Wetsvoorstel heeft nog geen meerderheid

Het wetsvoorstel ligt al sinds 2019 op de plank, maar een beslissing over de afbouw van de salderingsregeling werd sindsdien steeds vooruitgeschoven. Hierdoor werd de afbouw eerder al uitgesteld naar 2025, terwijl deze oorspronkelijk dit jaar zou starten. Deze week werd het wetsvoorstel dan eindelijk in de Tweede Kamer besproken, maar het lijkt allerminst zeker dat Jetten een meerderheid vindt voor het wetsvoorstel in beide Kamers. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid haalbaar, maar in de Eerste Kamer is die er vooralsnog niet.

Nog veel vragen afbouw salderingsregeling

Het wetsvoorstel riep tijdens het debat zoveel vragen op dat minister Jetten niet eens aan het woord kwam om deze te beantwoorden. De belangrijkste punten van zorg zijn; de terugverdientijd van zonnepanelen, de minimale kWh-prijs voor teruglevering na de afbouwperiode, een regeling voor huurders met zonnepanelen en de ontwikkeling van de markt voor thuisbatterijen die energieopslag mogelijk maakt. Volgende week wordt het debat voortgezet en zal Jetten antwoorden geven op de gestelde vragen.

Zekerheden inbouwen voor zonnepanelen

Door het stoppen van de salderingsregeling ontstaat er marktwerking voor zonnestroom die wordt teruggeleverd. Om een korte terugverdientijd van zonnepanelen te waarborgen, is een bodemprijs per kWh belangrijk. Deze moet zekerheid bieden en voorkomen dat energieleveranciers goedkoop zonnestroom ontvangen en deze vervolgens op hetzelfde moment veel duurder verkopen. De huidige bodemprijs van 70% van de marktprijs lijkt deze garantie niet te geven. Jetten moet waarschijnlijk flink sleutelen aan het wetsvoorstel om dit door zowel de Eerste als de Tweede Kamer te loodsen.

Tijdlijn salderingsregeling

Voordelen van de salderingsregeling

Enorme stimulans voor aandeel zonnestroom

De huidige salderingsregeling is simpel en maakt het inschatten van de terugverdientijd van zonnepanelen eenvoudig. Deze is langer als de kWh-prijs daalt en korter als deze stijgt, omdat je simpelweg dezelfde kWh-prijs krijgt voor de teruglevering als die je betaalt voor de afname van energie. Dit zorgt ervoor dat het plaatsen van zonnepanelen altijd rendabel is, waardoor het aandeel zonne-energie de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

Energieopslag niet nodig

Door de salderingsregeling fungeert het elektriciteitsnet nu als een soort buffer van groene stroom om seizoenen te overbruggen. Het is dus niet nodig om een dure thuisbatterij te installeren. Sterker nog, je zou nu minimaal 300 thuisbatterijen van 10 kWh moeten installeren om de winter door te komen met de stroom die je in de zomer hebt opgewekt.

Gelijk speelveld voor huurders

Het speelveld is nu voor iedereen gelijk. Met name voor mensen met een huurwoning heeft het stoppen met salderen consequenties. Zij betalen de zonnepanelen die de woningstichting heeft geplaatst namelijk met een structurele huurverhoging gebaseerd op de salderingsregeling. Als deze wegvalt staat deze huurverhoging niet meer in verhouding met de opbrengst van de zonnepanelen.

Nadelen van de salderingsregeling

Inkomsten uit energiebelasting

De salderingsregeling zorgt ervoor dat de overheid minder energiebelasting binnen krijgt. De overheid kan dit oplossen door de energiebelasting te verhogen, maar dit heeft vooral grote consequenties voor mensen die geen zonnepanelen (kunnen) plaatsen. Zo is bijvoorbeeld niet elk dak geschikt voor zonnepanelen of heeft niet iedereen geld om te investeren in zonnepanelen.

Energieleveranciers betalen veel voor goedkope zonnestroom

Energieleveranciers kopen de zonnestroom in voor een hoge elektriciteitsprijs op het moment dat er juist veel aanbod is en de zonnestroom eigenlijk goedkoop zou moeten zijn. Het verschil rekent de energieleverancier door bij alle klanten, waardoor de kWh-prijs voor de afname van elektriciteit stijgt. Vooral mensen zonder zonnepanelen krijgen daardoor een hogere energierekening.

Stijgende netwerkkosten

Het uitbreiden en vernieuwen van het elektriciteitsnet kost veel tijd en geld en kan de groei van zonnepanelen op dit moment niet bijbenen. Ook de afstemming van afname en teruglevering wordt met de groei van zonnepanelen (teruglevering in de zomer) en warmtepompen (afname in de winter) steeds complexer. De netwerkkosten dreigen hierdoor straks onbetaalbaar te worden.

Rem op ontwikkeling energieopslag

Door de salderingsregeling is er geen behoefte aan thuisbatterijen of andere vormen van energieopslag. Hierdoor staan de ontwikkelingen voor het opslaan van zelfopgewekte zonnestroom stil en zijn de bestaande thuisbatterijen duur en te klein om te voorzien in de behoefte die ontstaat na het tijdperk van salderen, namelijk seizoensopslag.

Moet de salderingsregeling blijven?

Meer nieuws over de salderingsregeling en subsidies

9 reacties op “Afbouw salderingsregeling nog lang niet definitief”

 1. Jan

  Hoi @mortyr,
  De prijs van een thuisbatterij (voor seizoensgebruik) ligt zóveel hoger in vergelijk met de prijs voor zonnepanelen 20 jaar geleden, dat de overheid zich (straat)arm zal moeten subsidiëren wil ze de prijzen tot een rendabel niveau laten dalen zoals met zonnepanelen is gebeurd. Wellicht dat een thuisbatterij in de nabije toekomst zóveel voordeliger wordt dat hij interessant is (als luxe) noodhulp voor ong. 24 uur wanneer de stroom uitvalt, maar voor seizoensopslag zal hij op de middellange termijn niet geschikt zijn. Zoveel ontwikkeling zit er op dit moment (helaas) niet in.

 2. Stineke Groote Nieuwenhof

  “Het uitbreiden en vernieuwen van het elektriciteitsnet kost veel tijd en geld en kan de groei van zonnepanelen op dit moment niet bijbenen. Ook de afstemming van afname en teruglevering wordt met de groei van zonnepanelen (teruglevering in de zomer) en warmtepompen (afname in de winter) steeds complexer. De netwerkkosten dreigen hierdoor straks onbetaalbaar te worden.”

  De sterke groei van het aantal zonnepanelen komt niet door salderen, maar door de SDE+(+) regeling. Als men pocht dat Nederland zoveel zonnestroom heeft per hoofd van de bevolking, dan komt dat door zonnepanelen in weilanden. Het zijn de zonneparken die het net zwaar belasten. Je moet de SDE+(+) regeling afschaffen. Die kost miljarden. Warmtepompen hebben niets te maken met salderen, dus moet je warmtepompen die het net pas ECHT belasten en geen subsidie ervoor geven. Stroom van zonnepanelen op daken gaat in seconden naar buren in de straat inplaats van stroom van windmolens of kolencentrales ver weg en zo ontlasten ze het netwerk.

  “Rem op ontwikkeling energieopslag
  Door de salderingsregeling is er geen behoefte aan thuisbatterijen of andere vormen van energieopslag. Hierdoor staan de ontwikkelingen voor het opslaan van zelfopgewekte zonnestroom stil en zijn de bestaande thuisbatterijen duur en te klein om te voorzien in de behoefte die ontstaat na het tijdperk van salderen, namelijk seizoensopslag.”
  De overheid wil blijkbaar ook salderen afschaffen om thuisbatterijen te kunnen verkopen, maar gebruikt daarvoor leugens. Als je de stroom gaat opslaan in een thuisbatterij, gaat het niet meer naar afnemers dichtbij. Die moeten dan stroom van windmolens op de Noordzee of van een kolencentrale. Ook betaal je geen belastingen over stroom die je opslaat in je thuisbatterij. Het is dus GOED als we de ontwikkelingen voor het opslaan van zelfopgewekte zonnestroom STOPPEN. Seizoenopslag is idioot, gewoon leveren aan je buren of andere afnemers dichtbij is hartstikke goed en zo ontlast je het stroomnetwerk en druk je de stroomprijs. Nu komt er goedkope stroom op het net, soms zelfs tot een negatieve prijs en met thuisbatterijen stopt dat. Remember, al is de stroomprijs negatief… de buren betalen gewoon het volle tarief aan hun leverancier bv. 45 cent en leveranciers maken extra winst bij een negatieve prijs. Ik heb dit alles gelezen op https://salderingsregeling.com/ en ik sta er 100% achter.

 3. Stineke Groote Nieuwenhof

  https://www.openkamer.org/kamervraag/2022Z15973/
  De NOS op 13 november 2022, RTL nieuws op 16 januari 2023 en de heer H. Bontenbal vertellen het verhaal alsof burgers met zonnepanelen in de zomer goedkope stroom leveren en die dan in de winter op een duur moment terugkrijgen. Dat zou leveranciers volgens Bontenbal miljarden kosten. Maar als je dan vraagt naar waar die stroom dan in de tussentijd is, blijft het stil. Want het is onzin. Dit onzinverhaal zou zware belasting betekenen van het net en daarom zouden burgers met zonnepanelen hun eigen stroom moeten gebruiken of opslaan in een thuisbatterij. Ook zouden burgers niet meer panelen moeten nemen dan voor eigen gebruik. Maar het is een verhaal uit de koker van de thuisbatterijlobby om salderen zwart te maken. Alleen zonder salderen kun je thuisbatterijen verkopen. In werkelijkheid gaat de stroom van een dak het net op en dan in seconden of zelfs in een fractie van een seconde naar de eerstvolgende gebruiker. Dat kunnen je buren zijn en die hoeven dan geen stroom van de Noordzee of van een kolencentrale ver weg. Zonnepanelen op daken ONTLASTEN het stroomnetwerk. Ook dempt deze goedkope stroom de stroomprijs op de stroommarkt. Belasting van het net komt door zonnepanelen in weilanden en die kosten wel miljarden ECHTE subsidie. Als burgers stroom gaan opslaan in thuisbatterijen, moeten de buren weer stroom van de Noordzee of van een kolencentrale ver weg. Ook gaan burgers met een thuisbatterij belasting ontduiken. Als we subsidie gaan geven op thuisbatterijen, gaan we belastingontduiking subsidiëren en het stroomnetwerk zwaarder belasten.

 4. Stineke Groote Nieuwenhof

  “Energieleveranciers kopen de zonnestroom in voor een hoge elektriciteitsprijs op het moment dat er juist veel aanbod is en de zonnestroom eigenlijk goedkoop zou moeten zijn. Het verschil rekent de energieleverancier door bij alle klanten, waardoor de kWh-prijs voor de afname van elektriciteit stijgt. Vooral mensen zonder zonnepanelen krijgen daardoor een hogere energierekening.”
  Alleen zonder salderen kun je thuisbatterijen verkopen en het is dus een onzinverhaal van de thuisbatterijlobby.
  Vreemde redenering en net zo geloofwaardig dan baby’s uit de boerenkool. Deze redenering was op 13 november 2022 in het achtuurjournaal en 16 januari bij RTL nieuws. In de zomer als stroom goedkoop is bv. 3 cent leveren burgers met zonnepanelen stroom aan hun leverancier en ze krijgen dat in de winter terug als de stroom bv. 12 cent kost. Dan maakt hun leverancier een verlies van 9 cent. Dat is ook de achtergrond van de Kamervragen van H. Bontenbal (CDA), volgens hem kost dit miljarden. Minister voor Klimaat en Energie beantwoorde deze vragen serieus. Maar het verhaal klopt net zo goed als baby’s uit de boerenkool. Het is onzin en ik kan niet geloven dat volwassen mensen dit geloven. Mijn leverancier is Oxxio, kan ik stroom leveren aan Oxxio? Mijn buurman zit bij Vattenfall, kan hij leveren aan Vattenfall? En als ik overstap naar BudgetEnergie, ga ik leveren aan BudgetEnergie? Nee, natuurlijk niet. Burgers leveren geen stroom aan hun leverancier. Bovendien zouden zij die stroom van de zomer tot de winter moeten opslaan. Er zijn geen batterijen en als die er zouden zijn, dan zou het verlies van zomer tot winter gigantisch zijn. Ook zouden burgers met zonnepanelen dan alleen stroom moeten gebruiken in de winter, maar vaak gebruiken ze alles al in de zomer. Energieleveranciers kopen ook niet dynamisch in, dus niet tegen 3 cent in de zomer op het moment van opwek en levering aan het net. Het is een broodje aap verhaal en net zo geloofwaardig dan baby’s uit de boerenkool.
  Burgers met zonnepanelen leveren stroom aan het net en dan gaat het in seconden naar de eerstvolgende gebruiker van stroom en dat zijn vaak de buren in de straat. Voor de stroom die op dat moment maar 3 cent waard is. betalen de buren gewoon het tarief van hun leverancier bv. 45 cent en dat is inclusief belastingen en WINST voor hun leverancier. Door salderen krijgt degene die het heeft opgewekt en geleverd aan het net, het tarief van zijn leverancier en dat zal ongeveer ook 45 cent zijn. Gebruikers van de stroom betalen gewoon aan degene die het heeft opgewekt en geleverd, dat is salderen. Hun leverancier maakt gewoon dezelfde winst als op alle stroom die hij levert aan de buren. Maar met het eerlijke verhaal kun je salderen niet zwart maken en geen batterijen verkopen. https://salderingsregeling.com/

 5. Leon Nelen

  Aangezien elke gesaldeerde kWh de overheid € 0,15 aan energiebelasting kost, kan de salderingsregeling per direct vervangen worden door een terugleversubsidie van € 0,10 per kWh (dus bovenop de bestaande terugleververgoeding van je energieleverancier). Wat tussen 1 maart en 1 oktober is teruggeleverd wordt dan uitbetaald. Tussen 1 oktober en 1 maart kan de saldering dan blijven, want dan is PV-stroom immers goed van prijs. Dat heeft als voordeel 1. niet paneelbezitters betalen dan niet het prijsverschil tussen de goedkope zomerse middagstroom van de saldeerders 2. Tussen 1 oktober en 1 maart kunnen PV-bezitters dan ook een contract nemen met dynamische tarieven (voor de goedkope uren vooral ‘s nachts en in het weekend met veel windenergie).
  Batterijopslag is totaal geen oplossing want die zijn zelfs voor dag-nacht opslag te duur. Laat staan seizoensopslag, wat ook totaal nit nodig is want in de winter piekt juist windenergie. De oplossing moet vooral komen door het gebruik van PV-stroom in de zomer overdag te bevorderen. Óók door niet-paneelbezitters. Dat kan door dynamische contracten actief te bevorderen. Dus geen (eventuele) energietoeslagen zonder dynamische contract (en dus slimme meter en P1 ding).

 6. Fred van Hessen

  Ja, iederéén betaalt mee aan alle overheidssubsidies, waarom zou er voor mensen zonder zonnepanelen in dit geval een uitzondering gemaakt moeten worden? (Voor huurders met zonnepanelen ligt dat inderdaad wat anders.) We betalen ook met z’n allen die 17,5 MILJARD subsidie per jaar voor de fossiele industrie, dat is dus €1000 per inwoner, babies en grijsaards meegerekend. Kan ik daar niet van uitgezonderd worden? Ik heb voor de besteding daarvan nog wel wat betere ideëen… (de ontwikkeling van geluidloze windturbines voor thuisgebruik bijvoorbeeld, aanvullend op zonnepanelen; kansrijker dan thuisbatterijen in ieder geval…)

 7. Mia

  Hoi @eagleeye,

  Dat is een mooi rekensommetje, maar thuisbatterijen worden natuurlijk goedkoper en efficiënter als er meer vraag komt. Op dit moment is thuisopslag onbetaalbaar als je doel is om het seizoen te overbruggen. We weten niet wat een thuisbatterij nog aan doorontwikkelmogelijkheden heeft. We hadden 20 jaar geleden ook grotere zonnepanelen met 100 Watt vermogen die stervensduur waren. De vraag is alleen of je de salderingsregeling moet afschaffen om dit proces te versnellen of dat het ook kan met een extra subsidie voor thuisbatterijen. Of is er misschien een andere, betere oplossing.

 8. Jan

  Ja lachen die Jetten.
  Van welke planeet komt die man?
  Stimuleren van thuisopslag?
  Oké even een rekensommetje:
  Een thuisbatterij van 10 kWh kost ca. €10.000,00 (excl. BTW, incl. installatie en omvormer).
  Om de winter door te komen (ook verwarmen met elektriciteit) met je in de zomer gespaarde zonne-energie ben je ca. 3000 kWh nodig.
  Dit vergt een investering van 300 thuisbatterijen van 10 kWh = €3.630.000,00 (incl. BTW).
  De batterij gaat dan 4000-8000 laadcycli mee.
  Na een kleine 22 jaar (degradatie, etc. meegerekend) is je investering van €3.630.000,00 ‘verdampt’.
  Stimulatie door de overheid d.m.v. bijv. alléén BTW-vrijstelling zal dan niet genoeg zijn, vrees ik…
  Het omslagpunt ligt dan boven een kWh-prijs van bóven de €55,00. (3000*55*22=3.630.000,00).
  Ja, dat gaat een enorm succes worden Robbie……………

 9. Evan

  Jetten komt met een paar verkeerde argumenten;
  – Consumenten die geen zonnepanelen hebben betalen mee aan de salderingsregeling. Ja Jetten, dat geldt ook voor subsidie op elektrische auto’s aanschaffen. Subsidie op energiemaatregelen. Of toeslagen, huursubsidie en wat al niet meer.
  – Zonnepanelen zijn goedkoper geworden. Niet waar, ook niet als je kijkt naar het toegenomen vermogen. Lees de diverse forums maar eens op Internet van potentiële kopers die vragen of ze een mooie offerte hebben? De prijs licht al vaak boven de €1,50Wp.

  Daarnaast het volgende;
  – Nu worden bezitters van warmtepompen al gestraft voor de aanschaf. Hiermee ga je ruim over het prijsplafond heen. Elektrisch auto rijden is voortaan net zo of duurder als fossiele brandstof auto’s.
  – Er zijn (nog) geen goed accu’s. Deze hebben een zelfontlading (10-20%) en kunnen niet de stroom twee seizoenen opslaan.
  – De produktie van accu’s en later de afvoer van accu’s is een aanslag op het milieu.
  – Er zijn te weinig monteurs om iedereen van accu’s te voorzien.

Geef een reactie