Jac

  Sorry, het gaat om netwerkkosten en niet om netwerkkaarten. Stomme IPad die denkt dat hij weet wat ik wil schrijven…

 4. Jac

  Het is volgens mij niet eerlijk als er netwerkkaarten berekend worden over de teruggeleverde stroom. Ik neem aan dat Essent en andere producenten die netwerkosten ook niet betalen. Die worden alleen betaald door de afnemers. Als de kleine producenten over geproduceerde stroom moeten betalen dan vangt de netwerkbeheerder dus twee keer netwerkkaarten over die stroom. Een keer van de producent en een keer van de gebruiker!

 5. Hans1959

  sorry 4000 verbruiken 5000 opwekken

 6. Hans1959

  Die oude analoge meter (Ferrarismeter) moet je houden; die werkt prima en als je hem hebt voldoet deze.
  Dit is een draaistroommeter en saldeert meteen. Bij 4000 opwekken en 5000 KWHr opwekken geeft deze minus 1.000 KWHr en daar krijg je dan een vergoeding voor.

 7. Igor

  @Borren. Pas op dat je het ‘verbruik’ op te omvormer niet vergelijkt met de teruggeleverde stroom. Dat zijn namelijk twee verschillende waarden, tenzij je geen elektriciteit gebruikt in huis.

  Teruggeleverde energie = energie omvormer – gebruik

  Geleverde energie = gebruik – energie omvormer

 8. Borren

  Ik heb een z.g. terugloop meter die, na aftrek van mijn eigen verbruik, minder aangeeft dan de meter van mijn omvormer. Nu wordt mij door Enexis een z.g. slimme aangeboden met het argument dat zij niet kunnen garanderen dat de oude meter correct terugloopt. Dat zou goed kunnen, want volgens mijn berekening heb ik vorig jaar ongeveer 1000 kWh t.w.v.. € 230,- meer teruggeleverd dan wat is geregistreerd. Niet leuk dus. Wie heeft die ervaring ook?
  Overigens is het vlgs. mij wel redelijk dat de producent BTW en ook netkosten betaald. Uiteindelijk maken wij als kleinproducenten met onze zonnecellen wel gebruik van een duur net. Wellicht is het beter de zonnepanelen af te koppelen van het net als op dat moment veel energie gebruikt kan worden voor o.a. de wasmachine of C.V. Daar moet dan wel een slim schakelsysteem beschikbaar voor zijn.
  Gerard Borren

 9. Carolus

  Ik krijg de indruk dat Reinder zich snel gepakt voelt. In elk geval merk ik er niets van dat ik zou moeten betalen voor de stroom die ik zelf opwek. Integendeel. ik krijg de volle prijs terug, in elk geval zolang ik per jaar netto wat gebruik (mijn verbruik – wat ik opwek).

  In Duitsland wordt momenteel 24,9 % van de energie alternatief opgewekt. Hoe dat in Nederland is weet ik niet. In elk geval is er nog lang geen overschot.

  Dus graag wat minder opruiende taal als dat niet op feiten gebaseerd is.

 10. Reinder

  Ze willen BTW heffen over wat je zelf opwekt en gebruikt. Bij aanschaf betaalde je BTW en bij gebruik dus weer. Met een normale meter met draaischijf is lastig te bepalen hoeveel je zelf gebruikt van je zelf geproduceerde stroom, daarom doet men alles om iedereen een digitale meter op te dringen. Je ‘oude’ meter is niet defect, ze willen jou alleen een digitale opdringen.

 11. Reinder

  De netbeheerder hoeft de stroom niet meer op te wekken, maar krijgt hem gratis van zonnepaneeleigenaren. Goedkoop stroom leveren, maar dan ook nog een vergoeding betalen? Wil men zonnepanelen de nek omdraaien? Wil men daarom ook meer windmolens, ondanks een enorm overschot in NL en Duitsland? Gascentrales staan stil en windmolens bouwen? Vanaf 2016 voor 4 centrales gratis stroom uit Duisland. Had ik maar nooit zonnepanelen gekocht, ik moet er geld bijleggen.

 12. Reinder

  Men wou op straffe van 18.000 euro boete of een half jaar gevangenisstraf de slimme meter opdringen aan de burger. Met een slimme meter krijg je een aparte teller voor wat je opwekt. Dat geeft dan de mogelijkheid om voor wat je opwekt kosten in rekening te brengen. Je moet dus voor jouw stroom die opgewekt is met jouw panelen geld betalen aan de netbeheerder. De netbeheerder krijgt dus goedkoop jouw stroom, want die hoeft hij niet te produceren. Maar dat is nog niet mooi genoeg, de minister wil dat je zelfs daarbovenop de netbeheerder ook nog betaald voor wat je hem goedkoop levert. Dan zou iedereen de slimme meter weigeren en daarom was het plan die verplicht in te voeren.

 13. G.W.

  Nou, dat is het eerste wat wij hier ook dachten. Iemand die dit in begrijpelijke taal kan omzetten?

 14. jacqueline

  Ik lees het, maar ik snap er niks van. Graag in jip en janneke taal.

Geef een reactie