Oproep voor meer windparken boven de Wadden

Geplaatst op door in de categorie Energietransitie, Nieuws, Windenergie.

De provincie Groningen roept de minister van Economische Zaken op om veel meer windparken boven de Wadden mogelijk te maken. Dit draagt bij aan een CO₂-arme energievoorziening en een toekomst zonder aardgas. Waddenwind Er gaat niets boven de Groninger waddenwind. Dat is de conclusie van het rapport Offshore wind boven de Wadden dat in opdracht van de...

Lees meer

De toekomst van schone brandstof

Geplaatst op door in de categorie Energietransitie, Nieuws.

Om verdere klimaatverandering te kunnen minimaliseren zullen we de overstap moeten maken van fossiele naar schone brandstoffen. Maar zonne- en windenergie alleen is niet genoeg. Alternatieven Zonne- en windenergie winnen op flinke snelheid terrein in de particuliere energiemarkt. Maar op andere vlakken, zoals de zware industrie of de luchtvaartsector is elektriciteit geen geschikte energiebron. Dat...

Lees meer

Uitstoot broeikasgassen in Nederland stijgt

Geplaatst op door in de categorie Klimaatvervuiling, Nieuws.

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met 1 procent gestegen. Daarmee zet de stijgende trend van de afgelopen jaren door, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Geplaatst op 04 september 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Groeiende economie zorgt voor meer uitstoot/ Het CBS houdt bij hoeveel koolstofdioxide (CO2), lachgas, methaan en...

Lees meer

Ruimte genoeg voor veel meer zonnepanelen op Nederlandse daken

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Volgens organisatie Natuur & Milieu is er nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken. Dit zou goed zijn voor 40 procent van de energiebehoefte in Nederland. Geplaatst op 14 augustus 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. 6 miljard besparing met zonne-energie/ Dat de Nederlandse markt voor zonnepanelen groeiende is, is geen verrassing...

Lees meer

Earth Overshoot Day dit jaar eerder dan ooit

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Vandaag is het Earth Overshoot Day. Dat klinkt als een leuke, feestelijke dag, maar niets is minder waar. Deze belangrijke, jaarlijkse mijlpijl komt in 2017 vroeger dan in alle andere jaren daarvoor./ Geplaatst op 2 augustus 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Earth Overshoot Day/ Het kan zijn dat deze dag u niet bekend voor...

Lees meer

Bouw drijvend zonnepark Slufter gestart

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Begin deze maand zijn de eerste drijvende zonnepanelen geplaatst in de Slufter. De proef moet uitwijzen of er een grootschalig, drijvend zonnepark kan worden gerealiseerd in dit gebied. Geplaatst op 29 juli 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. De Slufter en zonnepanelen/ Het depot voor verontreinigd sediment is ongeveer 250 hectare groot en ligt...

Lees meer

Groei van zonneparken verwacht in Nederland

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De komende jaren worden steeds meer en ook grotere zonneparken ontwikkeld en gerealiseerd. Op dit moment ligt het totaal opgesteld vermogen van alle zonneparken in Nederland op 86 Megawatt Piek (MWp). De verwachting is dat dit de komende jaren gaat groeien naar 1000 MWp Geplaatst op 27 juli  2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Een zonnepark ter...

Lees meer

Eerste subsidieloze Nederlandse windpark in zicht

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De ontwikkelingen op het terrein van windenergie op zee gaan dusdanig snel dat er rekening moet worden gehouden met het scenario dat een aanvrager een windpark kan realiseren zonder subsidie. Geplaatst op 3 juli 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Subsidieloze bieding/ Om in te spelen op deze ontwikkelingen wordt partijen de mogelijkheid geboden...

Lees meer

Ameland wil vooroplopen bij de energietransitie

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De gemeente Ameland gaat samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen een innovatief energienet ontwikkelen. De gemeente wil hiermee een voorloper zijn in de energietransitie. Geplaatst op 13 juni 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Slim energienet/ Zo’n netwerk, dat vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend op elkaar afstemt, is nodig voor de écht...

Lees meer

Aandeel hernieuwbare energie 5,9 procent in 2016

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Geplaatst op 04 juni 2017 door ZEP in de categorie Nieuws. Beperkte toename/ Het energieverbruik uit wind en zon steeg,...

Lees meer