De energietransitie van fossiele naar duurzame energie heeft een positieve uitwerking op de werkgelegenheid in Nederland binnen de energiesector. Waar de rest van de economie juist een dalende lijn liet zien, zorgen investeringen in hernieuwbare energie voor een opmerkelijke groei.

NIEUWSARTIKEL PLAATJE WERKGELEGENHEID

      139x gezien   0 reacties

Stijging

De duurzame energiesector telde in 2008 nog maar 9000 arbeidsplaatsen. Met een toename van maar liefst 500 procent tot aan 2013, staat de teller nu op 45.000 banen. De stijging is vooral te danken aan het verduurzamen van woningen, en kantoorgebouwen. Energiebesparing heeft dan ook het grootste aandeel in de totale werkgelegenheid binnen de duurzame energiesector.

Weinig invloed

Ondanks de explosieve groei in deze sector zien we dit niet terug in de Nederlandse economie. De totale werkgelegenheid in Nederland daalde zelfs met ongeveer 3 procent. Dat de duurzame energiesector hierop weinig invloed lijkt te hebben komt door het relatief kleine aandeel van 0,7 procent op de totale economie.

Verwachting

Al blijft de invloed van de duurzame energiesector waarschijnlijk klein, de verwachting is dat de groei binnen deze sector nog lang niet eindigt. Binnen het energieakkoord is aangegeven dat er nog eens een groei van circa 15.000 banen kan worden verwacht. Het kabinet gaat tevens flink investeren in isolatie van huurwoningen (400 miljoen euro), en er komt een energiebespaarfonds van € 600 miljoen. Dit zal zeker een positieve invloed hebben op de reeds ingeslagen groei.