Vraag van de maand zelf energie produceren

Kernenergie is een schone vorm van energie, waarbij geen CO2 vrijkomt. Wel blijft er sterk radioactief afval over en zijn er sinds de kernrampen in Fukushima (2011)  en Tjsernobyl (1986) twijfels over het veiligheidsaspect van een kerncentrale. Toch wordt kernenergie weer vaker genoemd als optie binnen de energietransitie. Er werd zelfs even een kerncentrale in de provincie Groningen geopperd.

Moet Nederland een tweede kerncentrale bouwen?

Forum discussie

Dossier

Deel deze pagina!

16 reacties op “Mei 2021: Moet Nederland een tweede kerncentrale bouwen?”

 1. Van Vlaenderen

  De veiligheid van een kerncentrale is niet 100% gewaarborgd (bvb: sabottage, aanslagen).

  Groene waterstof is veel veiliger en kan o.a.dienen als opslag voor hernieuwbare energie en gebruikt worden als er minder hernieuwbare energie voorhanden is. Ook door internationale connecties van hernieuwbare energiebronnen kan men de energiebevoorrading beter waarborgen. Groene waterstof is de toekomst, er zijn al talrijke projecten rond groene waterstof.

 2. Aart

  Hoe past kernenergie? Het is volkomen terecht dat de huidige kerncentrales dichtgaan. Ze zijn niet inherent stabiel en daarmee onveilig. Met name moeten ze gekoeld worden en als die koeling wegvalt dan worden ze instabiel met soms grote gevolgen. Maar wat dan wel? Kleine Thorium centrales zijn een prima optie.

  Gesmolten zout met Thorium centrales zijn inherent veilig. Als er iets gebeurt met de koeling etc. dan stopt de reactie gewoon. Ook hebben zij geen kritische zaken als een speciaal reactorvat nodig. En er is brandstof genoeg voor eeuwen.

  Het afvalprobleem is gedecimeerd. Deze centrales hebben veel minder afval dat ook minder lang, bijvoorbeeld 300 jaar, bewaard hoeft te worden. Ook kunnen deze centrales het huidige afval onschadelijk maken.
  Je kunt met deze centrales veel minder goed kernwapens maken. Dat is een groot voordeel en de reden dat kernmachten ze links hebben laten liggen.

  Dit is allemaal heel positief, maar de technologie is pas over 10 jaar beschikbaar. Maar het is belangrijk dat we hier heel snel en heel veel in investeren zodat ze echt beschikbaar komen. En in Europees verband dus. Aan het Corona voorbeeld kun je zien dat het echt snel kan, als er prioriteit aan gegeven wordt.

  De huidige ontwikkeling is het opzetten van kleine veilige centrales. Klein betekent dat ze in een container passen en overal neergezet kunnen worden. Een prima alternatief is de driehoek “Wind – Zon – Kleine veilige Thorium centrales” als een eenheid te beschouwen. Daarmee heb je meteen b) de leverzekerheid en c) het elektriciteit transport opgelost.
  Ook heb je dan veel minder windmolens nodig (1/3) wat zeer goed is voor het draagvlak.

  Verder lezen? Thorium-de-oplossing-voor-het-energie-en-klimaatvraagstuk

  Ondanks de negatieve discussies is dit met recht groene kernenergie!!

 3. Will Eisinga

  Deze site heet ZEP. Zelf Energie Produceren. en dan gaat de stelling over kernenergie. dat heeft niks met Zelf Energie Produceren te maken. Ik Produceer Zelf 6000 kWh Energie. en ik verhuur een huis en de huurder Produceert Zelf 5000 kWh Energie. Dat is ZEP. Zelf Energie Produceren. met inductiekoken koken op stroom van het dak. met een Hoge Temperatuur Warmtepomp Zelf Energie Produceren uit de Warmte in de Buitenlucht.
  geen gas, geen energierekening. Inkomsten door zelf Energie Produceren.

 4. Paul Bekker

  Het is inmiddels vijf over twaalf. De energietransitie moet NU gebeuren, niet over 10, 20 of dertig jaar. Die tijd is er gewoon niet meer.
  Het is ook niet nodig. De duurzaam geproduceerde energie gaat met sprongen omhoog en de verdere ontwikkeling ervan belooft nog heel veel meer. Als de regering en bedrijfsleven, incl. Shell, vol inzetten op duurzaam geproduceerde energie, met de techniek die NU beschikbaar is, komen de gestelde klimaatdoelen snel binnen bereik.
  Luchtkastelen, zoals het onzalige idee van kernenergie, verdwijnen voorgoed achter de horizon,

 5. Jan

  Kernenergie kan niet inspelen op een wisselende vraag zoals andere energiecentrales. Het levert levert gevaarlijk afval op dat honderden jaren bewaakt moet worden. De veiligheid is niet gegarandeerd. Inzet van kernenergie is korte termijn denken, “na mij de zondvloed”. Er zijn de afgelopen 80 jaar voldoende kernrampen geweest die dit bewijzen. Het is beter energie te steken in het verminderen van de vraag naar energie, het optimalisering van groene energie en groene energie opslag.

 6. Hein

  Is het langetermijngeheugen van de politiek zo naar de kloten gegaan sinds Threemiles island, Tsjernobyl en Fukushima?
  Het is met de mentale gezondheid van de Nederlandse politiek net zo erg gesteld als met het geheugen van MP Rutte en zijn collega Kaag. “wat is er toen gebeurd dan?” En het bouwen van de kerncentrales en het opwerken geeft geen vervuiling?
  O.K., het bouwen van windmolens en produceren van PV-panelen ook niet, Maar dat kan circulair worden.
  “Kernenergie, om de Godnondejuniet”, weet u nog?

 7. Han

  Wie een beetje lange termijn kan denken komt (net als onze overheid) tot het inzicht dat als je elektriciteit 365 dagen per jaar en 24 uur per dag wilt garanderen je op z’n minst back-up centrales nodig hebt voor langere periodes van weinig wind en duisternis.
  In het rapport “Klimaatneutrale energiescenario’s 2050” (Berenschot e.a. 2020) zijn 4 scenario’s berekend voor 2050 waarbij vooral wind op zee, wind op land en zonneparken worden ingezet. Daarbij zijn dan back-up centrales nodig met een totaal vermogen dat ergens tussen 38GW en 52GW moet liggen. En die centrales mogen geen CO2 meer uitstoten natuurlijk. Om dat vermogen te leveren heb je alle huidige elektriciteitscentrales plus nog minimaal de helft erbij nodig. Is er een ander schoon alternatief voor 2050 dan kerncentrales? Begin nu vast te plannen waar al die centrales moeten komen/blijven of ze nou nucleair zijn of niet

 8. Mary Ritsema

  Met Wim eens, wij zijn CO2 neutraal kan gemakkelijk en er zijn voldoende alternatieven voor kerkenenergrie. Een ongeluk met een kerncentrale zou half Nederland wegvagen. In de jaren tachtig deed ik mee aan de brede maatschappelijke discussie over kernenergie. De overheid stuurde mollen naar de dicussie bijeenkomsten, er waren te weinig voorstanders
  Hier de vraag stellen of kernenergie wel of niet moet is zinloos, de pro beweging vraagt haar achterban gewoon om vooral voor te stemmen, eitje! Jaren 80 1 op een miljoen dat er een ernstig ongeluk zou gebeuren. ik hield het bij, een doos vol knipsels met kleine tot grote ongelukken zoals Tsjernobyl. Hoezo 1 op een miljoen. Nu weer de discussie, hoezo. De wereld innioeert, kernenergie wordt zwaar gesubsidieerd, gekkenwerk en onnodig.

 9. RRomkema

  Onze kinderen niet laten opdraaien voor de buitensporige energiehonger .
  Terug naar normaal

 10. LV

  Discussie over Small Modular Reactors (SMR’s) lijkt me veel relevanter. Kernenergie heeft prachtige eigenschappen maar is (grotendeels onterecht) politiek afgeschreven. En ik vraag me ook af of voorstanders hem ”in de achtertuin’ willen hebben. Volgens mij kunnen er eerst duizenden parkeerplaatsen en geluidswallen vol gelegd worden voordat we aan weilanden toe zijn en tevens heeft pas 10% van de Nederlanders zonnepanelen. Samen met in de toekomst afgeschreven lithium ion batterijen uit oude elektrische auto’s en smart balancing van het netwerk moet het mogelijk zijn.
  En voor de mensen die beweren dat het elektriciteitsnetwerk niet aangepast hoeft te worden bij kernenergie; kijk naar Frankrijk waar kern de overhand heeft. Hier is ‘all electric’ al veel langer de standaard en liggen er dikkere kabels. Netverzwaring zal prijzig zijn maar veel minder politiek omstreden. Tenslotte verbruikt de 1e wereld gewoon veel te veel energie. Ga eerst je verbruik eens halveren (was drogen aan de lijn, gewone fiets als je gezond bent en weg met die airco). Dan verdubbelt het aandeel duurzame energie!

 11. Willem Hiemstra

  Waar maken we ons druk over. Er is op dit moment geen enkele serieuze marktpartij die een kerncentrale in Nederland wil bouwen. Kernenergie is veel te duur en het wordt in tegenstelling tot groene energie alleen maar duurder. Financieel is het volstrekt onhaalbaar. Alleen met heel veel (overheids)subsidie is een kerncentrale te realiseren. Daar is nu volstrekt geen draagvlak voor. Ik heb nog een tip voor de voorstanders van kernenergie. . Leen een kerncentrale voor tien jaar van Duitsland. Daar willen ze graag van kerncentrales af.

 12. Jan

  Waarom begint dit artikel met “Kernenergie is een schone vorm van energie, waarbij geen CO2 vrijkomt.” en niet met “Kernenergie is een vorm van energie, waarbij geen CO2 vrijkomt, maar waar je wel een duizenden jaren lang afvalprobleem mee creëert.”?

  Stop alsjeblieft met dit “schoon” te noemen, want een ding is zeker dat afval wil je niet op jouw nachtkastje hebben liggen.

 13. Stefan

  Bij de bouw van een kerncentrale komt heel veel CO2 vrij (beton) en bij de winning van uranium en het transport ook. Bovendien is kernenergie niet geschikt voor opvang van snelle vraagwisselingen en de wereldvoorraad uranium beperkt (bij huidig verbruik = 10% van alle stroom, max 100 jaar). Als over 20 jaar vrijwel alle auto’s elektrisch zijn en allemaal max. 40 kWh inzetten voor tijdelijke stroomopslag (V2G) dan is dat samen ruim 320 miljoen kWh per dag opslag (ongeveer het dagelijkse stroomverbruik in NL) en zoveel heb je niet eens nodig; 4 uur snelle opslag is al voldoende. Overschotten groene energie kunnen thermisch opgeslagen worden (gesmolten zout) en daar kunnen (omgebouwde) centrales langere perioden mee overbruggen.

 14. Willem de Vos

  Ik ben het met de schrijver ééns die zich afvraagt waarom kernenergie een schone energie wordt genoemd. Het afval is belastend voor nu en in de toekomst. Wie zich verantwoordelijk voelt voor nu en de toekomst heeft het woord kernenergie al lang niet meer in zijn woordenboek staan. Nieuwe centrales moeten snel en doeltreffend kunnen inspelen op de schommelingen van de groene energie. Kun je wel schudden met kernenergie. Bovendien is kernenergie totaal niet iets wat werkgelegenheid biedt. Een rampje bij Borssele doet me huiveren. Respect voor een ieder die aan kleinschalige energie-opwekking denkt (en handelt) Willem de Vos

 15. Max van de Stadt

  100% veiligheid bestaat niet. Enkele covid-19 vaccins blijken ernstige bijwerking te hebben met een kans van enkelel gevallen op een miljoen, aar worden wel veilig gevonden. Kerncentrales zijn grotendeels veilig gebleken. De Tjernobiel centrale was zeer slecht onderhouden en Fukosjima had nooit naast een diepe zeetrog gebouwd mogen worden. De overige kerncentrales in de wereld functioneren prima, in Frankrijk bijvoorbeeld leveren ze 70% van de elektriciteit . De productie van windturbines en zonnepanelen zal altijd erg onregelmatig blijven, gemiddeld zo’n 15% van de behoefte. Tot nu toe kunnen gasgestookte centrales de rest gemakkelijk leveren. Als Nederland zo graag van het gas af wil dan zijn kerncentrales bij uitstek de geschikte vervangers van gas. Opslag van splijting afval is natuurlijk en hinderlijke bijkomstigheid, maar dat is niet gevaarlijk gebleken. Wel word er hard gewerkt aan systemen die de hoog radioactief afval weer kunnen gebruiken voor electrciteit productie. Dit zijn de zgn gesmolten zout reactors. Een volgende stap wordt waarschijnlijk de ontwikkeling van de Thorium gesmolten zout reactors. In meerdere landen wordt haar gewerkt aan deze systemen.

 16. Oude Vos

  En wederom hangt het weer vol met onderbuik gevoelens, oplossingen die niets meer te maken hebben met de aan ons “geschonken” oude technologie van onderzeebootreactors worden op voorhand afgeschoten zonder degelijk onderbouwde argumenten. De nieuwe zeker ook later nog te verbeteren reactoren lossen zelfs een probleem op wat de oude reactoren maken. Maar daar willen we niks van weten, want roeptoeteren dat we minder energie moeten gaan gebruiken word door degenen die dat roepen ook niet uitgevoerd, zet jij je koelkast e.d. uit? denk het niet. Alleen doorploegen op het inmiddels al niet haalbaar gebleken pad van alleen wind en stroom is geen optie, en kernfusie…. is al meerdere keren nog maar 15 jaar van ons verwijdert, ja het concept zul je bedoelen, en hoe lang denk je dat het duurt voordat dat in voldoende mate is gebouwd en voldoende energie levert? Het argument dat het te duur is en te lang duurt (5 – 10 jaar) om betere nieuwe kern centrales te bouwen wordt te niet gedaan door de subsidies die worden gestoken in bijvoorbeeld ITER, waarvan men hoopt dat het ooit een positieve energiebalans zal hebben.

Geef een antwoord

Of

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *