Duurzaam alternatief

Door gebruik te maken van wind, zon, water en opslag wordt een duurzaam en betaalbaar alternatief ontwikkeld voor gebieden en eilanden die geen aansluiting hebben op het centrale elektriciteitsnetwerk. In het Off Grid Test Centre wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende systemen in wisselende samenstellingen getest. De duurzame energiesystemen zijn alternatieven voor bijvoorbeeld dieselgeneratoren op eilanden en afgelegen locaties wereldwijd.

Afsluitdijk

Energieopwekking

Het Off Grid Test Centre bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een duurzaam energiesysteem vormen, namelijk:

  • Drie spuistroomturbines die recent geplaatst zijn in een spuikoker van het eerste spuicomplex vanuit Den Oever.
  • Een windturbine van 50 kilowatt.
  • Een zonnepanelenveld met een vermogen van circa 100 kilowatt
  • Opslagsystemen voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.
  • Een (bio)dieselgenerator die als backup functioneert.

De energieopwekkers zijn via regelapparatuur aangesloten op een accupakket, vergelijkbaar met een levensgrote batterij. Vervolgens is deze elektriciteitsopslag via een omvormer aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Verder worden de verschillende componenten via data- en elektriciteitskabels onderling aan elkaar verbonden. De locatie in Den Oever wordt gebruikt voor onderzoek en onderwijs. Daarnaast is het ook een internationaal uithangbord voor de expertise van de betrokken bedrijven.

Realisatie

Het testcentrum wordt gerealiseerd door MPower, een samenwerkingsverband van Wind Energy Solutions (WES), Zon Energie, Tocardo en verschillende batterijleveranciers. Voor de realisatie van het testcentrum is een bijdrage van € 933.675 uit de Rijksbijdrage Regeling Ambities Afsluitdijk beschikbaar gesteld. De bedrijven dragen zelf ook € 933.675 bij. In het 4e kwartaal van dit jaar zal er gestart worden met het ontwerp, de bouw en oplevering van het centrum. Het centrum zal dan in het 3e kwartaal van het 2017 in gebruik worden genomen.  Wanneer de onderzoeken en tests zijn afgerond, wordt de testlocatie bij Den Oever weer verwijderd. Dit staat gepland in het 4e kwartaal van 2021.

De Nieuwe Afsluitdijk

Het project is onderdeel van het programma ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ en draagt bij aan de ambitie om de Afsluitdijk een innovatieve en energieneutrale energiedijk te maken met internationale uitstraling. Andere voorbeelden van lopende innovaties die hieraan bijdragen zijn Blue Energy en stromingsenergie. De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken ze aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

Geef een reactie