De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Hierdoor is het naar verwachting op de lange termijn ook financieel aantrekkelijk om zonder subsidie zonnepanelen te installeren. Door deze kostendaling neemt ook de tijd af waarmee je met gebruik van de salderingsregeling de investering voor aanschaf en installatie van zonnepanelen – via het voordeel op de energiebelasting – terugverdient. De salderingsregeling voor zonnepanelen is verlengd tot 2023. Na 2023 wordt het salderen tot 2031 afgebouwd.

      19353x gezien   82 reacties

Terugverdientijd zonnepanelen

Uit de berekeningen van TNO (De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) blijkt dat ongewijzigd doorgaan met salderen op termijn tot overstimulering leidt. De terugverdientijd van zonnepanelen komt dan uit op minder dan zes jaar in 2023 en minder dan vijf jaar vanaf 2028. In het regeerakkoord is opgenomen dat de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd, zodat deze kostendaling wordt gecorrigeerd. Zo kan er met dezelfde financiële middelen meer klimaatwinst kan worden geboekt./

Afbouwpad salderingsregeling

Stroom die je direct gebruikt lever je niet terug. Denk bijvoorbeeld aan de wasmachine die aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt. Financieel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom. In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt - tot 2023./

Uitrol slimme meters

Netbeheerders zijn op dit moment druk bezig met de uitrol van de 'slimme meter'. Op dit moment beschikt 80% van alle kleinverbruikers al over zo’n meter. Het is voor de afbouw van de salderingsregeling vereist dat kleinverbruikers beschikken over een meter die levering en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan meten. Dat kan een slimme meter zijn of een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is. Netbeheerders bieden vanaf 2021 gedurende twee jaar iedereen die nog geen geschikte meter heeft opnieuw zo’n meter die afname en invoeding apart kan meten aan. Met dit wetsvoorstel wordt het verplicht deze te accepteren./

Ook komen er in de toekomst waarschijnlijk 'smart grid'-systemen die zoveel mogelijk eigen gebruik van opgewekte stroom belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet ('grid') wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden. Zo kunnen kostbare verzwaringen van het energienet - en daarmee hogere netbeheerkosten - beperkt blijven./

Salderen en grootzakelijke klanten

Voor grootzakelijke klanten (aansluiting vanaf 3×100 ampère) bestaat geen salderingsregeling. Klanten met een grootverbruiksaansluiting kunnen gebruik maken van de SDE+ subsidie. Het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze subsidieregeling uit./

Op 4 februari liet de Tweede Kamer weten het wetsvoorstel controversieel te verklaren. Hiermee wordt de beslissing over de wet uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Wat betekent dit voor de salderingsregeling? /

Gerelateerd nieuws:/

82 reacties op “Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling naar Tweede Kamer”

 1. Rik

  Jammer dat ook hier de slimme meter geprezen wordt terwijl juist de analogemeter in het voordeel van de consument werkt.

 2. Will Eisinga

  er moet meer zon op dak. salderen is een mooie eenvoudige regeling voor meer zon op dak.
  en nu wil iedereen salderen stoppen. gevolg minder zon op dak, gevolg meer biomassa subsidie miljarden.
  gevolg meer luchtvervuiling, gevolg meer ziekte.

 3. Ton Otten

  Mijn 14 PV-paneeltjes genereren jaarlijks ongeveer de helft van mijn verbruik. De vervangen (geconfiskeerde) analoge ferraris-meter liet dat keurig zien doordat het ” wieltje” een stuk langzamer ging draaien wanneer de zon flink scheen.
  Soms zelfs ACHTERUIT ! Dat was nog eens een FEEST !!
  De slimme meter maakt kennelijk onderscheid tussen afgenomen en terugeleverd vermogen. Begrijp ik het goed dat deze meter nu een slimme blokkeerder van teruglevering wordt?
  Ik heb zelf destijds elektrotechniek gestudeerd, maar hier begrijp ik niets van!
  Tenzij de jaarlijkse afrekening aan de teruggeleverde kWh een tariefje van nul komma nul Euro gaat krijgen? Of gaat de minister mij wettelijk verplichten de stekker eruit te trekken ?!
  We leven hier toch in een democratie? Wanneer zijn de volgende verkiezingen ?!

 4. Pierre Goolaerts

  Dat energie die je zelf opwekt en gelijk ook weer gebruikt, wordt niet door de meter geregistreerd, dus daar betaal je € 0,00 per kWh voor.
  Alleen voor die momenten waarop je meter terugdraaide, en dat gebeurde bij jou maar soms zeg je, heb je dus energie die je teruglevert, en daar vanaf 2023 tot 2031 jaarlijks 9% minder voor terug. In 2031 krijg je voor elke teruggeleverde kWh, afhankelijk van je leverancier, nog minimaal 80% van de kale kWh-prijs (Dus exclusief belastingen en opslagen) terug.

 5. Zo lust ik er nog wel een paar

  Dit is dan weer typisch Nederland. Eerst zonnepanelen promoten en als het gros van de mensen dit heeft gaan we de salderingsregeling afschaffen. Wanneer verbruik je de meeste energie: juist als je thuis bent. Aangezien de meeste mensen overdag werken en ‘s-avonds thuis zijn (als de zon niet meer schijnt) wordt deze energie dus dan verbruikt. Krijg je voor de opgewekte energie overdag 7 cent en betaal je voor de verbruikte energie ‘s-avonds 23 cent. Terugverdientijd wordt op deze manier net zo lang als de levensduur van de zonnepanelen. Hoog tijd voor betaalbare accu’s.
  Maar zoals ik al zei: als het gros van de mensen ergens aan mee doet wordt het voor de overheid te duur. Subsidie electrische auto’s; subsidie isoleren enz enz

 6. Evert Barten

  Zonder saldering zijn zonnepanelen niet interessant. Ze kunnen ieder instituut erbij halen maar met mijn boerenverstand is dat een heel simpel rekensommetje. Het echte verhaal is dat de overheid belasting misloopt. Niet meer en niet minder. Terwijl de grootverbruiker bijna gratis energie krijgt en dikke subsidies om over te stappen is die paar miljoen voor de consument teveel. 2021 verkiezingen?

 7. Peter

  Er zijn ook inmiddels andere rapporten die aangeven dat er helemaal geen sprake is van overstimulatie.
  De overheid wil weer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

  Voor de stroom die ik straks teruglever krijg ik maar een schijntje.
  En die stroom wordt dus verkocht aan anderen die daar het volle pond aan heffingen over betalen.
  Je reinste diefstal !

 8. PETERD

  jammer dat de overheid het alleen bij woorden laat om alternatieve energie te maken en te gebruiken.
  Het is zelfs nog een beetje ernstiger, omdat onze overheid probeert extra geld te maken over de ruggen van de mensen en bedrijven die er alles aan doen om te besparen.
  Zo willen ze de salderingsregeling afbouwen, het aanschaffen van E auto’s beperken en mensen die gasloos willen worden, worden door de netbeheerders, met behulp van Den Haag, ” uitgekleed”.
  Het is ook heel erg vreemd dat Energie bedrijven worden aangespoord om energie met Bio materiaal op te wekken, terwijl bewezen is dat dit het milieu nog verder negatief belast.
  Dezelfde netbeheerders die de afgelopen 60 jaar bijna niets in de infra structuur hebben geïnvesteerd en daarom trekken zij aan de bel in Den Haag om het salderen op te heffen.

  Jammer maar wat kunnen wij hieraan doen als kleine verbruiker??????

 9. Ad

  Zonnepanelen worden minder interessant want de panelen leveren vooral in de zomermaanden stroom terwijl in de wintermaanden een warmtepomp deze stroom nodig heeft. Niet meer salderen heeft een negatief effect op de energietransitie want de warmtepomp loopt op dure stroom en de opgewekte stroom gaat voor een paar centen naar degenen die hun huis koelen met een aircosysteem. Of je kiest ervoor de stroom te gebruiken om het huis te koelen.

 10. Jan Willem Heuseveldt

  Wordt TNO niet zwaar gesubsidieerd door vadertje staat? Ze zullen TNO wel de opdracht gegeven hebben met een bepaalde conclusie te komen. Ik ben het met Evert eens. Ik gebruik slechts 23% van mn opgewekte stroom zelf. Zonder sanering is het niet interessant en moet ik weer zwaar investeren in batterij opslag…

 11. Joep Meloen

  Jammer dat het salderen vanaf 2023 wordt afgebouwd tot 2031. Als het salderen volledig is afgeschaft zal men nog maar 30 % efficiëntie hebben ten opzichte van voor 2023. Dat beteken dat men 70% van de opgewekte energie nu niet meer gratis terug krijgt, maar er slechts een kleine vergoeding voor krijgt. Dat zou dus betekenen dat de terug verdien tijd 3 keer zo lang wordt. De overheid zegt dat de panelen goedkoper worden, echter dit zal zeer zeker niet 3 keer zo goedkoop worden. Mijn eigen installatie zal ik dan ook zo in gaan stellen dat ik niet meer terug ga leveren, of ik ga met de buren samen mijn opgewekte stroom verdelen en niet meer terug leveren. Jammer dat het niet meer loont zonnepanelen aan te schaffen, en al die mensen die na 2023 hun baan gaan verliezen door het niet meer kunnen monteren van zonnepanelen, omdat het niet meer interessant is.

 12. Joep Meloen

  Jammer dat het salderen vanaf 2023 wordt afgebouwd tot 2031. Als het salderen volledig is afgeschaft zal men nog maar 30 % efficiëntie hebben ten opzichte van voor 2023. Dat beteken dat men 70% van de opgewekte energie nu niet meer gratis terug krijgt, maar er slechts een kleine vergoeding voor krijgt. Dat zou dus betekenen dat de terug verdien tijd 3 keer zo lang wordt. De overheid zegt dat de panelen goedkoper worden, echter dit zal zeer zeker niet 3 keer zo goedkoop worden. Mijn eigen installatie zal ik dan ook zo in gaan stellen dat ik niet meer terug ga leveren, of ik ga met de buren samen mijn opgewekte stroom verdelen en niet meer terug leveren. Jammer dat het niet meer loont zonnepanelen aan te schaffen, en al die mensen die na 2023 hun baan gaan verliezen door het niet meer kunnen monteren van zonnepanelen, omdat het niet meer interessant is.*****

 13. Joep Meloen

  Tja, ik snap niet waarom mijn reactie na herladen van de website steeds wordt gewist?

 14. Ger

  Het wordt niet alleen minder gunstig om in zonnepanelen te investeren, maar als ik naar mijn eigen situatie kijk dan zie ik dat er meer nadelige gevolgen zullen ontstaan. Wij hebben begin dit jaar een lucht/water warmtepomp geïnstalleerd. Hierop is ook het aantal zonnepanelen aangepast op het dak. Na de periode van saldering zal ik dus in de zomer voor mijn overschot aan stroom een lagere terugleververgoeding gaan krijgen, terwijl ik in de winter meer dure stroom moet inkopen voor mijn warmtepomp. Zo wordt je dus weer bedankt dat je je nek uitsteekt om duurzaam te investeren.

 15. Hein Feldbrugge

  Zoals velen onder ons al opmerkten: Het stoppen met salderen deugt niet.
  Het aanschaffen van zonnepanelen is, in tegenstelling van wat rechtse partijen beweren, niet gesubsidieerd. Ook de Btw-teruggave voor kleinondernemers niet. Feitelijk worden de grote energiebedrijven door de regering gemachtigd zich onze energieopbrengst toe te eigenen. Er wordt dan geschermd met: De infrastructuur moet ook betaald worden. Maar die gesubsidieerde tak van sport, geprivatiseerde staats nutsbedrijven hebben lange tijd op hun handen gezeten en het door hun uitgespaarde geld als dividend aan hun aandeelhouders uitgekeerd, ipv het te gebruiken voor investeringen zoals verzwaringen van netwerken.
  Het afbouwen van de saldering komt alleen de grote energiebedrijven ten goede en ik zie het er nog van komen, dat wij straks als kleinopwekkers èn voor de door ons opgewekte èn voor de door ons ingekochte energie de transportkosten mogen gaan betalen.
  Daarmee wordt de energiebewuste burger voor de zoveelste keer bedot ten faveure van de grote machten, die geen enkel ideaal nastreven dan kapitalisme.

 16. Henk Doedens

  Wat een rare redenering dat terug geleverde energie niet meer wordt verrekeng/gesaldeerd omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Terug geleverde energie wordt tegen normaal tarief doorverkocht aan derden maar de leveranciers van deze energie, lees eigenaren van zonnepanelen, krijgen hier straks geen cent meer voor. Legale diefstal of zie ik dat verkeerd?

 17. Marcel Buijs

  Daar ben ik het 100 PROCENT mee eens, ik ben zins een paar jaren energie neutraal en volledig van het gas af, mijn investering was 20.000 euro, maar na 2023 ben ik niet energie neutraal meer en zal ik weer bij moeten gaan betalen en mijn terugverdien tijd zal nu vele jaren langer gaan duren,

 18. Luuk

  Het zal hier waarschijnlijk geen populaire mening zijn maar ik ben het gedeeltelijk eens met het afbouwen van de saldering. En nee, ik ben niet rechts en ja ik heb zelf ook zonnepanelen. Iedere Nederlander betaalt ongeveer 7 cent voor 1 kWh stroom. De rest is allemaal belasting (15 cent dus). Sommigen hier noemen dat diefstal van de overheid maar als u om u heen kijkt zit er op bijna alles belasting. Vind je dat niets? Er zijn genoeg landen met lagere belastingen waar u heen kunt verhuizen. Maar ik heb veel liever belasting en goed functionerende infrastructuur, rechtsstaat, medische zorg etc. De salderingsregeling betekent op dit moment dat zonnepaneeleigenaren vrijwel geen (of helemaal geen) belasting betalen op stroom en vervolgens honderden euro’s ‘vermindering energiebelasting’ terugkrijgen. Dit wordt betaald door de staat, wij allemaal dus. Dus uiteindelijk subsidiëren mensen zonder zonnepanelen de mensen met zonnepanelen. In de praktijk zijn dat mensen met weinig vermogen (arme mensen) die de rijken subsidiëren.
  En wees eens eerlijk; als je naar de opbrengst van je panelen kijkt in de winter; is het dan normaal dat je onbeperkt van het gezamenlijke net gebruikt? Dat is gewoon kolenstroom hoor.
  Iedereen die hierboven loopt te zeuren dat zijn mooie geldverdienconstructie in duigen valt is onderdeel van een toegenomen individualistische samenleving. En beticht anderen er dan niet van kapitalistisch te zijn, dat bent u zelf ook. Als u communistisch was dan zou u niet zo om die centjes geven die u nu ‘afgenomen’ worden. Wees blij met het voordeel dat je hebt gehad.
  Mijn idee: bouw de saldering af tot 50% en stop daarna met afbouwen tot alle daken zonnepanelen hebben. Verhoog de energiebelasting voor bedrijven exponentieel op basis van verbruik.

 19. Harry Smit

  Hoe zit dat dadelijk met de vast kosten, zoals transport (gebruik van het net) en andere kWh gerelateerde kosten.? Een “gekochte” kWh kost niks, het zijn de vaste kosten die de prijs opdrijven. Aan de andere kant zit je natuurlijk met een onbetrouwbare ZON factor. Waneer die er even mee stopt vanwege wolken, dan moet er wel ergens een gasturbine “standby” staan om de dip op te vangen. zolang er nog geen goedkope accu,s op de markt zijn om je overtollige door panelen geleverde energie, te gebruiken op momenten dat het nodig is, gaat alles linea recta voor een habbekrats het net in. Zelf ben ik een aardige willy wortel, en zie ik nog wel mogelijkheden om de stroom die na de meter wordt opgewekt, ook weer VOOR de meter te gebruiken, maar voor 99% van de zonnepanelers is het straks afwachten hoe de markt hier op inspringt. De eerste symptomen zijn er al. b.v. accu,s van elektrieke auto,s die “on-demand” energie terug gaan leveren wanneer de vraag er is. Ook on-demand witgoed die de verwarming inschakeld waneer er voldoende energie wordt opgewekt.

 20. Peter Janssen

  Begrijp ik het nu goed dat ik straks, als de zon hoog aan de hemel staat, zo veel mogelijk stroom moet verbruiken maw (af) wasmachine draaien en airco aan?

 21. Luuk

  Beste Luuk,
  Grappig dat u “rechts” meteen koppelt aan deze materie: een bekende misvatting. Een tweede opmerking wil ik graag maken aangaande “veel belasting” en de volgens u daaruit voortvloeiende “goede voorzieningen” zoals de “goed functionerende infrastructuur, rechtsstaat en medische zorg”.
  Nederland kent inmiddels bijna de hoogste belastingdruk ter….. juist, wereld. En of de medische zorg nou zo adequaat werkt? Daarnaast blijkt uit gedegen onderzoek dat de rechtsstaat door het vele gepamper van verdachten en het maar niet goed van de grond komen van het benadrukken van de impact van misdrijven voor slachtoffers, dat 78,3% van de bevolking geen tot nauwelijks vertrouwen heeft in justitie en rechtspraak. Nergens in Europa, voor zover ik weet, is dat percentage zo hoog.

  Ergo, misleid de lezer niet met quatsch, maar lees, studeer voordat u uw kennelijke voorliefde voor (sociaal-)communistisch gedachtengoed uitstort over diezelfde lezer. Immers, ook u kunt naar bijvoorbeeld Venezuela, Cuba (dat nog worstelt met de naweeën) of zelfs Noord-Korea. Het ligt allemaal niet zo simpel als u hier blaat.
  Niettemin fijne dagen in een land dat dankzij een kapitalistisch systeem nu juist alles biedt, waar u zo blij mee bent. Ik stel vast, dat ben ik wel met u eens, dat privatisering en decentralisatie te zeer zijn doorgeslagen; maar communisme. Studeer en u weet beter…. de geschiedenis en het heden in Noord-Korea leert ons.

 22. Marius

  Overheid heeft 2 sporen beleid. De bedrijven krijgen 15 jaar vast SDE subsidie betaald door vooral particuliere gebruikers. De particulier moet van overheid worden afgebouwd on de waardering.
  Infrastructuur investeringen wordt direct doorbelast aan vooral de consument.
  De investeringen in infrastructuur zijn vooral noodzakelijk voor grote projecten zonnepanelen en windmolens, niet voor de verspreid over land kleine zonnepanelen bij particulieren. Particulier produceert kort bij grbruiker

 23. Martin

  + datje warmtepomp ‘s winters een stuk minder efficiënt is..

 24. Martin

  Met batterijen kun je hooguit een dag overbruggen maar geen seizoen

 25. Martin

  En de warmtepomp is een stuk minder efficiënt in de winter, als het onder 0 wordt kun je beter een straalkacheltje gebruiken

 26. Ben

  Waar ik benieuwd naar ben is of het salderen gebeurd op basis van het jaarlijkse verbruik, of op elk moment dat je meer stroom teruglevert dan je verbruikt. Ter verduidelijking een voorbeeld: Stel wij verbruiken 10.000kWh/jaar en wekken zelf 9.500kWh per jaar op. Gedurende het jaar is van die 9.500kWh 5.500kWh direct zelf verbruikt, er is dus aan het net teruggeleverd 4.000kWh. Per saldo is er maar 500kWh van het net afgenomen, maar er zijn nu 2 mogelijkheden:
  1. Ik wordt voor het volle pond belast voor 4.500kWh en krijg een vergoeding(die jaarlijks lager wordt) voor 4.000kWh
  2. Ik wordt voor het volle pond belast voor 500kWh

  Ik vrees dat het 1 is…

 27. De echte Luuk

  Dank voor uw antwoord (ik weet uw naam niet) maar ik zal proberen te reageren op uw mening.
  1. Mijn referentie naar ‘rechts’ is een reactie op Hein. Zie onder. Dus valt wel mee met mijn misvatting.
  2. Ik ben zelf arts, dus dank voor de steun. Wat doet u zelf voor werk? Ik kan uiteraard een heel verhaal houden over hoe goed we het hier hebben maar als u net een hap van een citroen heb genomen ga ik de moeite niet nemen. Verhuis dan alsjeblieft naar de VS met een lage belastingdruk, koop een pistool en verdedig je land.
  Het echte probleem is de media die alles waar maar op geklikt wordt enorm uitvergroot. Ja er gaan dingen mis in de rechtspraak (zoals namen die in dossiers komen) maar grosso modo functioneert het systeem prima. Dat er weinig vertrouwen is ligt aan de media in mijn ogen. Over de medische ‘fouten’ idem. Wil je een ideaal foutloos systeem? Geen probleem, kost je wel 10000 euro premie in de maand. Wil je een systeem dat af en toe iets mist met vaak klein gevolgen voor een fractie van de prijs; wees blij met wat we hebben.
  3. Je laatste alinea is alleen maar een persoonlijke aanval vol moeilijke woorden. Ik heb 9 jaar gestudeerd en dat lijkt me wel even voldoende. Ik ben zeker niet communistisch en dat zeg ik ook helemaal niet. Ik reageerde wederom op Hein, zie die post en dan begrijp je waar het over gaat. Zoals je al zei; kapitalisme is goed, doorgeslagen marktwerking niet.

 28. Pierre Goolaerts

  Voor 2021 en 2022 geldt nog jouw optie 2,daarna wordt het optie 1.

 29. Pierre Goolaerts

  Vanaf 2023 krijg je € 0,056 per teruggeleverde kWh. Dat is dan de inkoopprijs voor het energiebedrijf, die het voor € 0,07 verkoopt.
  Het verschil met de € 0,23 die jij betaald bestaat uit belastingen en opslagen door de overheid.
  Het energiebedrijf is verplicht om het tegen deze hoge prijs bij jou en mij in te kopen. Ze kunnen het voor ca € 0,04 zelf inkopen op de energiemarkt. Dus wees blij dat je er zoveel voor krijgt.

 30. Pierre Goolaerts

  Bedrijven hebben andere mogelijkheden om de BTW te verrekenen. En ze kunnen de aanschaf van panelen gebruik maken van investeringsaftrek.

 31. Pierre Goolaerts

  Ik zie je reacties hieronder gewoon staan.

 32. Pierre Goolaerts

  Je vergeet dat de energie die je opwekt en gelijk zelf gebruikt, niet door de meter wordt geregistreerd en dus niets kost.
  Als je jaarlijks ongeveer net zoveel opwekt als je jaarlijks verbruikt, dan zal je ongeveer 30% van de opgewekte energie direct zelf gebruiken.

 33. Pierre Goolaerts

  Als je dat dit jaar hebt gedaan, dan was je al op de hoogte van de afbouw van salderen. Dan heb je daar dus al rekening mee gehouden, en moet je nu niet zeuren.

 34. Pierre Goolaerts

  23% is vrij laag. Kan het zijn dat je jaarlijks meer produceert dan je jaarlijks zelf gebruikt? Dat zou het lage percentage kunnen verklaren.

 35. Pierre Goolaerts

  23% is vrij laag. Kan het zijn dat je jaarlijks meer produceert dan je jaarlijks zelf gebruikt? Dat zou het lage percentage kunnen verklaren.

 36. Pierre Goolaerts

  Maar je directe verbruik stijgt van ca 30% naar meer dan 50%

 37. Pierre Goolaerts

  Dat wordt na 2022 een verstandige strategie.
  Je hebt een aantal jaren de tijd om je die strategie eigen te maken.

 38. W.A. Leushuis

  Er is een andere manier waar je kontinu stroom mee opwekt en daar zoek ik geldschieter voor, die mijn plan willen helpen uit te bouwen..

 39. hm

  hallo ik ga mijn panelen van dak halen want zomerdag brengen ze veel op en winterdag zoals vandaag maar een halve kilowatt en zomerdag met veel zon 22 kilowatt zomers ben ik maar 5 kilowatt nodig per dag gelukkig heb ik mijn kosten eruit na 7 jaar zal mensen niet meer aanraden om zonnepanelen op je dak leggen je krijgt de kosten er nooit meer uit en degene die zeggen van wel liegen

 40. John

  Tip koop een grote boiler met verschillende waarden van verwarmingselementen sluit deze aan vraag de installateur een regeling te installeren die meet wat je terugleverd als je dan bv 600W terugleverd gaat het 500W verwarmingselement aan. Enz voor bv 1250W.
  Je hebt dus meer dan 10kWh over dan kun je makkelijk 3/4 jaar douchen met de boiler. ( boiler komt voor de cv/warm water apparaat. Bespaart dan veel gas.

 41. John

  Vaste kosten blijven voor zowel netwerk als leverancier. Dit zijn kosten per dag ook al gebruik je niks.

 42. Jan

  Ja, klopt helemaal.
  Jammer dat je niet meer terug kunt naar analoog als je eenmaal naar “slim” bent overgestapt (was verplicht in mijn situatie).
  Als ik bij mijn ouders op bezoek ben ga ik regelmatig even kijken hoe de schijf achteruit draait. Prachtig!

 43. Erik

  Precies….. minder interessant. Bij mij in de buurt zien steeds meer mensen af van zonnepanelen. In het kader van de energietransitie is afbouw van de salderingsregeling een heel verkeerd signaal. Een gemiste kans om zonnestroom te stimuleren.

 44. Frank Monsieurs

  Frank
  En de regering blijft zich maar afvragen waarom de mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Moet je ze straks weer horen zo tegen de verkiezingen. Walgelijk.

 45. jaap

  De terugverdientijden waarmee geschermd wordt in dit voorstel kloppen niet

  Als ik naar mijn 5400 Wp kijk, die sinds mei 2012 op het dak ligt (met schaduw, dus opbrengst is niet optimaal)
  terug geleverd aan het net: 22081 kWh
  afgenomen uit het net: 23419 kWh
  opgewekt: 31687 kWh
  direct gebruik: 9605 kWh

  Reken je met 21 ct/kWh uit het net afgenomen
  en 4 ct/kWh terugleveren ( die rare kwiebus wil maatschappijen verplichten 70% te vergoeden van hun consumentenprijs van rond de 6 ct)

  Dan had me dat in de nieuwe situatie opgeleverd:

  Direct gebruikt: 9605 * 0.21 = 2017,-
  Terug geleverd: 22081 * 0.04 = 883,-

  Totaal 2900,- in 8.5 jaar tijd!

  Installatie kosten liggen al snel tussen de 1000 en 1500 euro
  Pakket dat 5400Wp doet, heb ik prijzen gezien van 3300 tot 8000
  Met wat mazzel dus voor 5500 op het dak na BTW teruggave

  5500/2900 * 8,5 = 16 jaar

  Nou zouden mijn panelen zonder schaduw in de ochtend denk ik 20% meer opbrengen
  Dan zou je nog zitten aan 5500 / (1,2 * 2900) * 8,5 = 13.4 jaar

  Kan dus nog een beetje interessant zijn, maar iedereen die gaat rekenen komt er al snel achter dat het echt niet meer zo rendabel is.
  Wat je misschien gaat zien:
  * huizen met 4 panelen, zodat je bijna nooit teruglevert en je eigen verbruik richting de 80% gaat. Relatief knetterduur als je dat door een bedrijf moet laten leggen
  * huizen met 2x meer panelen dan nodig om eigen verbruik te dekken. bij handige mensen die ze zelf kunnen leggen en er spotgoedkoop aan kunnen komen.
  Dat laatste zie je nu ook al, maar dan liggen er 2000 panelen op een boerenschuur en krijgt die boer gegarandeerd 15 jaar lang een paar cent per kWh uit de SDE+ pot.

  Als je je dan ook nog gek laat maken door milieuclubjes met mooie verhalen over 0 op de meter via zonnepanelen en warmtepomp, dan ga je helemaal het schip in……

 46. christian

  Jammer dat de salderingsregeling verdwijnt. Daarmee verdien ik de investering van de installatie dus voorlopig niet terug. Los ervan dat het een rare redenatie is die niet klopt.

  Mijn installatie werkt jaarlijks gegarandeerd 2500kw op. Omdat ik zuinig ben in mijn verbruik heb ik maar 1500kw nodig, hierdoor is mijn terug verdien tijd ongeveer 15 jaar, omdat het overschot maar 7 cent waard is in plaats van 21. Als de saldering verdwijnt kun je voorstellen dat wanneer ik 14cent of meer moet betalen voor gebruik van mijn eigen stroom de terug verdient tijd nog eens x jaar verlengt word.

  Daarnaast, word van de 2500kw ongeveer 2000 opgewerkt in de zonder periode. In de warme maanden weg ik ronde de 20kw per dag op, in tegenstelling tot nu 3 kw per dat. Om duidelijk te maken hoe ik aan de verhouding kom.

  Nu is mijn vraag, met de stelling dat we de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf moeten gebruiken, en de wasmachine aan moeten zetten als de zon schijnt. Is het nu de bedoeling dat ik mijn winterkleding in de zomer ga wassen? Of dat ik een batterij neem voor opslag van 1000kw?

  De saldering is wat zonnepanelen voor particulieren interessant maakt. Zonder de saldering moet je uitgaan van de basis stroom prijs zonder netwerk of belasting. Voor mij zou dat nu 7 cent in houden. Als ik dat door reken levert mijn installatie 175 euro per jaar op, en zou deze 25 jaar moeten draaien om investering terug te halen.

  Hiermee stopt het dus voor particulieren om panelen te plaatsen, totdat of batterijen met genoeg opslag bestaan en lange houdbaarheid. Of je dezelfde installatie kunt krijgen voor 2000 euro ( niet gekeken naar onderhoud). In tweede geval zou de verdwaalde kilowatt van de koelkast de lonende factor zijn. In geval van opslag kun je bedenken wat met de investering doet.

  Graag constructieve kritiek. In bovenstaande geen rekening gehouden met de langzame afbouw. Maar grof over de cijfers gekeken, hoop ik dat mijn installatie ruim de 20 jaar haalt om lonend geweest te zijn.

 47. christian

  ik weet dat lullige opmerking is maar.

  Doet die boiler het water dat je in de zomer verwarmd met de overcapaciteit warm houden tot in de winter? Probleem met de panelen is dat overgrote deel in de paar zomermaanden word opgewekt, terwijl je in de winter misschien met genoeg voor de koelkast hebt. ( en dan neem ik de saldering op dag basis mee)

  Met wat hm aangeeft zou je van de 22kw per dag in de zomer een 12 willen meenemen naar de winter periode.

 48. christian

  Zoals ik begrepen heb verkoop je het aan dezelfde prijs als je koopt, exclusief belasting en netgebruik. Ofwel jij krijgt 7 cent per kilowatt maar betaald de volle 21 a 22 cent om dezelfde kilowatt weer terug te krijgen.

  Het idee van accu is leuk, maar hoe zit dat met opslag en kosten. In een elektrische fiets zit een accu die rond de 500 kost, en om de 5 a 6 jaar vervangen moet worden om grotere afstanden te kunnen fietsen. Vertaal dat eens na opslag van 2000kilowatt. Welke investering gaat dat worden om je eigen energie op te kunnen slaan, en loont het zich dan.

 49. christian

  Beste Luuk,

  niet iedereen die zonnepanelen heeft ook boven modaal inkomen, veel mensen zitten eronder.

  Ik ben zo iemand. Mijn zonnepanelen komen via deal met de gemeente. Over de beloften die gedaan worden over terug verdient tijd en dergelijk hoef ik u niks te zeggen, u ziet dit regelmatig genoeg voorbij komen.

  Mijn installatie is toen zo uitgelegd dat ik maximaal aantal panelen liet plaatsen, die uitgerekend op mijn toenmalig verbruik, een terug verdient tijd van 15 jaar zouden hebben. Dit omdat ik maar 1500 van de 2500 verbruikt. De 140 euro die ik per jaar mis uit de berekening zorgen voor de langere terug verdient tijd. Dat is ook geen probleem, die keuze heb ik zelf gemaakt, net als de verhoging van de maandlasten. Ik ben toen van 30 euro voor stroom per maand naar 35 gegaan.

  Deze keuzes heb ik gemaakt om de reden van milieu, en vaste energie prijs die ik heb van mijn lening. En natuurlijk de meevaller van de terug levering. Maar mijn voornamelijk opbrengst haal ik uit de vaste prijs, terwijl voor andere de rekening stijgt.

  Met de nieuwe regeling zullen mijn 3 jaar oude panelen zich nooit terugverdienen, en hebben ze me een hoop geld gekost.

  Ik geef je gelijk erin dat onderhoud op het net betaald moet worden. Maar de overheid heeft doelstellingen voor verduurzaming, dit word gedeeltelijk hierdoor behaald. En netwerkbeheerder kunnen miljoenen winst uitkeren aan personeel en aandeelhouders, terwijl het non profit bedrijven zijn.

 50. christian

  Afhankelijk van je leverancier, krijg je dezelfde bruto prijs per kilowatt als wat jezelf betaald. Het verschil zit hem in de belasting en net gebruik.

 51. christian

  dat vergeet hij niet, dat is de efficiëntie waar hij over heeft.

  Maar gekeken op 1000kw, zou je dus 300 direct gebruiken a 21 cent, en 700 verkopen a 7 cent. Zou een rendement van 112 euro zijn.

  Vraag is of je voor 1000 euro een 1000kw installatie geplaatst krijgt. Uitgaande op terugverdien tijd van 10 jaar.

 52. chris

  Onder de slimme meter kom je helaas niet uit. Juist om de opbrengst van zonnepanelen bij te kunnen houden. Nu word die nog aan geboden, of als je via overheid panelen neemt verplicht. Maar nog even en hij word opgedwongen.

  De meter is eigendom van de netwerkbeheerder, je kunt onderhoud of vervanging hierin niet weigeren. Uitleg hiervoor kan al het mogelijke zijn, van verouderd, onbetrouwbaar tot onveilig. Als je blijft weigeren kun je voorstellen wat gebeurd.

 53. Jan

  Terug leveren zonder vergoeding, dat ga ik niet doen. Wat ik straks nodig heb is een slim systeem dat mijn huis zomers koelt met de overtollige energie. En in de winter verwarmt, wanneer de zon schijnt. Of bestaat dat al?

 54. jaap

  en waar iedereen nu niet aan denkt, maar wat zeker gaat gebeuren: variabele tarieven.

  Als onze regering namelijk blind doorgaat met het blijven subsidieren van zonne- en windparken (12 miljard SDE+ in 2020!)
  Dan staat er straks enorm veel vermogen opgesteld. Dat klinkt natuurlijk mooi en groen, maar dat betekent wel, dat wanneer je panelen als particulier veel stroom opleveren, op een beetje frisse winderige dag in april. Dat er dan bij de grote jongens (dankzij je eigen ODE bijdrage al die jaren) HEEL VEEL stroom opgewekt wordt uit zon en wind.
  Waarschijnlijk meer dan Nederland op dat moment verbruikt. Dat is in Duitsland al een paar keer gebeurd.

  Wat gebeurt er dan: electriciteits producenten gaan BETALEN om je stroom te leveren.
  Die zouden dan knettergek of heel snel failliet zijn als ze jou als particulier iets van 4 cent betalen om stroom te leveren en dan een grote afnemer nog 2 cent betalen om die stroom af te nemen.

  Dat gebeurt 3x in Nederland en dan zit er al een lobby op het ministerie om variabele tarieven af te dwingen.
  Dan wordt je zonnestroom dus waardeloos, of ze mogen op afstand je omvormer afschakelen, en in de donkere windstille tijden ga je helemaal de hoofdprijs betalen voor een kWh.

 55. Erwin

  De overheid is weer niet te vertrouwen, heb nog steeds de oude meter die ik ook zolang mogelijk probeer vast te houden. Weigeren mag niet dus ik zal een afspraak inplannen voor december 2022 om aan deze onzinnige wetgeving te voldoen. Sinds augustus was onze installatie terugverdiend dus dat is fijn maar in 2030 laat ik alles verwijderen. Ga geen stroom voor jan joker opwekken. Als de overheid het zo wil vind ik het ook wel best.

 56. Mary Ritema

  In de zomer leveren we schone stroom aan het net, in de winter betalen we straks de hoofdprijs voor de nog steeds groene stroom van het net, doordat dit inclusief vervuilingsbelasting is die drie keer zoveel kost als de energieprijs zelf.
  Zou de R echter hier korte metten mee maken? Want iedereen moet aan de warmtepomp, we hebben die al twintig jaar, maar de stroom die we jaarlijks opwekken hebben we juist in de winter nodig. De overheid profiteert dus vab onze goedkope opgewekte stroom zomers en verkoopt het duur weer terug, terwijl we niet vervuilen, wij zijn Co2 neutraal.

  Tijd om deze maatregel naar de prullenbak te verwijzen, niet betalen voor vervuiling is geen subsidie, maar rehtvardigheidsbeginsel, dus naar de prullenbak met deze plannen van Wybes

 57. Mary Ritsema

  Hier kan ik geen brood van bakken, warm water sparen in de boiler voor de rest van het jaar, hoe houd je die dan warm?

 58. Ger

  Kijk daar kunnen we iets mee.!!
  Mensen die met frisse ideeën komen, of ze nu wel of niet meteen de perfecte oplossing zijn.
  Zo wil ik een systeem bedenken om na 2023 de omvormer alleen in te schakelen als ik stroom nodig heb.
  en zodoende de levensduur van de omvormer te verlengen.
  Mijn eerste gaf namelijk na 5 jaar al de geest en ja garantie is leuk maar dan moet het bedrijf nog wel bestaan.
  En opslaan in accu’s heeft alleen n’ kans in sprookjes.

 59. Ger

  En op wie moeten zonepaneelhouders dan gaan stemmen beste Ton ?
  Welke partij zegt wel voor behoud van de salderingsregeling te zijn?
  Ik heb het nog niet gehoord.
  Jij wel?

 60. Peter O

  Een slimme (domme) meter is niet verplicht enkel een meter die levering en teruglevering registreert

 61. Ron

  Wij hebben in 2018 een woning gebouwd, geen gas en voldoende zonnepanelen voor het voeden vd de warmtepomp en eigen energieverbruik. Een behoorlijke investering. In de huidige regeling terug te verdienen in 10 jaar. Salderen afbouwen/stoppen zal ervoor zorgen dat ik mijn investering niet meer terugverdien. Zo’n warmtepomp slurpt ongeveer 6500Kw/jaar. Dat is behoorlijk veel. In de zomerperiode lever ik zo’n 80% van alle zonne-energie. Echter warmtepomp verbruikt dan maar 10% vd zonne-energie. Dus in de winter zal ik energie moeten kopen aan de hoofdprijs en teruggeleverde energie uit de zomerperiode, daar krijg ik 7 cent voor?? Of een aanvulling? Mijn conclusie is: ga niet aan de warmtepomp…dat gaat niet lonen.

 62. Peter O

  De rechter hoeft er geen einde aan te maken als je naar Duitsland kijkt daar is de energiewende mislukt. Hier wordt die mislukking bewust uit het nieuws gehouden. De heer Timmermans is altijd elk overleg met critici wetenschappers, ingenieurs en economen uit de weg gegaan. Naar de toekomst toe moeten er zeker stappen op het gebied van energie ondernomen worden. De weg die nu bewandeld wordt blijkt een doodlopende te zijn die wel duizenden miljarden kost die u en ik toch op ons bordje krijgen.

 63. Peter O

  Beste Ron,
  Hou er rekening mee dat je prijs de komende jaren op het niveau van Duitsland en Denemarken komt te liggen van elektriciteit. 0,30 tot 0,35 is dan heel normaal.

 64. Peter O

  Beste Chistian.

  Is helaas nog erger voor je.Onze VVD minister Wibes heeft voor de tv verklaart dat markt prijzen als uitgangspunt gelden als vergoeding. De gemiddelde marktprijs is nu rond de 0,045 euro cent naar de toekomst zal het schommeleffect steeds groter dus onvoorspelbaar worden. Wind en zon zijn nu eenmaal geen energiedrager effe een paar knoppen omzetten zal dan steeds moeilijk worden. Wanneer kwiebus zijn eigenknop omdraait weet ik niet

 65. Rob

  Zal niet gebeuren! Net als bij de banken die geld toe krijgen, zullen consumenten flink betalen. Onze economie is erop gebaseerd dat consumenten flink betalen.

 66. Leo

  Wat een wispelturige overheid hebben wij zeg, hybride auto met wegenbelasting, niet meer interessant. Zonnepanelen zonder saldering, niet meer interessant. De CO2 uitstootvermindering wordt veel te veel bij de burger neergelegd, De buurlanden gaan aan het gas en wij moeten eraf. En ons flink voor de gek houden met zogenaamde schone elektrische auto, dat is alleen de uitstoot verplaatsen naar een vuile centrale met veel verliezen over het elektrische netwerk.
  Ik hoop op een goede doorontwikkeling met waterstof en dan thuis opwekken en opslaan voor je auto en stoken in de winter. Dan leg ik er nog eens 15 zonnepanelen bij en koppel af van het gas en stroomnet. en voor die enkele keer dat ik alsnog zonder zit start ik mijn 3KW aggregaat wel op.

 67. Rob

  als de salderingsregeling stopt, zul je ook in de zomer overdag, als je weinig gebruikt, maar de dagprijs terug krijgen, terwijl je ‘s avonds en snachts het volle pond betaald.
  Dus 9500 KWh terug leveren aan dagprijs en het hele jaar geleverde krijgen aan consumenten prijs en dat zal dicht tegen de 9000kwh liggen, want we gebruiken nu eenmaal weinig stroom overdag in de zomer.

 68. Wiebe

  Die bestaat al, een water/water warmtepomp met een koppeling voor de zonnepanelen.
  Fronius levert een Hybride inverter die een accu vult overdag, en leeg trekt in de avond, en daarnaast een relais contact heeft om de Nibe warmtepomp op luxe te schakelen.
  Omdat de prijzen van de accu’s dalen per jaar, zal dit snel een interessante optie worden.
  Deze neemt dan tijdens zonneschijn meer af om te voorkomen dat er teveel terug geleverd wordt.
  En heb je een Nibe met passieve koeling, dan wordt de overtollige warmte in de zomer weer de grond in gestopt voor gebruik in de winter.
  Enig nadeel: je moet wel een redelijk geïsoleerd huis hebben met vloerverwarming.

 69. Wiebe

  Voor wie het nog niet helemaal begrepen heeft, alles wat de staat geld kost, is tijdelijk, en alleen bedoeld om mensen te bewegen een bepaalde richting te kiezen.
  Geen wegenbelasting voor zuinige auto’s?
  Voor een prius die in 2005 nog belastingvrij was, betaal je al de volle mep.
  Belastingkorting voor auto’s op grijs kenteken?
  Afgelopen voor particulieren…
  Belastingvrije voet voor de partner van de eenverdiener?
  Bijna verdwenen, om waarschijnlijk tijdelijk plaats te maken voor een bijdrage in de kinderopvang van wie gek genoeg is om als loonslaaf aan de bak te gaan.
  En zo zijn er vast nog wel een paar.

 70. Peter O

  Wiebe,
  Zonder zon en wind kan je wel voor een vermogen aan accu’s neerzetten maar gaat het licht echt uit. Stop met die verkoop praatjes in de leer geweest van de Haagse school. Laat dit kabinet eerst maar eens het voorbeeld geven en alle overheidsgebouwen energie arm maken. Energieneutraal bestaat niet een vorm van grijzestroom zal je altijd beschikbaar moeten hebben. Of ze moeten atoomenergie centrales neerzetten in ons land. Oja, de omvormer van Fronius van me kan ik na 5 jaar al niet meer uitlezen.

 71. Mark

  Wat zouden ze kunnen doen als je na 2023 blijft weigeren omdat je geen digitale meter wilt i.v.m. met te veel straling en eventuele privacy schending.
  Bijna alles om ons heen is made in China ,waarom deze meters dan niet?
  En men beweert wel dat de meter niet op afstand uitleesbaar kan worden afgesteld, maar laat mij daar nu helemaal geen vertrouwen in hebben.

 72. Henk Baar

  Moi Leo , denk jij dat de doorontwikkeling zo ver gaat dat je volledig onafhankelijk kan worden? Welke belasting gaat dan omhoog als de energiebelasting wegvalt omdat je niks meer gebruikt ? Er zal dan vast wel weer een octrooi opgekocht worden en in de ijskast gezet worden.

 73. Theo

  Hoi Ron,ook ik heb een warmtepomp ,zonneboiler etc.en op dit moment met 26 panelen .Het is helemaal waar wat je zegt.Met een wintermaand gebruik ik meer als 1000kwh.Een batterij heb je weinig aan omdat ik in de winter gem.maar 3 kwh opwek en soms 60 kwh voor verwarming gebruik.
  Het vervolg bij mijn energietransitie is vastgelopen.Dan zou een advies van een sturende regering op zijn plaats zijn.
  Mijn gasaansluiting zit er nog…..

 74. Joep Meloen

  Een land kan niet meer stroom leveren dan gebruikt wordt, de spanning van het net wordt dan hoger dan 240 volt waardoor de zonne omvormers zullen uitvallen. Waardoor je niet meer kunt terug leveren, en dus ook niet terug betaald wordt door de energie maatschappij. Alles dus weer in evenwicht. Werkt toch perfect zo. Waarom dan moeilijk doen over het teveel van zonnepanelen energie leveren.?

 75. Jesse van der Woude

  Beste Redactie,

  Het stukje is niet helemaal volledig. Het gaat er naar uitzien dat energieleveranciers met elkaar gaan concurreren betreft wie de hoogste teruglever vergoeding gaat betalen. Dus de kale kWh vergoeding zal wel iets hoger worden dan het nu is. Dus voor eigenaren van zonnepanelen zal er wel een verdienmodel blijven.

  Verder vraag ik mij wel af wat de toekomst is van bedrijven die zonnepanelen verhuren. Het verdienmodel zal een stuk minder aantrekkelijk zijn omdat huurders niet heel veel winst uit de zonnepanelen halen. Op een zomerse dag alle elektriciteit binnen het huis opslaan is erg lastig. De verwachting is dat huurders in de min gaan betreft de kosten. Voor de huurder gaat het dan alleen maar geld kosten. Dit geld ook voor woningcoöperaties die aan hun huurders tegen een kleine vergoeding zonnepanelen leveren. Het verdienmodel zal bij deze consumenten ook volledig verdwijnen.

  Hopelijk gaat de politiek hier nog eens goed naar kijken. Door deze regeling gaan we onze doelstellingen niet halen.
  Alleen mensen met de ruimere beurs hebben dan nog profijt.

  Ik ben benieuwd

 76. Gerrit

  In 2016 hebben we een energie neutrale woning gebouwd met o.a. 32 zonnepanelen en een warmtepomp. Van maart tot oktober/november wekken de zonnepanelen natuurlijk het meest op. Nu nog niet lang op te slaan thuis, helaas. Maar ik hou de ontwikkelingen op het gebied van opslaan van opgewekte energie in de gaten. Accu, vliegwiel of anderszins is mij om het even, als ik maar het op enig moment in staat ben om het een maand vast te houden en te gebruiken. Zo niet, als het wetsvoorstel in deze vorm wordt wordt bekrachtigd, gaat bij mij de teruglevering stoppen in 2026. Dan is het niet aantrekkelijk meer. Ben benieuwd of ik dan weer een ouderwetse meter terug kan krijgen, zou niet weten waarom niet: het zijn mijn zonnepanelen en daarmee energie die ik heb opgewekt. Ik zorg zelf tegen die tijd voor opslag, geef het aan de buren, maak misschien wel een buurtcentrale of laat de opgewekte energie gewoon “weglopen”. Zal er alles aan doen om het voordeel niet in de zakken van de overheid te laten verdwijnen. Hypocrieten.

 77. Ad.H

  Aangezien dit wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd en onze nieuwe regering naar dut probleem mag kijken, klopt dit artikel niet meer

 78. BertBre

  Even een paar opmerkingen over de reacties.
  @Ton Otten: de slimme meter wordt geen blokkeerder van teruglevering, er komt een meter bij, bij iedereen, die de totale hoeveelheid opgewekte energie meet. Dus nog voordat je deze misschien zelf hebt gebruikt voor een wasmachine oid.

  @Frank Monsieurs: het is Eric Wiebes geweest die verantwoordelijk is voor deze tragedie, voor diegene die hem niet kennen, deze man zit in de regering, maar is enkel voor de belangen van bedrijven, zo heeft hij er voor gezorgd dat een datacenter gratis de stroom van een naast bijgelegen zonepanelenveld kan gebruiken, dat niemand meer een cent schadevergoeding krijgt in Groningen, etc. etc. Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat in dit vreselijke plan, de consument de laagste vergoeding kreeg, namelijk 70% van de prijs voor belastingen ed., wat nu ca. 7 cent is. In het onderzoek waar dit uitkomt heeft men aangeraden om de hoogste vergoeding (90%) te doen, maar dat zouden de grote energiebedrijven te nadelig uitkomen, dus is er voor de laagste gekozen.

  In dit land is het zo dat je als normale burger niet mag profiteren van investeringen, investeer je in het kopen van een huis, is er de huurwaardeforfait, investeer je in isolatie, dan kan je alleen subsidie krijgen bij zeer grote huizen omdat er een ondergrens is, investeer je in duurzame energie, dan kiest de regering de kant van de bedrijven om er voor te zorgen dat die niet te veel mislopen, gesteund door burgers die zelf geen zonnepanelen hebben en saldering niet eerlijk vinden(?).

  We zouden als zonnepaneelhouders een statement kunnen maken door allemaal, maar dan ook echt allemaal, om de hoofdschakelaar van onze panelen uit te doen zodra de saldering stopt. Eens kijken hoe lang men dit gaat volhouden, in ieder geval korter dan ons, de saldering keert dan terug en we hebben weer een eerlijke situatie.

  Om de regering tegemoet te komen voor het verlies aan belasting en de bedrijven voor de ‘transportkosten’ (**proest**), zou je als zonnepaneelhouder 12 euro per maand daarvoor moeten betalen. We betalen nu gemiddeld 24 euro belasting per maand als je geen zonepanelen hebt, de helft is dan meer dan genoeg omdat een deel van je stroom nooit het net in teruggaat.

Geef een antwoord

Of