Deze week boog de Tweede Kamer zich dan eindelijk over het wetsvoorstel 'afbouw salderingsregeling' van klimaatminister Rob Jetten. In het wetsvoorstel wordt de salderingsregeling tussen 2025 en 2031 afgebouwd om daarna helemaal te verdwijnen. Het debat leidde tot veel vragen en onduidelijkheden.

afbouw salderingsregeling

      294x gezien   0 reacties

Wetsvoorstel heeft nog geen meerderheid

Het wetsvoorstel ligt al sinds 2019 op de plank, maar een beslissing over de afbouw van de salderingsregeling werd sindsdien steeds vooruitgeschoven. Hierdoor werd de afbouw eerder al uitgesteld naar 2025, terwijl deze oorspronkelijk dit jaar zou starten. Deze week werd het wetsvoorstel dan eindelijk in de Tweede Kamer besproken, maar het lijkt allerminst zeker dat Jetten een meerderheid vindt voor het wetsvoorstel in beide Kamers. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid haalbaar, maar in de Eerste Kamer is die er vooralsnog niet.

Nog veel vragen afbouw salderingsregeling

Het wetsvoorstel riep tijdens het debat zoveel vragen op dat minister Jetten niet eens aan het woord kwam om deze te beantwoorden. De belangrijkste punten van zorg zijn; de terugverdientijd van zonnepanelen, de minimale kWh-prijs voor teruglevering na de afbouwperiode, een regeling voor huurders met zonnepanelen en de ontwikkeling van de markt voor thuisbatterijen die energieopslag mogelijk maakt. Volgende week wordt het debat voortgezet en zal Jetten antwoorden geven op de gestelde vragen.

Zekerheden inbouwen voor zonnepanelen

Door het stoppen van de salderingsregeling ontstaat er marktwerking voor zonnestroom dat wordt teruggeleverd. Om een korte terugverdientijd van zonnepanelen te waarborgen is een bodemprijs per kWh belangrijk. Deze moet zekerheid bieden en voorkomen dat energieleveranciers goedkoop zonnestroom ontvangen en deze vervolgens op hetzelfde moment veel duurder verkopen. De huidige bodemprijs van 70% van de marktprijs lijkt deze garantie niet te geven. Jetten moet waarschijnlijk flink sleutelen aan het wetsvoorstel om deze door zowel de Eerste als de Tweede Kamer te loodsen.

Tijdlijn salderingsregeling

Voordelen van de salderingsregeling

Enorme stimulans voor aandeel zonnestroom

De huidige salderingsregeling is simpel en maakt het inschatten van de terugverdientijd van zonnepanelen eenvoudig. Deze is langer als de kWh-prijs daalt en korter als deze stijgt, omdat je simpelweg dezelfde kWh-prijs krijgt voor de teruglevering als die je betaalt voor de afname van energie. Dit zorgt ervoor dat het plaatsen van zonnepanelen altijd rendabel is, waardoor het aandeel zonne-energie de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

Energieopslag niet nodig

Door de salderingsregeling fungeert het elektriciteitsnet nu als een soort buffer van groene stroom om seizoenen te overbruggen. Het is dus niet nodig om een dure thuisbatterij te installeren. Sterker nog, je zou nu minimaal 300 thuisbatterijen van 10 kWh moeten installeren om de winter door te komen met de stroom die je in de zomer hebt opgewekt.

Gelijk speelveld voor huurders

Het speelveld is nu voor iedereen gelijk. Met name voor mensen met een huurwoning heeft het stoppen met salderen consequenties. Zij betalen de zonnepanelen die de woningstichting heeft geplaatst namelijk met een structurele huurverhoging gebaseerd op de salderingsregeling. Als deze wegvalt staat deze huurverhoging niet meer in verhouding met de opbrengst van de zonnepanelen.

Nadelen van de salderingsregeling

Inkomsten uit energiebelasting

De salderingsregeling zorgt ervoor dat de overheid minder energiebelasting binnen krijgt. De overheid kan dit oplossen door de energiebelasting te verhogen, maar dit heeft vooral grote consequenties voor mensen die geen zonnepanelen (kunnen) plaatsen. Zo is bijvoorbeeld niet elk dak geschikt voor zonnepanelen of heeft niet iedereen geld om te investeren in zonnepanelen.

Energieleveranciers betalen veel voor goedkope zonnestroom

Energieleveranciers kopen de zonnestroom in voor een hoge elektriciteitsprijs op het moment dat er juist veel aanbod is en de zonnestroom eigenlijk goedkoop zou moeten zijn. Het verschil rekent de energieleverancier door bij alle klanten, waardoor de kWh-prijs voor de afname van elektriciteit stijgt. Vooral mensen zonder zonnepanelen krijgen daardoor een hogere energierekening.

Stijgende netwerkkosten

Het uitbreiden en vernieuwen van het elektriciteitsnet kost veel tijd en geld en kan de groei van zonnepanelen op dit moment niet bijbenen. Ook de afstemming van afname en teruglevering wordt met de groei van zonnepanelen (teruglevering in de zomer) en warmtepompen (afname in de winter) steeds complexer. De netwerkkosten dreigen hierdoor straks onbetaalbaar te worden.

Rem op ontwikkeling energieopslag

Door de salderingsregeling is er geen behoefte aan thuisbatterijen of andere vormen van energieopslag. Hierdoor staan de ontwikkelingen voor het opslaan van zelfopgewekte zonnestroom stil en zijn de bestaande thuisbatterijen duur en te klein om te voorzien in de behoefte die ontstaat na het tijdperk van salderen, namelijk seizoensopslag.

Bron:  Rijksoverheid

Moet de salderingsregeling blijven?

Meer nieuws over de salderingsregeling en subsidies

Geef een antwoord