Klimaatdoel van Nederland

In 2030 moet 27% van onze energieverbruik afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen. Onder duurzame energie vallen zonne-energie, windenergie, waterkracht, maar ook biomassa. In 2022 was 15% van ons energieverbruik duurzaam, waarmee de haven nog niet in zicht lijkt. Positief is wel dat het aandeel duurzame energie met 2% groeide. Als deze jaarlijkse groei stabiel blijft dan komen we in 2030 uit op 31%, ruim boven het vastgestelde klimaatdoel dus.

Duurzame energie in Nederland

Verreweg de meeste duurzame energie produceert Nederland uit windenergie. De windparken in Nederland zijn goed voor 39% van onze duurzame energieproductie. De rest van onze duurzame energie komt uit zonne-energie (32%), biomassa (29%) en kernenergie (8%). Overigens telt kernenergie niet mee voor het behalen van onze klimaatdoelen. Aardgas is nog steeds onze grootste energiebron, met bijna 51% van de totale productie.

Aandeel duurzame energie in Nederland tot 2022

Aandeel duurzame energie in Europa

Ten opzichte van de deelnemende Europese landen doet Nederland het nog steeds slecht. Dat is ook niet zo raar, want in tegenstelling tot onze Scandinavische buren kan Nederland niet terugvallen op waterkracht. Nederland loopt wel langzaam in op soortgelijke landen, zoals Duitsland en Frankrijk en zijn we onze Belgische zuiderburen zelfs voorbijgestreefd. Het Europese klimaatdoel staat vast op 32% duurzame energie in 2030. Zoals het nu lijkt gaan we dit ruimschoots halen, want in 2022 stond de teller op 23%.

Aandeel duurzame energie 2022

Bron: Eurostat, CBS

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie