Terugverdientijd zonnepanelen

Uit de berekeningen van TNO (De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) blijkt dat ongewijzigd doorgaan met salderen op termijn tot overstimulering leidt. De terugverdientijd van zonnepanelen komt dan uit op minder dan zes jaar in 2023 en minder dan vijf jaar vanaf 2028. In het regeerakkoord is opgenomen dat de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd, zodat deze kostendaling wordt gecorrigeerd. Zo kan er met dezelfde financiële middelen meer klimaatwinst kan worden geboekt.

Afbouwpad salderingsregeling

Stroom die je direct gebruikt lever je niet terug. Denk bijvoorbeeld aan de wasmachine die aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt. Financieel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom. In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt - tot 2023.

Uitrol slimme meters

Netbeheerders zijn op dit moment druk bezig met de uitrol van de 'slimme meter'. Op dit moment beschikt 80% van alle kleinverbruikers al over zo’n meter. Het is voor de afbouw van de salderingsregeling vereist dat kleinverbruikers beschikken over een meter die levering en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan meten. Dat kan een slimme meter zijn of een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is. Netbeheerders bieden vanaf 2021 gedurende twee jaar iedereen die nog geen geschikte meter heeft opnieuw zo’n meter die afname en invoeding apart kan meten aan. Met dit wetsvoorstel wordt het verplicht deze te accepteren./Ook komen er in de toekomst waarschijnlijk 'smart grid'-systemen die zoveel mogelijk eigen gebruik van opgewekte stroom belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet ('grid') wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden. Zo kunnen kostbare verzwaringen van het energienet - en daarmee hogere netbeheerkosten - beperkt blijven.

Salderen en grootzakelijke klanten

Voor grootzakelijke klanten (aansluiting vanaf 3×100 ampère) bestaat geen salderingsregeling. Klanten met een grootverbruiksaansluiting kunnen gebruik maken van de SDE+ subsidie. Het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze subsidieregeling uit.

Zonnepanelen en salderen

Geef een reactie