3 gigawattpiek zonnepanelen op zee in 2030

Samenwerking is essentieel voor het succes van de ontwikkeling. POS wil de gesprekspartner zijn om de ruimtelijke ordening op zee te ontwikkelen door in overleg te gaan met het ministerie van Economische Zaken en andere belanghebbenden. Dit om de regelgeving aan te passen en zonneparken op zee mogelijk te maken. Er wordt gestreefd naar 3 gigawattpiek zonnepanelen op zee in 2030.

Bijkomende voordelen van zonnepanelen op zee

De bijdrage van zonne-energie aan de elektriciteitsproductie neemt snel toe. Bij de ontwikkeling van grootschalige zonneparken stuiten we echter snel op beperkte beschikbaarheid van land en mogelijke schadelijke effecten op de natuur. Hoewel het mogelijk is om alle daken te bedekken met zonnepanelen, is dit niet altijd haalbaar. Op zee zijn deze nadelen niet relevant en er is geen sprake van schaduw of stof. Bovendien woont meer dan 50% van de wereldbevolking op minder dan 100 kilometer van de kust.

Onverwacht effect van wind op de opbrengst van zonnepanelen op zee

Er is onderzocht wat het effect van wind is op de opbrengst van zonnepanelen op zee. Het resultaat is verrassend: hoe harder de wind, hoe minder efficiënt de zonnepanelen werken. Dit geldt echter slechts tot een bepaald punt, waarbij de opbrengst juist weer toeneemt. Dit fenomeen is te wijten aan de weerspiegeling van het zeeoppervlak: bij matige wind wordt de zonnestraling willekeurig door het bewegende wateroppervlak gereflecteerd, waardoor minder zonnestralen op de zonnepanelen terechtkomen. Maar bij windsterktes hoger dan 7,6 meter per seconde (zo'n 27 km/u) ontstaan witte schuimkoppen op de golven, die het zonlicht zo sterk reflecteren dat de opbrengst weer toeneemt. Dit is gunstig voor Nederlandse offshore zonneparken, omdat het daar vaak harder waait dan 7,6 meter per seconde.

Wat is de taak van het POS?

POS ziet het als haar taak om verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen en te begrijpen, en ook hoe de sectoren duurzame energie, scheepvaart, visserij en andere branches elkaar kunnen helpen bij het ontwikkelen van zonne-energie op zee. Het totale afwegingsproces van belangen en risico's ligt bij de overheid. Om dit proces soepel te laten verlopen, is overleg tussen alle belanghebbenden belangrijk om elkaars belangen te begrijpen. POS heeft een eerste overleg gepland met het ministerie van Economische Zaken. Om vervolgens de samenwerking met andere belanghebbenden aangaan om een heldere lange-termijnplanning voor de ruimtelijke ordening op zee te ontwikkelen.

Bron: TNO

Zijn zonnepanelen op zee de toekomst?

Meer nieuws lezen over zonnepanelen

Geef een reactie