Waterstof Coalitie

De samenwerking is een initiatief van Greenpeace Nederland en wordt gesteund door een groeiende groep organisaties, waaronder Enexis Groep, Alliander, Tennet, TU Delft, GasUnie en Natuur en Milieufederaties. Doel van de samenwerking is om de overheid te overtuigen van de belangrijke rol die groene waterstof kan spelen binnen de energietransitie en het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen.

Vergroening transport en industrie

De coalitie pleit voor een systematische aanpak, zoals ook bij Wind op Zee is gebruikt. Na een jarenlang succesvol programma, wordt dit jaar de eerste grote windpark op zee zonder subsidie gebouwd. Uiteindelijk moet groene waterstof geschikt gemaakt worden voor de vergroening van industrie en transport. Voor de langere termijn ziet de coalitie groene waterstof als meest duurzame en toekomstbestendige oplossing.

Kostenreductie en transport waterstof

Op dit moment is groene waterstof een duurdere oplossing dan grijze of blauwe energie. Dit komt vooral door de hoge productiekosten (d.m.v. elektrolyzers) van waterstof. De coalitie acht een kostenreductie voor 2030 van 65 procent haalbaar bij een elektrolyse capaciteit van 3 tot 4 Gigawatt. Daarnaast gaat de coalitie voor 2030 een landelijk dekkend hoofdnet voor waterstof realiseren. Robuuste en kostenefficiënte verbindingen voor de transport tussen aanbieders en afnemers van waterstof is cruciaal om groene waterstof te doen slagen.

Opslag van waterstof

Het grootste voordeel van het gebruik van groene waterstof is de mogelijkheid om dit op te slaan. Waterstof kan eenvoudig en in grote hoeveelheden worden opgeslagen, waardoor energietekorten simpel opgevangen kunnen worden. Bij overproductie van zonne- en windenergie kan dit eenvoudig omgezet en opgeslagen worden in groene waterstof, zodat dit later weer kan worden gebruikt. Op deze manier blijft ook het elektriciteitsnet stabiel en seizoensoverbruggingen vormen niet langer een probleem.

Routekaart groene waterstof

In het manifest staat de specifieke oplossing hoe overheid samen met de industrie groene waterstof landelijk kunnen uitrollen:

 • De overheid organiseert jaarlijks tenders met oplopende volumes tot en met 2030;
 • De overheid stelt financiële middelen beschikbaar waarbij de onrendabele top – het verschil tussen groene waterstof en het grijze alternatief – door de overheid wordt gedekt;
 • De tender-winnaar ontvangt van de overheid een vergunning, subsidie en een elektriciteitsnetaansluiting plus een aansluiting voor een waterstofpijpleiding;
 • Elektrolyzers worden op land opgeschaald, nabij de kust vanaf een stopcontact op zee;
 • TenneT levert als netbeheerder de aansluiting (AC en/of DC);
 • Waterstof transportcapaciteit van productie naar de vraag -bij voorkeur via aangepaste aardgaspijpleidingen- zal door Gasunie worden geleverd, via een in fasen te realiseren waterstof backbone infrastructuur door Nederland;
 • Na 2030 volgt verdere grootschalige ontwikkeling van elektrolyzers op de Noordzee (op eilanden of platformen) en waterstoftransport vanaf zee.

Bron: Enexis Groep, Milieufederatie

Duurzame onderwerpen

2 reacties op “Waterstof Coalitie wil grotere rol voor waterstof in klimaatakkoord”

 1. Mia

  Feit is, dat elektriciteit in de toekomst veel goedkoper wordt, omdat het in overvloed aanwezig is. Gas zal steeds duurder worden en daardoor op termijn ook verdwijnen. Hoe worden onze woningen dan verwarmt? Nou.. als elektriciteit straks toch in overvloed aanwezig is, stel ik voor om hier waterstof van te maken. Schone oplossing die een grote meerwaarde kan hebben en toekomstbestendig.

  Zonnepanelen – Elektrolyse apparaat in je woning lijkt mij een totaal oplossing. Ik wacht nog even met de warmtepomp.

 2. Joost Joosten

  Goed plan. Onder druk van de actuele hype dreigt een kolossaal kapitaal te worden verspild aan twijfelachtige tussenoplossingen. Er zit bovendien een perverse prikkel in de ‘milieu’heffingen; ze worden vaker niet aangewend voor milieu-oplossingen/-verbeteringen. De overheid heft onder het mom van milieumaatregel, maar het levert voor het milieu niets op. Bv de vliegtax, plan is om deze o.a. in te zetten voor reductie van belasting op arbeid ..
  Het huidige systeem: wie betaalt kan en mag zoveel vervuilen als hij wil.

Geef een reactie